PODSTAWOWE TESTY PORÓWNAŃ W SPSS – testowanie założeń oraz wykonywanie analiz