Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość” (online)

27 listopada 2021 roku

Ośrodkowy układ nerwowy stanowi najważniejszą część układu nerwowego u kręgowców. Zarządza pracą narządów wewnętrznych, analizuje bodźce docierające do organizmu i kontroluje jego reakcje, a także odpowiada za rozwój czynności umysłowych, takich jak zapamiętywanie, czy uczenie się.

Aktualnie, z powodu starzenia się społeczeństwa, duży problem stanowią choroby neurodegeneracyjne, które powodują postępujące zaburzenia różnych funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Kluczowe zatem są badania, które mogą doprowadzić do wytłumaczenia ich genezy oraz umożliwienia przeprowadzenia skutecznej terapii.

Ośrodkowy układ nerwowy stanowi jedną z najważniejszych struktur w ludzkim ciele. Złożony jest z rdzenia kręgowego oraz mózgowia, stanowiącego centrum układu nerwowego. Funkcjonowanie i budowa mózgu od wieków fascynowały wielu uczonych. Mimo że pierwsze badania na ten temat pojawiły się w 1875 r., kiedy to Richard Caton przeanalizował jego aktywność elektryczną, to po dziś dzień mechanizmy w nim zachodzące nie są w pełni zrozumiane. Lata 90. XX wieku, zwane dekadą mózgu, przyniosły ogromny postęp w zrozumieniu i poznaniu funkcjonowania tego narządu. Neuronauka rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie łączy wiele dziedzin, aby wyjaśnić właściwości neuronów oraz obwodów neuronowych. Zrozumienie dynamicznej złożoności układu nerwowego jest ogromnym wyzwaniem badawczym, a prowadzone badania naukowe obejmują wiele aspektów od biologii molekularnej komórek nerwowych, po biologiczne podstawy normalnego i zaburzonego zachowania, emocji oraz poznania.

Dziedziną nauki badającą funkcjonowanie mózgu jest także neurokognitywistyka, stojąca na pograniczu takich dziedzin, jak: medycyna, neurobiologia, psychologia, fizyka, filozofia i logika. Badania z tych obszarów mają na celu wyjaśnienie procesów myślowych, ich symulację komputerową oraz rozwój inteligentnych urządzeń połączonych z mózgiem. Dzięki temu jesteśmy w stanie poznawać psychikę z perspektywy biologicznej, a także opisywać ludzkie zachowania poprzez analizę aktywności mózgu.

Celem Konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat współczesnych kierunków rozwoju nauk o OUN. Zapraszamy do zgłaszania prac dotyczących budowy ośrodkowego układu nerwowego, sygnalizacji i transmisji synaptycznej, zrozumienia biologicznych podstaw działania tego układu, a także zagadnieniach takich jak biologiczne podłoże zjawisk psychicznych i zachowań człowieka, uczenie się, pamięć oraz choroby neurologiczne i ich terapia. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, jak również pasjonatów nauk medycznych i pokrewnych. 

Liczymy na Państwa aktywny udział i wierzymy, że Konferencja przyczyni się do wymiany wiedzy i doświadczeń.

HARMONOGRAM

 

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Medyczny w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Tytuł wystąpienia: Żyjemy w erze skutecznego leczenia stwardnienia rozsianego
 
 
prof. dr hab. Emilia Łojek, Katedra Neuropsychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 
Tytuł wystąpienia: Długotrwałe skutki COVID-19 z perspektywy neuropsychologii klinicznej
 
 
prof. dr hab. Włodzisław Duch, Laboratorium Neurokognitywnego w ICNT UMK, Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Tytuł wystąpienia: Najciekawsze (IMHO) kierunki rozwoju neuronauk
 
 
prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
Tytuł wystąpienia: Czy nasze możliwości poznawcze i organizacja społeczna nadążą za rozwojem technologii przez najbliższe 50 lat?
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Medyczny w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. Włodzisław Duch, Laboratorium Neurokognitywnego w ICNT UMK, Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Ewa Flaczyk, Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska, prof. UM, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. Emilia Łojek, Katedra Neuropsychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 
prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
dr Michał Kucewicz, Katedra Systemów Multimedialnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
 
dr n. farm. Jolanta Orzelska-Górka, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w II turze trwa do 18 listopada 2021 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 19 listopada 2021 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 18 listopada 2021 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 19 listopada 2021 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
27 listopada 2021 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość”,
• od 30 listopada 2021 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 6 grudnia 2021 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2022 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 19 listopada 2021 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 199 zł brutto* w I turze rejestracji oraz 229 zł brutto* w II turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 21.10.2021 r.

II tura rejestracji trwa od 22.10.2021 r. do 18.11.2021 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 189 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – OUN1 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – OUN1 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 189 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

📧 OUN@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 083

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas