III Ogólnopolskie Sympozjum Medyczne „Problematyka chorób metabolicznych” (online)

24 listopada 2022 roku

Szanowni Państwo!

Choroby metaboliczne stanowią wieloaspektowe zagadnienie obejmujące wszystkie schorzenia wynikające z zaburzeń przemian biochemicznych organizmu. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat częstość występowania wielu z nich znacząco wzrosła, stając się jednocześnie istotnym problemem epidemiologicznym. Powszechny charakter schorzeń metabolicznych sprawia, że ich skuteczne rozpoznanie i leczenie przestało być wyłączną domeną lekarzy. Obecnie terapią chorób metabolicznych zajmuje się szereg  specjalistów z różnych dziedzin nauki. Dzięki temu możliwe jest dokładne przeanalizowanie przyczyn i przebiegu tych schorzeń, a także poprawa procesu ich leczenia.

Dostrzegając potrzebę dyskusji na tematy związane z szybką i poprawną diagnostyką chorób metabolicznych oraz nowymi możliwościami terapii, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Ogólnopolskim Sympozjum Medycznym „Problemy chorób metabolicznych”, które odbędzie się 24 listopada 2022 r. 

HARMONOGRAM

Celem Sympozjum jest zgromadzenie w jednym miejscu specjalistów naukowo zajmujących się chorobami metabolicznymi. Podczas wydarzenia będziemy poruszać tematy związane z diagnostyką i leczeniem wrodzonych oraz nabytych chorób metabolicznych, jak również innowacyjnymi terapiami schorzeń.

Uczestnicy III Ogólnopolskiego Sympozjum Medycznego „Problemy chorób metabolicznych” będą mieli możliwość przedstawienia swoich prac badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego, wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych, a także zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej.

Do udziału w Sympozjum zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz lekarzy i specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką chorób metabolicznych, a także osoby zainteresowane wyżej wymienioną tematyką.

Wierzymy, że ogólnopolski charakter wydarzenia pozwoli na wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a nawiązane relację przyczynią się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych prowadzących do poprawy poziomu opieki i leczenia pacjentów, ich szybkiego diagnozowania oraz opracowania nowych metod walki z chorobami metabolicznymi.

Dziękujemy za zainteresowanie oraz zapraszamy do udziału w Sympozjum.

Zespół Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

 

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Tytuł wystąpienia: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej jako powszechne, często jatrogenne choroby metaboliczne
 
 
dr hab. Jan Skupień, prof. UJ, Katedra Chorób Metabolicznych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński

 

Tytuł wystąpienia: Historia zmierzchu i upadku zespołu metabolicznego
 
 
prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, Zakład Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł wystąpienia: Nietolerancja statyn jako główna przyczyna nieadherencji do leczenia zaburzeń lipidowych. Co zrobić by skutecznie leczyć nawet 98% pacjentów? Wytyczne 2022
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, Zakład Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr hab. Jan Skupień, prof. UJ, Katedra Chorób Metabolicznych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński

dr Katarzyna Kowalcze, Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr n. med. Wioleta Kowalska, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. farm. Agnieszka Marzec, Zakład Edukacji Dietetycznej i Żywieniowej, Katedra Dietetyki i Bioanalityki, Wydział Biomedyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa trwa do 17 listopada 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 18 listopada 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 17 listopada 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 18 listopada 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 21 listopada 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 24 listopada 2022 rokuIII Ogólnopolskie Sympozjum Medyczne „Problematyka chorób metabolicznych”,
• od 28 listopada 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 5 grudnia 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 18 listopada 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 14.07.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 15.07.2022 r. do 20.09.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 21.09.2022 r. do 17.11.2022 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 299 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Ch.Met3 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Ch.Met3 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? metaboliczne@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas