Kalendarium wydarzeń

28.01.2021 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia” (online)

29.01.2021 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji (Lublin/online)

29.01.2021 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy zdrowia człowieka – przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość” (online)

12.02.2021 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” (online)

18.02.2021 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy (Lublin/online)

19.02.2021 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku (Lublin/online)

25.02.2021 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki…” (online)

25.02.2021 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Informacja w przestrzeni publicznej” (online)

26.02.2021 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Teorie filozoficzne – problematyka i analiza” (online)

25-28.03.2021 r.

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” (Lublin/online)

16.04.2021 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności” (online)