ANALIZA PSYCHOMETRYCZNA KWESTIONARIUSZA – teoria i praktyka

4 spotkania w dniach: 22 lutego 2023 r. oraz 1, 8, 15 marca 2023 r.
10:00 – 13:00

Do kogo kierowany jest kurs?
Kurs będzie przydatny dla studentów i pracowników naukowych, którzy posiadają przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu analizy statystycznej, a także doświadczenie w pracy z IBM SPSS Statistics i IBM AMOS oraz są zainteresowani nabyciem umiejętności z zakresu przeprowadzenia podstawowych analiz weryfikujących własności psychometryczne kwestionariusza.

Poziom kursu:
Podstawowy.

Wymagania:
Znajomość obsługi programu IBM SPSS Statistics i IBM AMOS przynajmniej na poziomie podstawowym. Posiadanie obu programów na swoim urządzeniu.

O kursie:
Cała dziedzina zajmująca się konstruowaniem, walidacją i standaryzacją testów psychologicznych i innych narzędzi oceny znana jest jako psychometria. Celem kursu jest przekazanie teoretycznej wiedzy w zakresie weryfikacji trafności i rzetelności kwestionariusza, a także praktyczne jej wykorzystanie przy użyciu oprogramowania IBM SPSS Statistics oraz IBM AMOS. W ramach kursu omówione zostaną podstawowe sposoby weryfikacji trafności treściowej i teoretycznej kwestionariuszy, a także analiza pozycji testowych oraz analiza rzetelności. Ćwiczenia w programach pozwolą na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce.

Program kursu:
Blok 1: Ocena zgodności sędziów kompetentnych jako sposób weryfikacji trafności treściowej pozycji testowej. Alfa Krippendorfa, W Kendalla, Ważona Kappa
Blok 2: Weryfikacja trafności teoretycznej cz.1: analiza czynnikowa (konfirmacyjna i eksploracyjna).
Blok 3: Weryfikacja trafności teoretycznej cz.2: analiza porównawcza grup, metoda zmian nieprzypadkowych.
Blok 4: Analiza pozycji testowych – trudność pozycji testowych, moc dyskryminacyjna. Analiza rzetelności.

Dodatkowe informacje:
Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy otrzymają dodatkowe materiały (m.in. instrukcje instalacji niezbędnych dodatków, bazy danych). Po każdych zajęciach uczestnicy otrzymają zadanie domowe do samodzielnego wykonania.

Uczestnicy kursu po jego zakończeniu otrzymają prezentację PDF, dodatkowe materiały przydatne przy weryfikacji własności psychometrycznych, spis literatury, który pozwoli na poszerzenie wiedzy w zakresie psychometrii oraz wzorcowe przykłady raportowania wyników. Ponadto, każdy uczestnik kursu otrzyma zaproszenie do zamkniętej grupy dyskusyjnej na FB dedykowanej dla uczestników kursów i szkoleń organizowanych przez Fundację TYGIEL i Pogotowie Statystyczne oraz papierowy certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie.

Prowadząca:

Marta Formela – z wykształcenia jest psychologiem, specjalizuje się w zaawansowanym modelowaniu statystycznym i psychometrii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i pracy z danymi przy tworzeniu narzędzi diagnostycznych w ramach ogólnopolskich projektów naukowo-badawczych. Autorka licznych rozdziałów statystycznych do narzędzi psychometrycznych wydanych przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. Obecnie pracuje w Pogotowiu Statystycznym. Zajmuje się planowaniem i organizacją realizowanych projektów analitycznych, prowadzi indywidualne konsultacje i szkolenia w zakresie analizy statystycznej, metodologii badań i psychometrii. Osobiście zrealizowała kilkaset projektów analitycznych publikowanych w wysoko punktowanych czasopismach, w tym opracowań psychometrycznych narzędzi czy metaanaliz. Pracuje także jako wykładowca akademicki prowadząc zajęcia z psychometrii.

Kurs odbędzie się w formie 4 spotkań w dniach: 22 lutego 2023 r. oraz 1, 8, 15 marca 2023 r. w godzinach 10:00 – 13:00.

Rejestracja

Wczesna tura rejestracji uczestnictwa trwa do 14 grudnia 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w kursie poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w kursie bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Kursu.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 2 lutego 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 22 lutego 2023 roku oraz 1, 8, 15 marca 2023 roku – terminy spotkań,
• od 17 marca 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników kursu wynosi 1000 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji oraz 1200 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Wczesna tura rejestracji trwa do 14 grudnia 2022 r.

Późna tura rejestracji trwa od 15 grudnia 2022 r. do 2 lutego 2023 r.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: APK 1 + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata uczestnictwa w kursie zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę kursu,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty w wartości netto.

Regulamin

Regulamin kursu dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas