II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzyka w refleksji naukowej” (online)

15 czerwca 2023 roku

Szanowni Państwo!

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Muzyka w refleksji naukowej”, która odbędzie się 15 czerwca 2023 roku w formie spotkania online. 

Muzyka, dźwięki i melodie towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Muzyka wspiera ludzkość zarówno podczas wydarzeń radosnych, jak i smutnych, wpływa na emocje, samopoczucie, a nawet zdrowie. Nic więc dziwnego, że dźwięk jest tak często badany przez przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, jak i medycznych. Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji, podczas której poruszymy zagadnienia dotyczące m.in. wpływu muzyki na organizm, w tym na procesy psychologiczne i fizjologiczne, odbiór obrazu przez człowieka np. w sztuce filmowej czy wyrazów dźwiękonaśladowczych zawartych w poezji i prozie na czytelnika.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja na temat roli muzyki w życiu człowieka. Wydarzenie kierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także praktyków bezpośrednio zajmujących się muzyką.

Dołożymy wszelkich starań, by udział w Konferencji okazał się dla Państwa owocny oraz był źródłem rzetelnej i aktualnej wiedzy z zakresu muzykologii oraz wpływu muzyki na zdrowie człowieka. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

HARMONOGRAM

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny Konferencji

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

prof. dr hab. Magdalena Dziadek, Instytut Muzykologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

Tytuł wystąpienia: O projekcie nowej edycji korespondencji Stanisława Moniuszki i do niego kierowanej
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Iwona Kowalkowska, Wydział Wokalno-Aktorski, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu;  prof. dr hab. n. med. Marzena Wyganowska-Świątkowska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 
Tytuł wystąpienia: O tym, jak natura pomaga wokalistom…
 
 
 

dr hab. Monika Bachowska, prof. KAAFM,  Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
 

Tytuł wystąpienia: Muzyka a intelekt, emocje i relacje

 
 
 

dr hab. Piotr Kładoczny, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Zielonogórski; Katedra Współczesnego Języka, Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 
Tytuł wystąpienia: Dźwięk i muzyka w ujęciu językoznawczym
 
 
 
 
 
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Monika Bachowska, prof. KAAFM,  Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 
prof. dr hab. Magdalena Dziadek, Instytut Muzykologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński
 
dr hab. Piotr Kładoczny, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Zielonogórski; Katedra Współczesnego Języka, Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 
prof. dr hab. Iwona Kowalkowska, Wydział Wokalno-Aktorski, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
 
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., prof. UWr., Slezská univerzita v Opavě, Czech Republic; Zakład Bohemistyki,  Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski
 
dr hab. Anna Tryksza, Katedra Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 
prof. dr hab. n. med. Marzena Wyganowska-Świątkowska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 
dr Tomasz Grębski, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
 
dr Ewa Rzanna-Szczepaniak, Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 
dr Katarzyna Szcześniak, Zakład Muzyki Organowej i Sakralnej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa w Konferencji trwa do 6 czerwca 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 9 czerwca 2023 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 6 czerwca 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 9 czerwca 2023 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 13 czerwca 2023 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
15 czerwca 2023 roku – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzyka w refleksji naukowej”,
• od 20 czerwca 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 26 czerwca 2023 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 15 września 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 9 czerwca 2023 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 299 zł brutto* w I turze rejestracji, 349 zł brutto* w II turze rejestracji lub 399 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
Opłata za publikację rozdziału
do 28.02.2023 r.
299 zł brutto
349 zł brutto
od 01.03.2023 r. do 18.04.2023 r.
349 zł brutto
349 zł brutto
od 19.04.2023 r. do 06.06.2023 r.
399 zł brutto
349 zł brutto

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 349 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Muzyka2 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Muzyka2 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 349 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

muzyka@fundacja-tygiel.pl
+48 733 933 416

 

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas