III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Aktywność fizyczna – interdyscyplinarny przegląd i badania” (online)

15 września 2022 roku

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktywność fizyczna – interdyscyplinarny przegląd i badania”. Spotkanie odbędzie się 15 września 2022 roku w formie online. Celem Konferencji jest refleksja nad wynikami badań, przybliżenie prac przeglądowych oraz analiza proponowanych rozwiązań z zakresu aktywności fizycznej. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom, Gościom Honorowym i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji oraz integracji. 

Ruch odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Liczne badania wskazują, że regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia urazów oraz chorób np. sercowo-naczyniowych, a także ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała. Pomimo to osoby utrzymujące zalecany przez WHO poziom aktywności fizycznej stanowią mniejszość społeczeństwa. Rekomendacje uwzględniają zarówno aktywność podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych, uprawiania sportu, jak i w trakcie pracy zawodowej, realizacji obowiązków domowych oraz w czasie wolnym. 

Problematyka aktywności fizycznej najczęściej jest rozpatrywana pod względem zdrowotnym. Warto również zwrócić uwagę na jej charakter kulturowo-społeczny, ekonomiczny, prawny i edukacyjny. Wielopostaciowość zagadnienia aktywności fizycznej, problematyka badawcza, jaka się z nią wiąże oraz mnogość innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez badaczy stanowi wartościowy i interesujący temat do wspólnej dyskusji.

W związku z powyższym proponujemy następujące obszary tematyczne, jak również jesteśmy otwarci na Państwa propozycje:

 • zdrowotne aspekty aktywności fizycznej 

 • zadania zdrowia publicznego 

 • znaczenie i rola fizjoterapii 

 • aktywność fizyczna na różnych etapach życia

 • społeczno-kulturowe zagadnienie aktywności fizycznej

 • wyzwania i ograniczenia związane z edukacją o kulturze fizycznej

 • współczesny styl życia i nowoczesne technologie wspierające aktywność fizyczną

 • wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne człowieka

 • postawy prospołeczne związane z aktywnością fizyczną

 • sport profesjonalny i amatorski 

 • ekonomiczne i prawne aspekty sportu

 • komercjalizacja, uniwersalizm i unifikacja sportu

 • inne

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a także osób zainteresowanych niniejszą tematyką. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu i serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

HARMONOGRAM

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid, prof. AWF,  Katedra Biologii Człowieka, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Aktywność ruchowa – antidotum na trudne czasy?
 

dr hab. Agata Leońska-Duniec, Zakład Biologii Molekularnej, Katedra Zdrowia i Nauk Przyrodniczych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,

Tytuł wystąpienia: Markery genetyczne w diagnostyce aktywności fizycznej
 

dr hab. Michał Krzysztofik, Instytut Nauk o Sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Faculty of Physical Education and Sport, Department of Sport Games, Prague Czech Republic

Tytuł wystąpienia: Efekt PAPE – poprawa sprawności fizycznej jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki

 
 
 
 
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Michał Krzysztofik, Instytut Nauk o Sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Faculty of Physical Education and Sport, Department of Sport Games, Prague Czech Republic
 
dr hab. Agata Leońska-Duniec, Zakład Biologii Molekularnej, Katedra Zdrowia i Nauk Przyrodniczych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 
dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid, prof. AWF,  Katedra Biologii Człowieka, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 
dr Aleksandra Nowak, Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
dr Jacek Polechoński, Katedra Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki, Zakład Aktywności Fizycznej i Profilaktyki Zdrowia, Instytut Nauk o Sporcie, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 
dr n. o zdr. Teresa Stawińska, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa trwa do 8 września 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 9 września 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 8 września 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 9 września 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 11 września 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 15 września 2022 roku – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Aktywność fizyczna – interdyscyplinarny przegląd i badania”,
• od 19 września 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 26 września 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 9 września 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:

• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 21.06.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 22.06.2022 r. do 19.07.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 20.07.2022 r. do 08.09.2022 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 299 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Aktywność3 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Aktywność3 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? aktywnosc.fizyczna@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas