Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Motyw wędrówki w literaturze i sztuce” (online)

16 października 2020 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Motyw wędrówki w literaturze i sztuce” , która odbędzie się online 16 października 2020 roku.
Wędrówka jest nieodzowną częścią życia ludzkiego. Nieważne, czy to wędrówka cielesna czy duchowa – podróż uczy, kształtuje charakter człowieka, a także poszerza świadomość i rozwija wyobraźnię.

Motyw wędrówki (podróży) to jeden z najpopularniejszych toposów ukazywanych w całej kulturze popularnej, m. in. literaturze, muzyce i malarstwie. Archetyp wędrowca znaleźć można nie tylko w Biblii (m.in. wędrówka do Ziemi Obiecanej), mitologii, literaturze romantycznej (np. Sonety Krymskie A. Mickiewicza), ale również współczesnych tekstach literackich. Motyw wędrówki ukazują też liczne utwory muzyczne m.in. SDM “Wędrówką życie jest człowieka” oraz dzieła malarskie np. “Ucieczka do Egiptu” Rembrandta.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz stanu badań między uczestnikami reprezentującymi różne ośrodki akademickie i badawcze, a także popularyzacja motywu wędrówki jako tematu pracy naukowej.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków humanistycznych i społecznych oraz osoby zainteresowane poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

 


Gośćmi Honorowymi
Konferencji będą:


dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS,Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Tytuł wystąpienia: Motyw odchodzenia w poezji Jana Czarneckiego z Chwałowic koło Iłży

 

prof. dr hab. Urszula Mazurczak,Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, Instytut Nauk o Sztuce, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tytuł wystąpienia: Wędrowanie realne – wędrowanie w wyobraźni, ale zawsze do celu. Wybrane przykłady „Gór niewzruszonych” malarstwa niderlandzkiego XV i 1 poł. XVI wieku

 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Małgorzata FilipowiczInstytut Germanistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Dariusz KuleszaKatedra Współczesności i Tradycji Literackiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Urszula Mazurczak Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, Instytut Nauk o Sztuce, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Anna PastuszkaKatedra Germanistyki, Instytut Neofilologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCSInstytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Katarzyna Thiel-JańczukZakład Semiotyki Kultury, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji  trwa do 8 października 2020 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 9 października 2020 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma, na której odbędzie się Konferencja to MyOwnConference, która pozwoli na:
• uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, telefon, tablet, komputer stacjonarny  (uczestnikom czynnym rekomendujemy korzystanie z komputerów),
• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie;
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• zadanie pytania bezpośrednio do Prelegenta w formie wiadomości prywatnej,
• obecność i wsparcie ciągłe Organizatorów Konferencji w trakcie wystąpienia danego Prelegenta,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:
• posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
• wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa,

Rekomendacje:
• korzystanie z przeglądarki Google Chrome,
• minimalna prędkość łącza internetowego od 1 MB/sek.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 8 października 2020 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 9 października 2020 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 14 października 2020 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• 15 października 2020 roku – testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 16 października 2020 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Motyw wędrówki w literaturze i sztuce”
• od 19 października 2020 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 26 października 2020 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 9 października 2020 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo,
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna wynosi 169 zł brutto* (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 159 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – MotywWedrowki1 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – MotywWedrowki1 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 159 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

📧 motyw.wedrowki@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416
👍🏻 https://www.facebook.com/Fundacja.TYGIEL

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas