II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanony piękna – postrzeganie, kreowanie, ewolucja” (online)

29 kwietnia 2022 roku

Wszystko jest piękne, wystarczy tylko umieć dobrze spojrzeć – Camille Pissaroo

Szanowni Państwo!

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Kanony piękna – postrzeganie, kreowanie, ewolucja”, która odbędzie się online 29 kwietnia 2022 roku. 

Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy, doświadczeń, prezentacja wyników badań, naukowa dyskusja oraz identyfikacja nowych obszarów badawczych. Konferencja ma także stanowić forum prezentacji rozwoju myśli naukowej oraz pobudzać do działania młodych badaczy. Do uczestnictwa zapraszamy naukowców, doktorantów, studentów reprezentujących różne dziedziny naukowe: przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, sztuk plastycznych, muzycznych oraz filmowych, osoby reprezentujące instytucje edukacyjne i kulturalne, a także wszystkich zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką. 

Piękno jest niejednolite, a jego historia sięgająca starożytności wciąż tworzy się na naszych oczach. Dostrzegane jest w życiu codziennym, przyrodzie, sztuce, muzyce, literaturze czy architekturze. Piękno pozwala nam odseparować się na chwilę od szarej rzeczywistości, pobudza nasze zmysły, zmuszając do refleksji. Kim jest piękny człowiek? W jaki sposób żyć by mieć czas na poznawanie i podziwianie otaczającego świata? Jak współcześnie projektować, tworzyć, by ukazywać piękno życia i świata?

Proponowany zakres zagadnień:

 • Wzorce piękna w świecie wirtualnym i social mediach

 • Analiza piękna w sferze duchowej i cielesnej

 • Zaburzenia psychiczne i zdrowotne wynikające z braku akceptacji samego siebie

 • Rola chirurgii plastycznej w dążeniu do ideału piękna (aspekty psychologiczne, medyczne i prawne)

 • Uwarunkowania dążenia do ideałów piękna

 • Zmiany społeczne i kulturalne, a sfera estetyczności

 • Piękno natury i dbałość o środowisko przyrodnicze

 • Estetyka ekologiczna i krajobraz

 • Harmonia przestrzeni architektonicznej i estetyka przestrzeni publicznej 

 • Przesłanki warunkujące harmonię miejsca

 • Sakralny wymiar piękna

 • Piękno w sztuce, filmie, literaturze

 • Ekopiękno (kosmetyki naturalne, meble  i przedmioty z recyklingu)

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

HARMONOGRAM

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr hab. Wiesław Gdowicz, prof. ASP, Pracownia Projektowania i Badania Interakcji, Wydział Projektowy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Tytuł wystąpienia: Kod sykstyny czy taniec anioła. Projekt Sykstyna

 

dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP, Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Tytuł wystąpienia: Jak i po co doświadczamy piękna? Kilka uwag na temat doświadczenia estetycznego w tradycji indyjskiej

 

 

Do Grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Wiesław Gdowicz, prof. ASP,  Pracownia Projektowania i Badania Interakcji, Wydział Projektowy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 
dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP,  Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Bogna Dowgiałło, Zakład Socjologii Życia Codziennego, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr n. o zdr. Ewelina Firlej, Zakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
dr Dagmara Gawron, Zakład Psychologii Osobowości, Instytut Psychologii, Uniwersytet Zielonogórski

 

 

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa trwa do 21 kwietnia 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 22 kwietnia 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 7 kwietnia 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 22 kwietnia 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 25 kwietnia 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
29 kwietnia 2022 roku – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanony piękna – postrzeganie, kreowanie, ewolucja”,
• od 4 maja 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 9 maja 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 15 września 2022 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 22 kwietnia 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 10.02.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 11.02.2022 r. do 10.03.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 11.03.2022 r. do 07.04.2022 r.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 249 zł brutto** (w tym VAT)
W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Kanony2 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Kanony2 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 249 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

📧 kanony.piekna@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas