Kalendarium wydarzeń

02.12.2021 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Nurt katastroficzny w literaturze, kulturze i sztuce” (online)

03.12.2021 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zachowania ekonomiczne współczesnego społeczeństwa” (online)

09.12.2021 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Sztuczna inteligencja – nadzieja na przyszłość czy zagrożenie dla ludzkości?” (online)

09.12.2021 r.

1st International Scientific Conference „Civilization Diseases – Causes, Treatment, and Prevention” (online)

10.12.2021 r.

III Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych (Lublin/online)

10.12.2021 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Topos śmierci w literaturze, kulturze i sztuce” (online)

15.12.2021 r.

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”

16.12.2021 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zjawisko uzależnień – profilaktyka, diagnostyka i terapia” (online)

16.12.2021 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Od komórki do człowieka – dyscypliny medyczne i niemedyczne” (online)