VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” (online)

21 października 2022 roku

W jaki sposób nauki przyrodnicze pomagają człowiekowi i środowisku? Jakie konsekwencje niosą prowadzone przez naukowców badania? Jakie są najważniejsze osiągnięcia w naukach przyrodniczych w ostatnich latach? Jakie płyną z nich praktyczne korzyści? Czy postęp zawsze jest korzystny? Rolą badacza jest dążenie do zgłębienia wiedzy, poznania sposobu funkcjonowania przyrody, zrozumienia istoty badanego problemu, a także, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki, projektowanie i modyfikacje w określonym celu. Podczas nadchodzącej Konferencji będziemy mogli przedstawić i wysłuchać prac z wielu obszarów nauk przyrodniczych, jak również tych obejmujących inne pokrewne dziedziny nauki.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, a także pasjonatów nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych. Wierzymy, że Konferencja przyczyni się do wymiany wiedzy, inspiracji, czy też nawiązania nowej współpracy.

Zapraszamy do zgłaszania prac naukowych, zarówno przeglądowych, jak i badawczych.

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

HARMONOGRAM

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr hab. Dorota Pikuła, Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Tytuł wystąpienia: Substancje humusowe na rzecz człowieka i środowiska
 
 
dr hab. Remigiusz Bąchor, Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 
Tytuł wystąpienia: Zastosowanie spektrometrii mas we wczesnej identyfikacji biomarkerów molekularnych zmian chorobowych w organizmach żywych
 
 
dr hab. Paweł Oglęcki, Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
Tytuł wystąpienia: Znaczenie dolin rzecznych jako mozaiki ekosystemów i ostoi różnorodności biologicznej

 

 
 
dr hab. Sylwia Okoń, Instytut Genetyki, Hodowli I Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
Tytuł wystąpienia: Genomika jako narzędzie wspierające hodowlę roślin
 
 
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Remigiusz Bąchor, Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 
dr hab. Paweł Oglęcki, Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
dr hab. Sylwia Okoń, Instytut Genetyki, Hodowli I Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
dr hab. Dorota Pikuła, Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 
dr Katarzyna Affek, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
 
dr Edyta Kowalczuk-Vasilev, Instytut Żywienia Zwierząt I Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
dr Anna Walkiewicz, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN
 

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w III turze trwa do 13 października 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 14 października 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 13 października 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 14 października 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 16 października 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 21 października 2022 roku – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska„,
• od 24 października 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 31 października 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 14 października 2022 roku, przedłużenie na prośbę uczestników,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 09.06.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 10.06.2022 r. do 25.08.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 26.08.2022 r. do 13.10.2022 r.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 299 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – PrzyrodniczaOnline VI udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – PrzyrodniczaOnline VI udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? przyrodnicza@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas