Kalendarium wydarzeń

29.09.2022 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Wyzwania i problemy nauk biomedycznych” (online)

14.10.2022 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Motyw wędrówki w literaturze i sztuce” (online)

14.10.2022 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość” (online)

20.10.2022 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Muzyka w refleksji naukowej” (online)

21.10.2022 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” (online)

22.10.2022 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy i perspektywy kultury współczesnej” (online)

22.10.2022 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zagrożenia zdrowia człowieka – przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość” (online)

27.10.2022 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów” (online)

27.10.2022 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Psychologia i psychoterapia w zaburzeniach psychicznych” (online)

28.10.2022 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Topos śmierci w literaturze, kulturze i sztuce” (online)

28.10.2022 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności” (online)

17.11.2022 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “OZE – Energia przyszłości” (online)