ANALIZA EFEKTÓW POŚREDNICZĄCYCH W JAMOVI – prosta analiza mediacji i supresji z pakietem jAMM Marcello Galluciego

23 lipca 2022 roku

Do kogo jest skierowane?

Szkolenie kierujemy do osób, które mają podstawową wiedzę z zakresu analizy statystycznej (przede wszystkim analizy korelacji Pearsona i regresji liniowej) oraz choćby kilkugodzinne doświadczenie w pracy z jakimkolwiek programem statystycznym i chcą nabyć umiejętności testowania bardziej rozbudowanych modeli pozwalających na wnioskowanie przyczynowo-skutkowe. Ze szkolenia skorzystają zarówno studenci każdego stopnia, jaki i pracownicy naukowi oraz niezależni badacze. Umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwolą uczestnikom na samodzielne wykonanie analizy mediacji do swojej pracy dyplomowej, artykułu naukowego lub innej publikacji.

Proponowane szkolenie jest wprowadzeniem w tematykę analizy związków pośredniczących, w związku z tym dedykowany jest dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę w tym temacie. Jednak na szkolenie zapraszamy również tych, którzy znają koncepcję testowania prostych modeli mediacyjnych, ale chcieliby poszerzyć posiadaną wiedzę o najbardziej aktualne wytyczne dotyczące tego tematu, nauczyć się raportowania wyników analizy mediacji i supresji w standardzie APA lub nabyć doświadczenie w wykonywaniu tych analiz w pakiecie jAMM jamovi.

Program szkolenia:

– przypomnienie podstawowych założeń dotyczących analizy korelacji r Pearsona, analizy regresji liniowej i ich założeń
– wprowadzenie teoretyczne do analizy mediacji – omówienie klasycznego podejścia Barona i Kennyego, jego rozwinięcie przez Cohena i Cohen z testem Sobela, a także najbardziej zalecanej obecnie metody bootstrapowej
– wyjaśnienie różnic między analizą mediacji i moderacji
– omówienie kilku przykładów efektu mediacji i supresji i ich rodzajów
– przeprowadzenie analizy mediacji w jamovi „na piechotę” i w module jAMM
– wyjaśnienie wszystkich elementów surowego raportu wygenerowanego przez jamovi
– poprawne zaraportowanie wyników pojedynczej, prostej mediacji w standardzie APA
– wprowadzenie w tematykę miary siły efektu w analizie mediacji
– omówienie dobrych praktyk i błędów jakie można popełnić w przeprowadzaniu i raportowaniu wyników analizy efektów pośredniczących

Dodatkowe informacje:

Uczestnicy szkolenia kilka dni przed jego rozpoczęciem otrzymają tutorial video z wyjaśnieniami dotyczącymi instalacji i podstaw obsługi pakietu jamovi oraz instalacji pakietu jAMM. Po szkoleniu udostępniona zostanie również prezentacja PDF, spis zalecanej literatury oraz materiałów video/kanałów na YT, a także opcjonalne ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności, do samodzielnego wykonania w domu. Ponadto, każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaproszenie do zamkniętej grupy dyskusyjnej na FB dedykowanej dla uczestników szkoleń organizowanych przez Fundację TYGIEL i Pogotowie Statystyczne oraz papierowy certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-14:00.

Jamovi to program do statystycznej analizy danych z przyjaznym użytkownikowi, klikalnym interfejsem graficznym jak SPSS (PS Imago PRO) czy STATISTICA. Jednocześnie jest on zupełnie darmowy, zarówno do użytku komercyjnego jak i niekomercyjnego. Nie bez znaczenia jest fakt niewiarygodnie szybkiego rozwoju całego projektu, na który składa się nie tylko sam program w wersji podstawowej, ale także dodatkowe moduły pisane przez doskonałych statystyków. Nowe aktualizacje dostępne są niemal miesiąc po miesiącu. Ponadto, praca z jamovi opiera się na popularnym, zaawansownym i oferującym ogromne możliwości analityczne statystycznym języku programowania R. Z tych powodów jamovi jest coraz częściej wykorzystywane na całym świecie – także w polskim środowisku akademickim.

Prowadzący:

Paweł Iwankowski – psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS oraz doktorant UJ. W 2007 roku założył Pogotowie Statystyczne – obecnie jedną z największych w Polsce firm zajmujących się statystyczną analizą danych w badaniach naukowych, która zatrudnia obecnie ok. 30 analityków. Osobiście zrealizował kilka tysięcy projektów analitycznych. Zajmuje się edukacją w zakresie statystycznej analizy danych: pisze artykuły, prowadzi szkolenia i webinary, tworzy video tutoriale. Obecnie również pracuje jako wykładowca akademicki.

Rejestracja

Późna rejestracja uczestnictwa trwa do 16 lipca 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 16 lipca 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 23 lipca 2022 roku – termin wydarzenia,
• od 25 lipca 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 400 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji oraz 450 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Wczesna tura rejestracji trwa do 28 czerwca 2022 r.

Późna tura rejestracji trwa od 29 czerwca 2022 r. do 16 lipca 2022 r.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: ANALIZA JAMOVI 1 + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

📧 szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas