VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym” (online)

26 maja 2023 roku

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym”, która odbędzie się 26 maja 2023 roku w formie online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego oraz Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Bezpieczeństwo jest elementarną oraz podstawową potrzebą każdego człowieka, która dziś, w XXI wieku gwarantuje stabilizację, niezależność, integralność, możliwość przetrwania, rozwoju czy też realizację własnych interesów. Bezpieczeństwo umożliwia prawidłowy rozwój społeczny, ochronę przed zagrożeniami, a jego uzupełnieniem jest porządek publiczny. Koniec XX wieku zaowocował w zmiany zachodzące na wielu płaszczyznach, które pozwoliły spojrzeć na bezpieczeństwo w różnych ujęciach i wymiarach. Pojawiły się nowe zagrożenia, a przed podmiotami zostały postawione nowe wyzwania. Jak współcześnie rozumiane jest bezpieczeństwo narodowe? Czy bezpieczeństwo w ujęciu przedmiotowym poszerzy jeszcze swój zakres? Pytań i hipotez jest wiele, dlatego podczas nadchodzącej Konferencji będziemy mogli przedstawić i wysłuchać prac dotyczących m.in. bezpieczeństwa narodowego oraz stosunków międzynarodowych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pasjonatów nauk politycznych, społecznych i nauk pokrewnych oraz osoby zarządzających bezpieczeństwem. Wierzymy, że Konferencja przyczyni się do wymiany wiedzy, inspiracji, czy też nawiązania nowej współpracy.

Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad następującymi obszarami:

– aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego,
– zagrożenia wojskowe i niewojskowe bezpieczeństwa,
– bezpieczeństwo narodowe czy międzynarodowe?,
– strategie bezpieczeństwa narodowego,
– ochrona ludności i obrona cywilna,
– służby specjalne,
– infrastruktura krytyczna,
– bezpieczeństwo społeczne w czasach pandemii,
– systemy ratownicze,
– cyberterroryzm i cyberzagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego,
– bioterroryzm,
– międzynarodowa przestępczość zorganizowana,
– prawo międzynarodowe publiczne,
– regionalne i międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa,
– bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.

Zapraszamy do zgłaszania prac naukowych, zarówno przeglądowych, jak i badawczych.
Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę wiedzy, doświadczeń i refleksji.

HARMONOGRAM

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

 

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala, prof. ucz.,  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Tytuł wystąpienia: Konsekwencje wojny w Ukrainie dla ochrony ludności cywilnej
 
 
dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM, Katedra Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Profesor honorowa Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska
 
Tytuł wystąpienia:Potrzeby i lęki studentów i wykładowców w Ukrainie w obliczu pełnoskalowej wojny
 
 
dr hab. Dariusz Wybranowski, prof. US, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński
 
Tytuł wystąpienia: Działalność terrorystyczna Państwa Islamskiego w latach 2014-2020 jako element zagrożenia bezpieczeństwa w wybranych krajach Europy Zachodniej
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM, Katedra Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Profesor honorowa Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska
 
dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala, prof. ucz., Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
dr hab. Dariusz Wybranowski, prof. US, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński
 
dr Judyta Dworas-Kulik, Katedra Historii Ustroju i Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
dr Alicja Zyguła,  Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II       

 

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa w Konferencji trwa do 18 maja 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 19 maja 2023 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 18 maja 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 19 maja 2023 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 24 maja 2023 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 26 maja 2023 roku – VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym”,
• od 30 maja 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 5 czerwca 2023 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 15 września 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 19 maja 2023 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 299 zł brutto* w I turze rejestracji, 349 zł brutto* w II turze rejestracji lub 399 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
Opłata za publikację rozdziału
do 01.03.2023 r.
299 zł brutto
349 zł brutto
od 02.03.2023 r. do 04.04.2023 r.
349 zł brutto
349 zł brutto
od 05.04.2023 r. do 18.05.2023 r.
399 zł brutto
349 zł brutto

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 349 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – BEZPIECZEŃSTWO 7 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – BEZPIECZEŃSTWO 7 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 349 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

bezpieczenstwo@fundacja-tygiel.pl
+48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas