Kurs: „ANALIZA PSYCHOMETRYCZNA KWESTIONARIUSZA – teoria i praktyka” (online)

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL wraz z Pogotowiem Statystycznym serdecznie zapraszają do udziału w kursie „ANALIZA PSYCHOMETRYCZNA KWESTIONARIUSZA – teoria i praktyka”.

Kurs odbędzie się w formie 4 spotkań w dniach: 22 lutego 2023 r. oraz 1, 8, 15 marca 2023 r. w godzinach 10:00 – 13:00.

Kurs będzie przydatny dla studentów i pracowników naukowych, którzy posiadają przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu analizy statystycznej, a także doświadczenie w pracy z IBM SPSS Statistics i IBM AMOS oraz są zainteresowani nabyciem umiejętności z zakresu przeprowadzenia podstawowych analiz weryfikujących własności psychometryczne kwestionariusza.

Celem kursu jest przekazanie teoretycznej wiedzy w zakresie weryfikacji trafności i rzetelności kwestionariusza, a także praktyczne jej wykorzystanie przy użyciu oprogramowania IBM SPSS Statistics oraz IBM AMOS. W ramach kursu omówione zostaną podstawowe sposoby weryfikacji trafności treściowej i teoretycznej kwestionariuszy, a także analiza pozycji testowych oraz analiza rzetelności. Ćwiczenia w programach pozwolą na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem.