II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy zdrowia człowieka – przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość”

29 stycznia 2021 roku

Jesteśmy świadkami sytuacji, w której nasze otoczenie i styl życia stały się dla nas szkodliwe. Deficyty aktywności fizycznej, nieprawidłowe odżywianie, stres i presja towarzyszące nam w codziennym życiu, zanieczyszczenie środowiska oraz hałas to tylko niektóre z czynników sprzyjających powstawaniu chorób społecznych i cywilizacyjnych. Rozrastające się, coraz gęściej zaludnione miasta stanowią miejsca zagrożeń społecznych i sprzyjają rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i pasożytniczych. Szereg czynników chemicznych i fizycznych, a dodatkowo obciążenia genetyczne dziedziczone w kolejnych pokoleniach zwiększają skłonność do częstszej zapadalności na choroby nowotworowe. Pożądany przez wszystkich wzrost długości życia dzięki osiągnięciom medycyny i technologii odkrył przed nami nowe wyzwania zdrowotne. To tylko nieliczne, najczęściej dostrzegane przyczyny problemów zdrowotnych.
Podczas Konferencji zostaną poruszone zagadnienia z zakresu aktualnych zagrożeń zdrowotnych, wynikających z rozwoju współczesnych chorób cywilizacyjnych, a także czynników ryzyka, zasad profilaktyki oraz skłonności społeczeństwa.

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Naukowej, podczas której będzie możliwa kompleksowa dyskusja nad obecnymi problemami zdrowia dostrzeganymi przez specjalistów. Spotkanie pozwoli na wspólną wymianę doświadczeń, wiedzy i refleksji, a także dyskusję nad zbliżającymi się problemami w obszarze zdrowia.
Konferencja odbędzie się 29 stycznia 2021 roku, z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.
Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

 


Gośćmi Honorowymi
Konferencji będą:

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Tytuł wystąpienia: Choroby neurodegeneracyjne – problemy i potencjalne możliwości terapeutyczne

 

Dr hab. n. med. Joanna BartosińskaKierownik Zakładu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Czerniak – aktualny problem medyczny i społeczny

 


Prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik, Dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, Katedra Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Globalne zarządzanie zdrowiem

 

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata MrugaczUniwersytet Medyczny w Białymstoku

Tytuł wystąpienia: Pandemia krótkowzroczności – wyzwania i rozwiązania

 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. n. med. Joanna BartosińskaKierownik Zakładu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Teresa KulikKatedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr hab. n. o zdr. Anna PacianKatedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. Grzegorz WęgrzynKatedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

dr n. farm. Anna BiernasiukKatedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. farm. Ewa Gibuła-TarłowskaKatedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. farm Katarzyna KlimekKatedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji  trwa do 21 stycznia 2021 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 22 stycznia 2021 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma, na której odbędzie się Konferencja to MyOwnConference, która pozwoli na:
• uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, telefon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego lub laptopa),
• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie;
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• zadanie pytania bezpośrednio do Prelegenta w formie wiadomości prywatnej,
• obecność i wsparcie ciągłe Organizatorów Konferencji w trakcie wystąpienia danego Prelegenta,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:
• posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
• wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa,

Rekomendacje:
• korzystanie z przeglądarek Google Chrome i Firefox,
• minimalna prędkość łącza internetowego od 1 MB/sek.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy indywidualne testy dla każdego z uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 25 stycznia 2021 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 25 stycznia 2021 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 27 stycznia 2021 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 29 stycznia 2021 roku – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy zdrowia człowieka – przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość”,
• od 1 lutego 2021 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 7 lutego 2021 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 15 września 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 22 stycznia 2021 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna wynosi 199 zł brutto* (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 189 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – 2PZC udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – 2PZC udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 189 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

📧 zdrowie@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 083
👍🏻 https://www.facebook.com/Fundacja.TYGIEL

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas