Kalendarium wydarzeń

21.05.2022 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.” (Lublin/online)

20.05.2022 r.

VI Ogólnopolskie Sympozjum Energia „Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej” (Lublin/online)

20.05.2022 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zjawisko uzależnień – profilaktyka, diagnostyka i terapia” (online)

19.05.2022 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Wieloaspektowa rzeczywistość pandemii COVID-19 – wyzwania społeczne, gospodarcze i prawne” (online)

13.05.2022 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów” (online)

13.05.2022 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy” (Lublin/online)

12.05.2022 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Sztuczna inteligencja – nadzieja na przyszłość czy zagrożenie dla ludzkości?” (online)

12.05.2022 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” (Lublin/online)

29.04.2022 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” (online)

29.04.2022 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanony piękna – postrzeganie, kreowanie, ewolucja” (online)

28.04.2022 r.

International Scientific Conference „Civilization Diseases – Causes, Treatment, and Prevention” (online)

28.04.2022 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość” (online)