Szkolenie pt.: „AI w pracy wykładowcy akademickiego”

I termin: 11 i 18 kwietnia 2024 roku

II termin: 16 i 23 kwietnia 2024 roku

III termin: 14 i 21 maja 2024 roku

IV termin: 16 i 23 maja 2024 roku

17:00-20:00

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy w zakresie narzędzi AI, które mogą być przydatne zarówno w prowadzeniu zajęć akademickich, jak i w pracy naukowej. Już dzisiaj jest jednoznacznie stwierdzone, że narzędzia sztucznej inteligencji stwarzają bardzo szerokie możliwości dla szkolnictwa wyższego. Rezygnacja z nich mogłaby mieć negatywny wpływ na atrakcyjność prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz poziom badań naukowych.

Proponowane szkolenie obejmuje nie tylko przegląd i prezentację popularnych narzędzi, lecz także wskazanie sposobów ich praktycznego wykorzystania, omówienie zasad etycznego, efektywnego oraz zgodnego z prawem użytkowania. Wiedza zaprezentowana na szkoleniu pozwoli zrozumieć, z czego wynikają błędy popełniane przez narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Dodatkowo, przygotuje do efektywnej weryfikacji otrzymanych informacji dzięki zasadom prompting engineering’u.

W formularzu rejestracyjnym znajdują się pytania do uczestników. Udzielone odpowiedzi posłużą w dostosowaniu szkolenia, aby lepiej odpowiadał na potrzeby i stał się bardziej użyteczny dla uczestniczących osób.

Szkolenie zostanie przeprowadzony w formie online, w małej grupie, co pozwoli na zachowanie wysokiego poziomu interakcji.

Prowadził wiele szkoleń poświęconych różnym aspektom ilościowej analizy danych oraz obsługi komputera i programów komputerowych, w tym zastosowaniem metod obliczeniowych w naukach ekonomicznych, matematyce finansowej, zarządzaniu, a przede wszystkim praktyce biznesowej.

Program szkolenia:

 1. Zamiast wstępu o AI – rozmowa z pierwszym chatbot’em Eliza
 2. Co było przed AI – Google hacking spersonalizowane wyszukiwanie treści zawsze na czasie. Przykłady, zastosowania, komendy.
 3. 3 bohaterowie systemu edukacji ChatGPT-3.5/4; Bing; Bard/Gemini
  • Krótka charakterystyka, możliwości
  • Rejestracja, podstawowe funkcje
  • Ćwiczenia w porównywaniu opracowań zleconych zadań, praca w grupach
 4. Komunikacja z AI – jak dobrze tworzyć polecenia i zapytania?
  • Jak tworzyć zapytania dla AI, aby być w pełni usatysfakcjonowanym z wyników?
  • Przykłady szablonów zwiększających skuteczność i precyzję zleconej pracy
  • Praca w grupach na wypracowanych wzorcach
 5. Narzędzie do generowania gotowych prezentacji multimedialnych.
  • Rejestracja, zlecenie pierwszej automatycznie wykonanej prezentacji
  • Podstawowe funkcje aplikacji
  • Ulepszanie i poszerzanie kontentu prezentacji – praca w grupach
 6. Narzędzia AI do analizy filmów video, tworzenia pytań, streszczeń, notatek do materiałów dydaktycznych.
 7. Narzędzie AI do analizy większości podcastów i audycji cyfrowych.
 8. Narzędzie AI do analizy tekstów plików pdf w zakresie tworzenia pytań, streszczania, wnioskowania.
 9. Jak połączyć darmowy ChatGPT-3.5 z Internetem?
 10. Podsumowanie – praca w grupach, wypracowanie dobrych praktyk w pracy nauczyciela akademickiego z AI.

Organizatorzy zastrzegają sobie aktualizację programu szkolenia w przypadku udostępnienia nowych wersji modeli językowych lub pojawienia się nowych narzędzi.

O prowadzącym:

dr Tomasz Kopczyński, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jest specjalistą w dziedzinie pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych, komunikacji multimedialnej oraz projektowania edukacyjnego. Jego kariera naukowa jest ściśle związana z wdrażaniem nowoczesnych technologii w procesach edukacyjnych, w tym wykorzystaniem metod biofeedback, sztucznej inteligencji, myślenia komputacyjnego oraz technologii AR/VR. Osiągnął znaczące sukcesy w realizacji projektów badawczych i edukacyjnych, współpracując z polskimi i międzynarodowymi uczelniami oraz instytucjami edukacyjnymi. Do jego najważniejszych inicjatyw należą: opracowanie autorskiego programu „Multimedialne Centra Edukacyjne” dla miasta Bielsko-Biała; projekt „Post covidowa rehabilitacja” z wykorzystaniem serious games; oraz „Mathematical Models for Teaching Three-Dimensional Geometry Using Virtual Reality”.

Jest współautorem patentów i wzorów przemysłowych, m.in. w zakresie narzędzi dydaktycznych do optymalizacji procesów edukacyjnych. Aktywnie angażuje się w promocję nowych technologii, organizując i wspierając takie inicjatywy, jak Europejski DigiEduHack, Google Design Thinking, Hour of Code czy CoderDojo. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe dzięki udziałowi w stażach i projektach badawczych z prestiżowymi instytucjami, takimi jak Instytut Fraunhofera w Dreźnie czy Uniwersytet w Hamburgu, a także dzięki uczestnictwu w programach wymiany Erasmus+.

Obecnie, wraz z zespołem, pracuje nad przygotowaniem wniosku dotyczącego wykorzystania sztucznej inteligencji w działaniach edukacyjnych, co stanowi kontynuację jego pasji i zainteresowań naukowych. W wolnych chwilach komponuje muzykę do gier wideo.

Szkolenie odbędzie się w dniach

 • I termin: 11 i 18 kwietnia 2024 roku (zapisy wstrzymane, brak miejsc)
 • II termin: 16 i 23 kwietnia 2024 roku (zapisy wstrzymane, brak miejsc)
 • III termin: 14 i 21 maja 2024 roku
 • IV termin: 16 i 23 maja 2024 roku

w godzinach 17:00 – 20:00.

Forma szkolenia: on-line.

Rejestracja

Późna tura rejestracji uczestnictwa trwa do 9 maja 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 9 maja 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 11 i 18 kwietnia 2024 roku, 16 i 23 kwietnia 2024 roku oraz 14 i 21 maja 2024 roku, 16 i 23 maja 2024 roku – terminy wydarzenia,
• w przeciągu 2 tygodni od szkolenia – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 700 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji lub 900 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji (dla szkoleń w terminie majowym)
Opłata za udział
do 11.04.2024 r.
700 zł brutto
od 12.04.2024 r. do 09.05.2024 r.
900 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: AI w pracy + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas