Kalendarium wydarzeń

17.02.2023 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy” (Lublin/online)

24.02.2023 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Sprawca i Ofiara – kontekst psychologiczny i społeczny” (online)

24.02.2023 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku” (Lublin/online)

03.03.2023 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów” (online)

23-26.03.2023 r.

XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” (Lublin/online)

20.04.2023 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy” (online)

21.04.2023 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Nurt katastroficzny w literaturze, kulturze i sztuce” (online)

21.04.2023 r.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku” (Lublin/online)

22.04.2023 r.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacyjna Fizjoterapia” (Lublin/online)

27.04.2023 r.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania i zmiany społeczne w XXI wieku” (online)

28.04.2023 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” (online)

18.05.2023 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów” (online)