IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów” (online)

14 października 2021 roku

Biopolimery to naturalne związki produkowane przez zwierzęta, rośliny oraz drobnoustroje. Wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu i medycyny. Ze względu na ich atrakcyjne właściwości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zapotrzebowanie na materiały polimerowe stawia nowe wyzwania dla inżynierów i naukowców.

Wciąż powiększający się problem z zaleganiem odpadów spowodował, że biodegradowalne biopolimery coraz częściej stają się alternatywą dla jeszcze do niedawna powszechnie stosowanego, trudnego w utylizacji plastiku.

Biopolimery znalazły zastosowanie również w medycynie regeneracyjnej. Cechy, takie jak biokompatybilność, biozgodność oraz biofunkcjonalność sprawiły, że niektóre z nich są obiecującym biomateriałem do produkcji nowoczesnych opatrunków i implantów.

Możliwości wynikające z syntezy nowych biopolimerów sprawiają, że ciągle trwają poszukiwania nowych, posiadających pożądane cechy. Doniesienia o potencjalnych zastosowaniach biomateriałów w systemach dostarczania leków, technologii komórek macierzystych, inteligentnych materiałach reagujących na temperaturę czy drukowaniu 3D pokazują, jak ogromne możliwości wykazuje ta grupa związków.

Celem Konferencji jest wymiana aktualnej wiedzy, najnowszych doniesień oraz odkryć związanych z biopolimerami. Poruszymy tematy związane z metodami syntezy, analizy, modyfikacji, jak również możliwości bieżącego i potencjalnego wykorzystania polimerów.

Ze względu na szerokie możliwości zastosowania biopolimerów, do udziału w Konferencji zapraszamy specjalistów z zakresu ochrony środowiska, inżynierii materiałowej i tkankowej, biochemików, biotechnologów, jak również lekarzy oraz farmaceutów. Wierzymy, że interdyscyplinarny wymiar tej konferencji przyczyni się do wymiany zdań wśród specjalistów z różnych obszarów, co wpłynie na powstanie oraz realizację nowych pomysłów, a także pozwoli na owocną współpracę.

Zagadnienia tematyczne:
· Nowoczesne biopolimery
· Biopolimery jako biomateriały w inżynierii tkankowej
· Polimery w produkcji inteligentnych materiałów
· Nanotechnologia polimerów
· Polimery biodegradowalne
· Biopolimery w problemach środowiskowych
· Potencjalne zastosowania biopolimerów

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Przedłużona rejestracja uczestnictwa trwa do 11 października 2021 roku.

HARMONOGRAM

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

 


Gośćmi Honorowymi
Konferencji będą:

dr hab. inż. Jakub Haberko, prof. AGH, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Elastomery ciekłokrystaliczne – inteligentne materiały na sztuczne mięśnie, siłowniki i mikronarzędzia

 

prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska, Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka
Tytuł wystąpienia: Koniugaty polisacharydowo – peptydowe użyteczne w medycynie regeneracyjnej oraz zaopatrywaniu trudno gojących się ran

 

dr hab. Marek Szmigielski, Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Biopolimery peptydów sojowych jako detektory skuteczności ogrzewania

 

dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tytuł wystąpienia: Nowe polimerowe materiały porowate do zastosowań w intensywnej terapii

 

dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK, Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tytuł wystąpienia: Materiały polimerowe na bazie mieszanin i kompozytów biopolimerowych do potencjalnych zastosowań kosmetycznych i biomedycznych

 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. inż. Jakub Haberko, prof. AGH, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska, Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka

dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK, Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Marek Szmigielski, Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr n. farm. Katarzyna Klimek, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr inż. Marcin Masłowski, Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

dr n. farm. Małgorzata Miazga-Karska, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Patronat Honorowy nad Konferencją objął Instytut Fizyki Molekularnej PAN .

 

Rejestracja

Przedłużona rejestracja uczestnictwa trwa do 11 października 2021 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 8 października 2021 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 11 października 2021 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 11 października 2021 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 12 października 2021 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 14 października 2021 roku – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów” (online),
• od 17 października 2021 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 25 października 2021 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2022 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 11 października 2021 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 199 zł brutto* w I turze rejestracji oraz 229 zł brutto* w II turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 02.09.2021 r.

II tura rejestracji trwa od 03.09.2021 r. do 11.10.2021 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 189 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – POLIMERY4 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – POLIMERY4 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 189 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

📧 biopolimery@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 083

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas