Kalendarium wydarzeń

20.09.2024 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wizerunek kobiet w literaturze i kulturze: analiza i dyskusja” (online)

17.10.2024 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Aktywność fizyczna – interdyscyplinarny przegląd i badania” (online)

18.10.2024 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” (online)

18.10.2024 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Sztuczna inteligencja – nadzieja na przyszłość czy zagrożenie dla ludzkości?” (online)

23.10.2024 r.

V gólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy zdrowia człowieka – przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość” (online)

24.10.2024 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzyka w refleksji naukowej” (online)

15.11.2024 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Śmierć – tabu, lęk czy fascynacja: analiza z perspektywy różnych dyscyplin naukowych” (online)

21.11.2024 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania i zmiany społeczne w dobie współczesnych przemian” (online)

22.11.2024 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wielowymiarowa Tożsamość: Interdyscyplinarne spojrzenie na badanie tożsamości” (online)

22.11.2024 r.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej” (Lublin/online)

23.11.2024 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy wykorzystania roślin w nauce i przemyśle” (online)