III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Sztuczna inteligencja – nadzieja na przyszłość czy zagrożenie dla ludzkości?” (online)

12 maja 2022 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sztuczna inteligencja – nadzieja na przyszłość czy zagrożenie dla ludzkości?, która odbędzie się 12 maja 2022 roku w formie online. Mamy nadzieję, że wydarzenie pozwoli na przedstawienie obecnego stanu wiedzy, a także kierunki prowadzonych badań.   

Sztuczna inteligencja (AI) jest obiektem zainteresowania i pracy przedstawicieli środowiska naukowego, a także podmiotów prywatnych. Obecnie spotyka się elementy wykorzystujące algorytmy AI, które są skutecznie zaimplementowane w codziennym życiu, jednak w dalszym ciągu opracowanie systemu porównywalnego lub wyprzedzającego kompetencje człowieka pozostaje w sferze koncepcji. Zagadnienie sztucznej inteligencji regularnie pojawia się na łamach mediów mainstreamowych, gdzie zachwyca wachlarzem możliwości, a także budzi obawy i przerażenie.

Rozwój sztucznej inteligencji zakłada podwyższenie poziomu życia człowieka, poprawę skuteczności leczenia, usprawnienie codziennego funkcjonowania czy też zwiększenie bezpieczeństwa. AI może zrewolucjonizować przemysł, jednak wymaga odpowiedzialnego zarządzania. Niewłaściwa implementacja może wpłynąć na powstanie wielu zagrożeń dla nas samych. 

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji i prezentacji prac poruszających problematykę AI na płaszczyznach: technologicznej i społecznej. Mile widziane będą prace przedstawiające m.in. ogólny postęp w dziedzinie, zastosowanie sztucznej inteligencji, rozwój umiejętności poznawczych, rozumowanie i wnioskowanie, uczenie maszynowe, jak również dotyczące zagadnień natury etycznej i społecznej. Jesteśmy otwarci na propozycje obejmujące inne tematy związane z zagadnieniem AI.

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, developerów, doktorantów i studentów, jak również osoby zaangażowane w prace dotyczące AI. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w Konferencji oraz przedstawienie interesujących prac, które pozwolą przybliżyć aktualny stan wiedzy oraz potencjalne rozwiązania, jakie mogą zostać wdrożone w najbliższym czasie.

HARMONOGRAM

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski, Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów, Politechnika Poznańska

Tytuł wystąpienia: Sztuczna inteligencja wobec wyzwań współczesności

 

dr hab. inż. Zbigniew Świątnicki, Instytut Logistyki i Transportu, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Tytuł wystąpienia: Korzyści i szkody z zastosowania sztucznej inteligencji w systemach wojskowych

 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

prof. dr hab. inż. Adam DąbrowskiZakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów, Politechnika Poznańska

dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca, prof. UEK,  Instytut Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

dr hab. inż. Zbigniew Świątnicki, Instytut Logistyki i Transportu, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

dr Paweł MordasiewiczZakład Podstaw Psychologii, Wydział Psychologii w Sopocie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

dr Krzysztof WołkKatedra Multimediów, Wydział Informatyki, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

 

Rejestracja

III tura rejestracji uczestnictwa w Konferencji trwa do 28 kwietnia 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 29 kwietnia 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 28 kwietnia 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 29 kwietnia 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 9 maja 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy z uczestnikami (szczegóły wkrótce),
• 12 maja 2022 roku – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Sztuczna inteligencja – nadzieja na przyszłość czy zagrożenie dla ludzkości?”,
• od 16 maja 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 23 maja 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 15 września 2022 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 29 kwietnia 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 17.02.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 18.02.2022 r. do 17.03.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 18.03.2022 r. do 28.04.2022 r.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 249 zł brutto** (w tym VAT)
W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – AI3 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – AI3 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 249 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

📧 sztuczna.inteligencja@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas