Warsztat pt.: „Podstawowa analiza danych RNA-seq”

19-20 kwietnia 2024 roku

9:00-14:00

Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestników w praktyczne aspekty analizy danych RNA-seq. Głównymi założeniami są: skupienie się na praktyce pod względem kluczowych narzędzi i prowadzenie analizy na rzeczywistych danych. Intencją warsztatu jest przekazanie wiedzy o wysokim poziomie aplikowalności, tak aby po jego ukończeniu uczestnicy mogli wykorzystać ją w swoich badaniach i pracy naukowej.

Prowadzącym warsztat jest dr hab. Łukasz Łaczmański, którego praktyczne doświadczenie i kompetencje pedagogiczne są niewątpliwą zaletą. Zostało to podkreślone przez uczestników innych prowadzonych przez Pana Profesora szkoleń i warsztatów odbywających się w 2023 roku. Doceniane były m.in. bardzo dobra znajomość tematu, interaktywność, praktyczne informacje, uporządkowana struktura warsztatu oraz materiały dodatkowe. Wierzymy, że podobne doświadczenia będą towarzyszyć wszystkim uczestniczącym w nadchodzących warsztatach.

Program warsztatu

Dzień 1: Podstawy i Przygotowanie Danych
Sesja 1: Wprowadzenie i Konfiguracja Narzędzi
– Wprowadzenie do RNA-Seq, przegląd procesu i zastosowań.
– Instalacja i konfiguracja narzędzi analizy RNA-Seq (FastQC, Trimmomatic, HISAT2, SAMtools).
Sesja 2: Kontrola Jakości i Przygotowanie Danych
– Kontrola jakości danych sekwencji z użyciem FastQC; przycinanie i filtrowanie danych z Trimmomatic.
– Wprowadzenie do Linuxa w kontekście bioinformatyki, przegląd i ćwiczenia z podstawowych komend.

Dzień 2: Mapowanie, Kwantyfikacja i Analiza
Sesja 3: Mapowanie Sekwencji i Ocena Jakości
– Teoria i praktyka mapowania sekwencji RNA na genom referencyjny z użyciem HISAT2.
– Ocena jakości mapowania z SAMtools i wprowadzenie do narzędzi wizualizacji (np. IGV).
Sesja 4: Kwantyfikacja Ekspresji i Analiza Różnicowej Ekspresji
– Kwantyfikacja ekspresji genów przy użyciu featureCounts, wprowadzenie do normalizacji danych.
– Analiza różnicowej ekspresji z DESeq2/edgeR, interpretacja wyników.
Sesja 5: Wizualizacja Danych i Zakończenie
– Wprowadzenie do wizualizacji danych ekspresji za pomocą R i ggplot2 (heatmapy, volcano plots).

Zalecane minimalne wymagania dla uczestników kursu:

Procesor: minimum 4 rdzenie, rekomendowane 8
Pamięć: minimum 16 GB, zalecane 32 GB
HDD: minimum 1 TB
System operacyjny: Linux Ubuntu, Debian lub MacOS
W przypadku Windowsa umiejętność konfiguracji Virtual Box’a
Obsługa systemu Linux Ubuntu, Debian lub MacOS
Posługiwanie się wierszem poleceń w systemie Linux lub MacOS
Umiejętność zainstalowania środowiska wirtualnego Conda

Prowadzący:

Dr hab. Łukasz Łaczmański, prof. IITD PAN jest absolwentem biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2003 roku obronił doktorat w Zakładzie Biofizyki Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie pracował jako diagnosta laboratoryjny. W latach 2006-2016 zorganizował i prowadził Laboratorium Endokrynologii Molekularnej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Od 2016 roku jest samodzielnym pracownikiem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, a od 2019 roku kieruje nowo utworzonym Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki.

Zajmuje się propagowaniem nowoczesnych metod molekularnych, takich jak wysokoprzepustowe sekwencjonowanie materiału genetycznego (NGS) w diagnostyce medycznej.

Warsztaty odbędą się w dniach 19-20 kwietnia 2024 roku w godzinach 9:00-14:00.

Forma warsztatu: on-line.

Rejestracja

III tura rejestracji uczestnictwa trwa do 11 kwietnia 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 11 kwietnia 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 19-20 kwietnia 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 22 kwietnia 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników warsztatu wynosi 1300 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1400 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1500 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 27.02.2024 r.
1300 zł brutto
od 28.02.2024 r. do 19.03.2024 r.
1400 zł brutto
od 20.03.2024 r. do 11.04.2024 r.
1500 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: analiza RNAseq+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata za udział w warsztacie zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

  • podstawę prawną,
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • datę i nazwę warsztatu,
  • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
  • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty za udział w warsztacie w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Warsztatu dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas