Kalendarium wydarzeń

26.05.2022 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zagrożenia zdrowia człowieka – przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość” (online)

27.05.2022 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Topos śmierci w literaturze, kulturze i sztuce” (online)

27.05.2022 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych” (Lublin/online)

10.06.2022 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwiązania i technologie XXI wieku” (online)

11.06.2022 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek (online)

23.06.2022 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe wyzwaniem dla nauk medycznych w XXI wieku” (online)

24.06.2022 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności” (online)

30.06.2022 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Baśnie i bajki jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych” (online)

30.06.2022 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym” (online)

07.07.2022 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Emocje – źródło, znaczenie, konsekwencje” (online)