Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Aktywność fizyczna – interdyscyplinarny przegląd i badania” (online)

20 listopada 2021 roku

Szanowni Państwo,

 

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktywność fizyczna – interdyscyplinarny przegląd i badania”. Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2021 roku w formie online. Celem Konferencji jest refleksja nad wynikami badań, przybliżenie prac przeglądowych oraz analiza proponowanych rozwiązań z zakresu aktywności fizycznej. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom, Gościom Honorowym i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji oraz integracji. 

Ruch odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Liczne badania wskazują, że regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia urazów oraz chorób np. sercowo-naczyniowych, a także ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała. Pomimo to osoby utrzymujące zalecany przez WHO poziom aktywności fizycznej stanowią mniejszość społeczeństwa. Rekomendacje uwzględniają zarówno aktywność podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych, uprawiania sportu, jak i w trakcie pracy zawodowej, realizacji obowiązków domowych oraz w czasie wolnym. 

Problematyka aktywności fizycznej najczęściej jest rozpatrywana pod względem zdrowotnym. Warto również zwrócić uwagę na jej charakter kulturowo-społeczny, ekonomiczny, prawny i edukacyjny. Wielopostaciowość zagadnienia aktywności fizycznej, problematyka badawcza, jaka się z nią wiąże oraz mnogość innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez badaczy stanowi wartościowy i interesujący temat do wspólnej dyskusji.

W związku z powyższym proponujemy następujące obszary tematyczne, jak również jesteśmy otwarci na Państwa propozycje:

 • zdrowotne aspekty aktywności fizycznej 

 • zadania zdrowia publicznego 

 • znaczenie i rola fizjoterapii 

 • aktywność fizyczna na różnych etapach życia

 • społeczno-kulturowe zagadnienie aktywności fizycznej

 • wyzwania i ograniczenia związane z edukacją o kulturze fizycznej

 • współczesny styl życia i nowoczesne technologie wspierające aktywność fizyczną

 • wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne człowieka

 • postawy prospołeczne związane z aktywnością fizyczną

 • sport profesjonalny i amatorski 

 • ekonomiczne i prawne aspekty sportu

 • komercjalizacja, uniwersalizm i unifikacja sportu

 • inne

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a także osób zainteresowanych niniejszą tematyką. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu i serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

HARMONOGRAM


Gośćmi Honorowymi Konferencji
będą:

dr Aureliusz Kosendiak, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Tytuł wystąpienia: Aktywność fizyczna studentów Uniwersytetu Medycznego w trakcie epidemii COVID-19
 
 
dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS, Wydział Kultury Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

 

Tytuł wystąpienia: Zdrowie dla sportu, czy sport dla zdrowia? Perspektywa psychologiczna

 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS, Wydział Kultury Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 
prof. dr hab. Jerzy Nowocień, Katedra Pedagogiki i Psychologii Kultury Fizycznej, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 
dr Aureliusz Kosendiak, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
dr Aleksandra Nowak, Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
dr Beata Wolska, Zakład Sportów Walki, Wydział Kultury Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 
dr Piotr Urbański, Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 
 

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w II turze trwa do 10 listopada 2021 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 12 listopada 2021 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 10 listopada 2021 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 12 listopada 2021 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 18 listopada 2021 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 20 listopada 2021 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Aktywność fizyczna – interdyscyplinarny przegląd i badania”,
• od 23 listopada 2021 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 29 listopada 2021 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2022 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 12 listopada 2021 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:

• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 199 zł brutto* w I turze rejestracji oraz 229 zł brutto* w II turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 14.10.2021 r.

II tura rejestracji trwa od 15.10.2021 r. do 10.11.2021 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 189 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Aktywność1 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Aktywność1 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 189 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

📧 aktywnosc.fizyczna@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas