Kalendarium wydarzeń

24.06.2021 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby Cywilizacyjne epidemią XXI w.” (Online)

25.06.2021 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Teorie filozoficzne – problematyka i analiza” (online)

25.06.2021 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zastosowania chromatografii w pracach naukowych (online)

01.07.2021 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy zdrowia człowieka – przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość” (online)

08.07.2021 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kierunek NANO – badania i osiągnięcia z obszaru nanotechnologii” (online)

09.07.2021 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy wykorzystania roślin w nauce i przemyśle” (online)

15.07.2021 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów” (online)

16.07.2021 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Topos śmierci w literaturze, kulturze i sztuce” (online)

16.07.2021 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Sztuczna inteligencja – nadzieja na przyszłość czy zagrożenie dla ludzkości?” (online)

22.07.2021 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Wyzwania i problemy nauk biomedycznych” (Online)

23.07.2021 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy” (online)

23.07.2021 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zjawisko uzależnień – profilaktyka, diagnostyka i terapia” (online)