Szkolenie pt.: „Analiza moderacji w programie IBM SPSS Statistics (PS IMAGO PRO) z wykorzystaniem makro PROCESS Andrew F. Hayesa”

3 spotkania w dniach 17, 19 oraz 24 października 2023 r.
10:00-13:00

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do studentów, absolwentów i pracowników naukowych, którzy chcą lepiej analizować wyniki swoich badań oraz testować bardziej rozbudowane modele. Pewne doświadczenie w pracy z IBM SPSS Statistics (PS Imago PRO) oraz znajomość podstawowych technik analizy danych (analiza korelacji, ANOVA, analiza regresji) będą mile widziane, ale nie niezbędne. Ankieta, która zostanie przeprowadzona przed samym szkoleniem pozwoli poznać doświadczenie, umiejętności oraz oczekiwania uczestników aby szkolenie dopasowane były do Państwa specyficznych potrzeb. Również dzięki temu podczas całego kursu odnajdzie się zarówno młody badacz, nowicjusz analizy danych jak i doświadczony pracownik naukowy chcący polepszyć swój warsztat analityczny. Oczywiście szkolenie dotyczyć będzie analizy moderacji z wykorzystaniem IBM SPSS Statistics i doskonałego, napisanego dla niego makra PROCESS autorstwa Andrew F. Hayesa dlatego przede wszystkim szkolenie kierujemy do osób zainteresowanych tą tematyką i tym narzędziem.

Cel szkolenia:

– poznanie makra PROCESS, jego instalacja w formie okna dialogowego oraz korzystanie z niego w formie samego wiersza poleceń (syntax)

– zaznajomienie się (lub przypomnienie) z takimi pojęciami jak efekt główny, efekt interakcji, efekt prosty i ich odniesienie do efektów warunkowych i bezwarunkowych

– porównanie analizy moderacji do dwuczynnikowej analizy wariancji

– poznanie różnych metod testowania efektów moderacji w programie IBM SPSS Statistics (PS Imago PRO) bez i z makrem PROCESS

– rozróżnienie między testowaniem a badaniem efektu moderacyjnego

– omówienie metody bootstrapowej i jej wykorzystania w analizie moderacji

– poznanie dwóch metod centrowania zmiennych i obalenie mitu o niezbędności tego działania w praktyce

– wizualizacja efektu moderacyjnego

– wyjaśnienie dlaczego lepiej dzielić badanych pod względem nasilenia wyników moderatora w oparciu o 16, 50 i 84 centyl zamiast M +/- 1SD

– badanie moderacji w sposób klasyczny i z wykorzystaniem metody Johnsona-Neymana

– krytyka podejścia sugerowanego w polskiej literaturze odnośnie testowania efektu moderacji

– analiza przykładów efektów moderacyjnych w przypadku zarówno zmiennych niezależnych jak i zmiennych zależnych dychotomicznych, nominalnych wielokategorialnych oraz ilościowych

– nabycie umiejętności poprawnego raportowania uzyskanych wyników w standardzie APA

– pokazanie dobrych i złych praktyk w sferze wykonywania oraz samego raportowania wyników analiz efektów moderacji

– zbudowanie fundamentów oraz zaprezentowanie literatury pozwalającej na samodzielne kształcenie się w temacie analizy moderacji oraz tworzenia i testowania bardziej złożonych modeli

Treści programowe:

 DZIEŃ 1

– przypomnienie poprawnego wykonania analizy regresji w SPSSie oraz jej założeń

– wprowadzenie do pracy z makrem PROCESS – jego instalowanie w formie okna dialogowego oraz w formie samego wiersza poleceń (syntax)

– wprowadzenie teoretyczne do analizy moderacji

– omówienie kilku przykładów efektu moderacji w artykułach naukowych

– przeprowadzenie analizy moderacji nr 1 – zmienna niezależna ilościowa, moderator dychotomiczny, zmienna zależna ilościowa

– wyjaśnienie wszystkich elementów surowego raportu wygenerowanego przez makro PROCESS (współczynniki B, beta, istotności tych statystyk, R 2, wyniki ANOVA etc.)

– krótka sesja pytań i odpowiedzi

DZIEŃ 2

– Ilustracja efektu interakcyjnego przy użyciu wiersza poleceń wygenerowanego przez makro PROCESS (syntax) oraz przy użyciu MS Excel

– poprawne zaraportowanie wyników wykonanej analizy moderacji nr 1

– przeprowadzenie analizy moderacji nr 2 – zmienna niezależna dychotomiczna, moderator ilościowy, zmienna zależna ilościowa

– stosowanie metody Johnsona-Neymana w celu badania efektu moderacji

– krytyka sztucznego kategoryzowania badanych na podgrupy

– omówienie wyników oraz ich zaraportowanie

– krótka sesja pytań i odpowiedzi

DZIEŃ 3

– przeprowadzenie analizy moderacji nr 3 – zmienna niezależna ilościowa, moderator ilościowy, zmienna zależna ilościowa

– omówienie wyników oraz ich zaraportowanie

– przykłady analiz moderacji z kowariantami

– omówienie i obalenie mitu potrzeby centrowania zmiennych oraz hierarchicznego wprowadzania predyktorów do modelu w celu przetestowania występowania efektu moderacyjnego

– porównanie analizy moderacji z użyciem makra PROCESS i podejścia regresyjnego do dwuczynnikowej analizy wariancji w schemacie 2 x 2

– krótkie omówienie przykładu analizy moderacji z jakościową, wielokategorialną zmienną niezależną lub moderatorem

– sesja pytań i odpowiedzi

Czas trwania: 9 godzin – 3 spotkania po 3 godziny

Szkolenie przeprowadzone będzie na bazie treści z książki Andrew F. Hayesa z roku 2022 pt. Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis (wydanie 3).

Organizatorzy: Fundacja TYGIEL i Pogotowie Statystyczne

Wykładowca: Paweł Iwankowski

Poziom trudności: Średniozaawansowany (wymagana znajomość analizy korelacji i analizy regresji oraz preferowana znajomość dwuczynnikowej analizy wariancji dla prób niezależnych).

Rejestracja

Przedłużona rejestracja uczestnictwa trwa do 10 października 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 26 września 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 17, 19 oraz 24 października 2023 roku – terminy spotkań,
• od 26 października 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 900 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji lub 1100 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
od 23.01.2023 r. do 21.03.2023 r.
900 zł brutto
od 22.03.2023 r. do 10.10.2023 r.
1100 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: AM 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

  • podstawę prawną,
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • datę i nazwę szkolenia,
  • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
  • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas