III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanony piękna – postrzeganie, kreowanie, ewolucja” (online)

18 listopada 2022 roku

Wszystko jest piękne, wystarczy tylko umieć dobrze spojrzeć – Camille Pissaroo

Szanowni Państwo!

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Kanony piękna – postrzeganie, kreowanie, ewolucja”, która odbędzie się online 18 listopada 2022 roku.

Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy, doświadczeń, prezentacja wyników badań, naukowa dyskusja oraz identyfikacja nowych obszarów badawczych. Konferencja ma także stanowić forum prezentacji rozwoju myśli naukowej oraz pobudzać do działania młodych badaczy. Do uczestnictwa zapraszamy naukowców, doktorantów, studentów reprezentujących różne dziedziny naukowe: przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, sztuk plastycznych, muzycznych oraz filmowych, osoby reprezentujące instytucje edukacyjne i kulturalne, a także wszystkich zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką. 

Piękno jest niejednolite, a jego historia sięgająca starożytności wciąż tworzy się na naszych oczach. Dostrzegane jest w życiu codziennym, przyrodzie, sztuce, muzyce, literaturze czy architekturze. Piękno pozwala nam odseparować się na chwilę od szarej rzeczywistości, pobudza nasze zmysły, zmuszając do refleksji. Kim jest piękny człowiek? W jaki sposób żyć by mieć czas na poznawanie i podziwianie otaczającego świata? Jak współcześnie projektować, tworzyć, by ukazywać piękno życia i świata?

Proponowany zakres zagadnień:

 • Wzorce piękna w świecie wirtualnym i social mediach
 • Analiza piękna w sferze duchowej i cielesnej
 • Zaburzenia psychiczne i zdrowotne wynikające z braku akceptacji samego siebie
 • Rola chirurgii plastycznej w dążeniu do ideału piękna (aspekty psychologiczne, medyczne i prawne)
 • Uwarunkowania dążenia do ideałów piękna
 • Zmiany społeczne i kulturalne, a sfera estetyczności
 • Piękno natury i dbałość o środowisko przyrodnicze
 • Estetyka ekologiczna i krajobraz
 • Harmonia przestrzeni architektonicznej i estetyka przestrzeni publicznej
 • Przesłanki warunkujące harmonię miejsca
 • Sakralny wymiar piękna
 • Piękno w sztuce, filmie, literaturze
 • Ekopiękno (kosmetyki naturalne, meble  i przedmioty z recyklingu)

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

HARMONOGRAM

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz., Instytut Nauk o Kulturze i Religii, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Recykling i Piękno. Krótka (?) historia relacji
 
 
prof. zw. dr hab. Jadwiga Czerwińska, Zakład Italianistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
 
Tytuł wystąpienia: U źródeł piękna. Odczuwanie piękna w antycznej kulturze greckiej
 
 
dr inż. arch. Barbara Uherek-Bradecka, Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 
Tytuł wystąpienia: Kanon piękna w architekturze – uniwersalny czy zmienny w czasie?
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

prof. zw. dr hab. Jadwiga Czerwińska, Zakład Italianistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz., Instytut Nauk o Kulturze i Religii, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Bogna Dowgiałło, Zakład Socjologii Życia Codziennego, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
 
dr n. o zdr. Ewelina Firlej, Zakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr inż. arch. Barbara Uherek-Bradecka, Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa trwa do 10 listopada 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 10 listopada 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 10 listopada 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 10 listopada 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 13 listopada 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
18 listopada 2022 roku – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanony piękna – postrzeganie, kreowanie, ewolucja”,
• od 22 listopada 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 28 listopada 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 10 listopada 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 12.07.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 13.07.2022 r. do 13.09.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 14.09.2022 r. do 10.11.2022 r.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 299 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Kanony3 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Kanony3 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? kanony.piekna@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 178

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas