Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzyka w refleksji naukowej” (online)

20 października 2022 roku

Szanowni Państwo!

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Muzyka w refleksji naukowej”, która odbędzie się 20 października 2022 roku w formie spotkania online. 

PRZEDŁUŻONA TURA REJESTRACJI TRWA DO 13 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Muzyka, dźwięki i melodie towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Muzyka wspiera ludzkość zarówno podczas wydarzeń radosnych, jak i smutnych, wpływa na emocje, samopoczucie, a nawet zdrowie. Nic więc dziwnego, że dźwięk jest tak często badany przez przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, jak i medycznych. Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji, podczas której poruszymy zagadnienia dotyczące m.in. wpływu muzyki na organizm, w tym na procesy psychologiczne i fizjologiczne, odbiór obrazu przez człowieka np. w sztuce filmowej czy wyrazów dźwiękonaśladowczych zawartych w poezji i prozie na czytelnika.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja na temat roli muzyki w życiu człowieka. Wydarzenie kierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także praktyków bezpośrednio zajmujących się muzyką.

Dołożymy wszelkich starań, by udział w Konferencji okazał się dla Państwa owocny oraz był źródłem rzetelnej i aktualnej wiedzy z zakresu muzykologii oraz wpływu muzyki na zdrowie człowieka. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

HARMONOGRAM

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny Konferencji

Gośćmi Honorowym Konferencji będą:

dr hab. Monika Karwaszewska, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 
Tytuł wystąpienia: Ekfraza i infraza artystyczna jako intersemiotyczne narracje
 
 
prof. dr hab. Piotr Salaber, Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 
Tytuł wystąpienia: Harmonia jako przejaw dualistycznego, matematyczno-metafizycznego charakteru muzyki
 
 
dr hab. Sławomir Czarnecki, prof. UKW, Wydział Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Tytuł wystąpienia: Estetyka  dzieła muzycznego i jej oddziaływanie na odbiorcę sztuki muzycznej
 

dr hab. szt. Rafał Rozmus, Katedra Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki, Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Tytuł wystąpienia: Obraz filmowy jako źródło inspiracji dla kompozytora
 
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Sławomir Czarnecki, prof. UKW, Wydział Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
dr hab. Krzysztof Guczalski, prof. UJ, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 
dr hab. Monika Karwaszewska, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

dr hab. szt. Rafał Rozmus, Katedra Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki, Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Piotr Salaber, Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

dr Stella KaczmarekAkademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 
dr Aneta Markuszewska Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski
 
dr Michalina Radzińska, Katedra Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
dr Adam Rosiński, Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Rejestracja

III tura rejestracji uczestnictwa w Konferencji trwa do 13 października 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 14 października 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 13 października 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 14 października 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 18 października 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
20 października 2022 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzyka w refleksji naukowej”,
• od 24 października 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 31 października 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 14 października 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 29.06.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 30.06.2022 r. do 25.08.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 26.08.2022 r. do 13.10.2022 r.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 299 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Muzyka1 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Muzyka1 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? muzyka@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

 

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas