VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów” (online)

27 października 2022 roku

HARMONOGRAM

Biopolimery to naturalne związki produkowane przez zwierzęta, rośliny oraz drobnoustroje. Wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu i medycyny. Ze względu na ich atrakcyjne właściwości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zapotrzebowanie na materiały polimerowe stawia nowe wyzwania dla inżynierów i naukowców.

Wciąż powiększający się problem z zaleganiem odpadów spowodował, że biodegradowalne biopolimery coraz częściej stają się alternatywą dla jeszcze do niedawna powszechnie stosowanego, trudnego w utylizacji plastiku.

Biopolimery znalazły zastosowanie również w medycynie regeneracyjnej. Cechy, takie jak biokompatybilność, biozgodność oraz biofunkcjonalność sprawiły, że niektóre z nich są obiecującym biomateriałem do produkcji nowoczesnych opatrunków i implantów.

Możliwości wynikające z syntezy nowych biopolimerów sprawiają, że ciągle trwają poszukiwania nowych, posiadających pożądane cechy. Doniesienia o potencjalnych zastosowaniach biomateriałów w systemach dostarczania leków, technologii komórek macierzystych, inteligentnych materiałach reagujących na temperaturę czy drukowaniu 3D pokazują, jak ogromne możliwości wykazuje ta grupa związków.

Celem Konferencji jest wymiana aktualnej wiedzy, najnowszych doniesień oraz odkryć związanych z biopolimerami. Poruszymy tematy związane z metodami syntezy, analizy, modyfikacji, jak również możliwości bieżącego i potencjalnego wykorzystania polimerów.

Ze względu na szerokie możliwości zastosowania biopolimerów, do udziału w Konferencji zapraszamy specjalistów z zakresu ochrony środowiska, inżynierii materiałowej i tkankowej, biochemików, biotechnologów, jak również lekarzy oraz farmaceutów. Wierzymy, że interdyscyplinarny wymiar tej konferencji przyczyni się do wymiany zdań wśród specjalistów z różnych obszarów, co wpłynie na powstanie oraz realizację nowych pomysłów, a także pozwoli na owocną współpracę.

Zagadnienia tematyczne:
· Nowoczesne biopolimery
· Biopolimery jako biomateriały w inżynierii tkankowej
· Polimery w produkcji inteligentnych materiałów
· Nanotechnologia polimerów
· Polimery biodegradowalne
· Biopolimery w problemach środowiskowych
· Potencjalne zastosowania biopolimerów

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Tytuł wystąpienia: Polimery ze źródeł odnawialnych wytwarzane z wykorzystaniem enzymów jako naturalnych katalizatorów
 
 
prof. dr hab. inż. Dorota Neugebauer, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
 
Tytuł wystąpienia: „Inteligentne” polimery biofunkcjonalizowane – współczesna alternatywa dla biopolimerów
 
 
dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. nadzw., Katedra Chemii i Technologii Poliuretanów, Instytut Inżynierii Materiałowej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Tytuł wystąpienia: Poliuretany dzisiaj i jutro – aktualne trendy i wyzwania
 
 
dr hab. inż. Magdalena Stepczyńska, prof. uczelni, Katedra Inżynierii Materiałów Polimerowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Tytuł wystąpienia: Biomateriały o właściwościach biobójczych – obszary zastosowań
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
prof. dr hab. inż. Dorota Neugebauer, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
 
dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. nadzw., Katedra Chemii i Technologii Poliuretanów, Instytut Inżynierii Materiałowej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
dr hab. inż. Magdalena Stepczyńska, prof. uczelniKatedra Inżynierii Materiałów Polimerowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
dr inż. Dorota Dardas, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 
dr inż. Urszula Goik, Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
dr Ewelina Jakubowska, Zakład Technologii i Przetwórstwa Polimerów, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
 

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji trwa do 20 października 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 21 października 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 20 października 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 21 października 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 23 października 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy z uczestnikami (szczegóły wkrótce),
• 27 października 2022 roku – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów” (online),
• od 31 października 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 7 listopada 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 21 października 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 05.07.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 06.07.2022 r. do 24.08.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 25.08.2022 r. do 20.10.2022 r.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 299 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – POLIMERY 6 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – POLIMERY 6 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? biopolimery@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Patronat Honorowy

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas