Kalendarium wydarzeń

21-24.03.2024 r.

XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” (Lublin/online)

19.04.2024 r.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku” (Lublin/online)

20.04.2024 r.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacyjna Fizjoterapia” (Lublin/online)

25.04.2024 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “W Poszukiwaniu Piękna i Brzydoty: Spojrzenie literackie, kulturowe i z obszaru sztuki” (online)

26.04.2024 r.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” (online)

09.05.2024 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwiązania i technologie XXI wieku” (online)

10.05.2024 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Miłość: interdyscyplinarne badania w świetle współczesnej nauki” (online)

17.05.2024 r.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.” (Lublin/online)

23.05.2024 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych” (Lublin/online)

24.05.2024 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dzieje i perspektywy kultury” (Lublin/online)

24.05.2024 r.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biopolimery – źródło nowych materiałów” (online)

06.06.2024 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Baśnie i bajki jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych” (online)