IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Sztuczna inteligencja – nadzieja na przyszłość czy zagrożenie dla ludzkości?” (online)

26 listopada 2022 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sztuczna inteligencja – nadzieja na przyszłość czy zagrożenie dla ludzkości?, która odbędzie się 26 listopada 2022 roku w formie online. Mamy nadzieję, że wydarzenie pozwoli na przedstawienie obecnego stanu wiedzy, a także kierunki prowadzonych badań.   

Sztuczna inteligencja (AI) jest obiektem zainteresowania i pracy przedstawicieli środowiska naukowego, a także podmiotów prywatnych. Obecnie spotyka się elementy wykorzystujące algorytmy AI, które są skutecznie zaimplementowane w codziennym życiu, jednak w dalszym ciągu opracowanie systemu porównywalnego lub wyprzedzającego kompetencje człowieka pozostaje w sferze koncepcji. Zagadnienie sztucznej inteligencji regularnie pojawia się na łamach mediów mainstreamowych, gdzie zachwyca wachlarzem możliwości, a także budzi obawy i przerażenie.

Rozwój sztucznej inteligencji zakłada podwyższenie poziomu życia człowieka, poprawę skuteczności leczenia, usprawnienie codziennego funkcjonowania czy też zwiększenie bezpieczeństwa. AI może zrewolucjonizować przemysł, jednak wymaga odpowiedzialnego zarządzania. Niewłaściwa implementacja może wpłynąć na powstanie wielu zagrożeń dla nas samych. 

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji i prezentacji prac poruszających problematykę AI na płaszczyznach: technologicznej i społecznej. Mile widziane będą prace przedstawiające m.in. ogólny postęp w dziedzinie, zastosowanie sztucznej inteligencji, rozwój umiejętności poznawczych, rozumowanie i wnioskowanie, uczenie maszynowe, jak również dotyczące zagadnień natury etycznej i społecznej. Jesteśmy otwarci na propozycje obejmujące inne tematy związane z zagadnieniem AI.

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, developerów, doktorantów i studentów, jak również osoby zaangażowane w prace dotyczące AI. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w Konferencji oraz przedstawienie interesujących prac, które pozwolą przybliżyć aktualny stan wiedzy oraz potencjalne rozwiązania, jakie mogą zostać wdrożone w najbliższym czasie.

HARMONOGRAM

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr hab. Katarzyna Kolasa, prof. ALK, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Sztuczna inteligencja w słusznym celu
 
 

dr hab. Adrian Horzyk, prof. AGH, prof. KPU, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie; Zakład Informatyki, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
 
Tytuł wystąpienia: Czy sztuczna inteligencja rodzi zagrożenia czy szanse dla ludzkości?
 

dr hab. inż. Jacek Żak, prof. PP, Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Tytuł wystąpienia: Innowacyjne metodyki i technologie przemysłu 4.0
 
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Adrian Horzyk, prof. AGH, prof. KPU, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie; Zakład Informatyki, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
 
dr hab. Katarzyna Kolasa, prof. ALK, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 
dr Dominika Kaczorowska-Spychalska,  Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

dr Jolanta Mizera-Pietraszko, Zakład Metodologii Badań, Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

dr inż. Artur Wiliński, Katedra Systemów Informatycznych, Instytut Informatyki Technicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
dr Agnieszka Zbrzezny, Katedra Metod Matematycznych Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa w Konferencji trwa do 17 listopada 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 18 listopada 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 17 listopada 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 18 listopada 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 19 listopada 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 26 listopada 2022 roku – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Sztuczna inteligencja – nadzieja na przyszłość czy zagrożenie dla ludzkości?”,
• od 29 listopada 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 5 grudnia 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 18 listopada 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 19.07.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 20.07.2022 r. do 11.10.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 12.10.2022 r. do 17.11.2022 r.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 299 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.
W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – AI4 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – AI4 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? sztuczna.inteligencja@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

 

 

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas