IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy wykorzystania roślin w nauce i przemyśle” (online)

26 listopada 2022 roku

Rośliny lecznicze cieszą się dużym zainteresowaniem ludzi od starożytności aż po współczesne czasy. Są one bardzo bogatym i nadal nie wyeksploatowanym źródłem substancji aktywnych o właściwościach leczniczych. Stanowią surowiec, na bazie którego mogą być tworzone nowe produkty spożywcze, farmaceutyczne i przemysłowe. Produkty lecznicze pochodzenia roślinnego stanowią obecnie ważny segment przemysłu farmaceutycznego, a zainteresowanie ziołolecznictwem rośnie z roku na rok. Rosnąca świadomość konsumencka i promocja zdrowego stylu życia sprawia, że zainteresowanie np. suplementami diety na bazie roślin jest coraz większe. Producenci żywności, wychodząc naprzeciw świadomym konsumentom, coraz częściej sięgają po naturalne składniki. Barwniki roślinne, konserwanty oraz substancje odpowiadające za smak i zapach produktów to duża część przemysłu spożywczego. Rośliny znajdują szerokie zastosowanie również w przemyśle kosmetycznym – w produkcji naturalnych kosmetyków wykorzystywane są przede wszystkim olejki eteryczne, oleje, woski oraz ekstrakty i barwniki pochodzące z ziół.

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej roślinom oraz ich zastosowaniu w nauce i przemyśle, w szczególności medycznym i farmaceutycznym. Rośliny oraz substancje z nich pozyskiwane stanowią nieodłączną część każdego aspektu życia człowieka, zaczynając od pożywienia, poprzez np. tekstylia i kosmetyki, a na substancjach o właściwościach leczniczych kończąc. Część gatunków roślin jest bardzo dobrymi organizmami modelowymi.

Zachęcamy Państwa do prezentacji doniesień teoretycznych oraz praktycznych doświadczeń prowadzonych w tematyce Konferencji, a zwłaszcza zastosowania roślin w badaniach naukowych i przemyśle, pozyskiwania i wykorzystania związków biologicznie czynnych, uprawy, badań na poziomie molekularnym, nowych trendach badawczych itp.

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy specjalistów, naukowców, w tym także studentów i doktorantów zainteresowanych interdyscyplinarną wymianą doświadczeń z zakresu tematyki Konferencji.

HARMONOGRAM

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr hab. n. farm. Małgorzata Kikowska, Pracownia Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
Tytuł wystąpienia: Polski wkład w opracowanie systemów mikrorozmnażania roślin leczniczych
 

dr hab. Małgorzata Tyszka-Czochara, Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński
 
Tytuł wystąpienia: Zastosowanie kwasu kawowego do regulowania funkcji komórek nowotworowych – nowe perspektywy wspierania aktywności przeciwnowotworowej leków
 

dr hab. Mirosława Chwil, prof. UP, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
Tytuł wystąpienia: Biologicznie aktywne związki o silnym działaniu u wybranych gatunków roślin

 

 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Mirosława Chwil, prof. UP, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. n. farm. Małgorzata Kikowska, Pracownia Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. Jarosław Proćków, prof. ucz., Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. Małgorzata Tyszka-Czochara, Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński
 
dr inż. Justyna Boniecka, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr n. farm. Paulina Kazimierczak, Samodzielna Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Katedra Nauk Biomedycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
dr Agnieszka Richert, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w przedłużonej turze trwa do 17 listopada 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 18 listopada 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 17 listopada 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 18 listopada 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 19 listopada 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 26 listopada 2022 roku – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy wykorzystania roślin w nauce i przemyśle”,
• od 29 listopada 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 5 grudnia 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 18 listopada 2022 r., przedłużenie na prośbę uczestników,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:

• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 19.07.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 20.07.2022 r. do 11.10.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 12.10.2022 r. do 17.11.2022 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 299 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – RoslinyOnline4 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – RoslinyOnline4 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? rosliny@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 178

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas