Kalendarium wydarzeń

20.04.2023 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy” (online)

21.04.2023 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Nurt katastroficzny w literaturze, kulturze i sztuce” (online)

21.04.2023 r.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku” (Lublin/online)

22.04.2023 r.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacyjna Fizjoterapia” (Lublin/online)

27.04.2023 r.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania i zmiany społeczne w XXI wieku” (online)

28.04.2023 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” (online)

12.05.2023 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.” (Lublin/online)

18.05.2023 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów” (online)

18.05.2023 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Psychologia i psychoterapia w zaburzeniach psychicznych” (online)

19.05.2023 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia” (online)

19.05.2023 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych” (Lublin/online)