Archiwum Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” odbyła się 28 kwietnia 2023 roku w formie online. W wydarzeniu wzięło udział ponad 45 osób z różnych jednostek naukowych z Polski.

Konferencję uświetniły wystąpienia Gości Honorowych:

 • dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ, Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
  Tytuł wystąpienia: Zgłębianie tajemnic chorób infekcyjnych

 • prof. dr hab. Barbara Pałys, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
  Tytuł wystąpienia: Czy defekty mogą być użyteczne? Zastosowania tlenku grafenu w elektrokatalizie i w sensorach optycznych

 • dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO, Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski
  Tytuł wystąpienia: Czy monitoring biologiczny może być wiarygodnym źródłem informacji o zanieczyszczeniu środowiska metalami ciężkimi?

Następnym punktem wydarzenia były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych, wymiany doświadczeń i wyników badań z obszarów nauk przyrodniczych, jak również tych obejmujących inne pokrewne dziedziny nauki.

Komitet Naukowy Konferencji:

 • dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ, Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Barbara Pałys, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO, Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski
 • dr Anna M. Brudzisz, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Agnieszka Kulawik-Pióro, Katedra Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

Link do Książki Abstraktów znajduje się tutaj.

Harmonogram Konferencji znajduje się tutaj.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” odbyła się 21 października 2022 roku w formie online. W wydarzeniu wzięło udział ponad 45 osób z różnych jednostek naukowych z Polski.

Konferencję uświetniły wystąpienia Gości Honorowych:

 • dr hab. Sylwia Okoń, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Tytuł wystąpienia: Genomika jako narzędzie wspierające hodowlę roślin

 • dr hab. Dorota Pikuła, Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
  Tytuł wystąpienia: Substancje humusowe na rzecz człowieka i środowiska

 • dr hab. Remigiusz Bąchor, Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
  Tytuł wystąpienia: Zastosowanie spektrometrii mas we wczesnej identyfikacji biomarkerów molekularnych zmian chorobowych w organizmach żywych

 • dr hab. Paweł Oglęcki, Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Tytuł wystąpienia: Znaczenie dolin rzecznych jako mozaiki ekosystemów i ostoi różnorodności biologicznej

Następnym punktem wydarzenia były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych, wymiany doświadczeń i wyników badań z obszarów nauk przyrodniczych, jak również tych obejmujących inne pokrewne dziedziny nauki.

Komitet Naukowy Konferencji:

 • dr hab. Remigiusz Bąchor, Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Paweł Oglęcki, Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Sylwia Okoń, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Dorota Pikuła, Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Katarzyna Affek, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
 • dr Edyta Kowalczuk-Vasilev, Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Anna Walkiewicz, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN

Link do Książki Abstraktów znajduje się tutaj.

Harmonogram Konferencji znajduje się tutaj.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” odbyła się 29 kwietnia 2022 roku w formie online. W wydarzeniu wzięło udział ponad 55 osób z różnych jednostek naukowych z Polski.

Konferencję uświetniły wystąpienia Gości Honorowych:

 • dr hab. Marian Flis, prof. UP, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Tytuł wystąpienia: Nauki przyrodnicze, wczoraj, dziś i jutro

 • dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj, prof. UMCS, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Tytuł wystąpienia: Zwierzęta źródłem substancji bioaktywnych

Następnym punktem wydarzenia były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych, wymiany doświadczeń i wyników badań z obszarów nauk przyrodniczych, jak również tych obejmujących inne pokrewne dziedziny nauki.

Komitet Naukowy Konferencji:

 • dr hab. Marian Flis, prof. UP, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj, prof. UMCS, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Artur Banach, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr inż. Agnieszka Makara, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
 • dr Anna Walkiewicz, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN

Link do Książki Abstraktów znajduje się tutaj.

Harmonogram Konferencji znajduje się tutaj.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” odbyła się 16 kwietnia 2021 r. w formie spotkania online. W wydarzeniu wzięło udział prawie 40 osób z różnych jednostek naukowych z Polski.

Konferencję uświetniły wystąpienia Gości Honorowych:

 • prof. dr hab. Marek Babicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  Tytuł wystąpienia: Hodowla i chów zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego gospodarowania i rozwoju
 • dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy)
  Tytuł wystąpienia: Transformacja w systemach produkcji żywności: zrównoważenie,  gospodarka cyrkularna, różnorodność
 • dr hab. inż. Ewa Jastrzębska prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie)
  Tytuł wystąpienia: Człowiek i zwierzęta – współpraca dla dobra obu stron

Następnym punktem wydarzenia były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych, wymiany doświadczeń i wyników badań z obszarów nauk przyrodniczych, jak również tych obejmujących inne pokrewne dziedziny nauki.

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Marek Babicz, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Ewa Jastrzębska, prof. UWM, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Anna Walkiewicz, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN

Link do Książki Abstraktów znajduje się tutaj.

Harmonogram Konferencji znajduje się tutaj.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” odbyła się 12 lutego 2021 r. w formie spotkania online. W wydarzeniu wzięło udział 54 osoby z różnych jednostek naukowych z Polski.

Konferencję uświetniły wystąpienia Gości Honorowych:

 • dr hab. Marta Bik-Małodzińska, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  Tytuł wystąpienia: Odpady – materiały pożyteczne. Czy zniszczone tereny pokopalniane mogą przemienić się w łąki?!

 • dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  Tytuł wystąpienia: Metagenomika w naukach biologicznych – rzecz o mikrobiomie gleb i roślin

Następnym punktem wydarzenia były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych, wymiany doświadczeń i wyników badań z obszarów nauk przyrodniczych, jak również tych obejmujących inne pokrewne dziedziny nauki.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Marta Bik-Małodzińska, prof. UP, Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Weronika Goraj, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Anna Walkiewicz, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN

Link do Książki Abstraktów znajduje się tutaj.

Harmonogram Konferencji znajduje się tutaj.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” odbyła się 27 października 2020 roku w formie spotkania online. W wydarzeniu wzięło udział prawie 50 osób z różnych jednostek naukowych z Polski.

Konferencję uświetniły wystąpienia Gości Honorowych:

 • dr Małgorzata Telecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
  Tytuł wystąpienia: Lokalny koniec świata – katastrofa ekologiczna na Rapa Nui

 • dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  Tytuł wystąpienia: Zafałszowania żywności a zdrowie konsumenta

Następnym punktem wydarzenia były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych, wymiany doświadczeń i wyników badań z obszarów nauk przyrodniczych, jak również tych obejmujących inne pokrewne dziedziny nauki.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP, Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Małgorzata Telecka, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Anna Pytlak, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN

Link do Książki Abstraktów znajduje się tutaj.

Harmonogram Konferencji znajduje się tutaj.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” odbyła się 26 czerwca 2020 r. w formie spotkania online. W wydarzeniu wzięło udział 39 osób z różnych jednostek naukwych z Polski.

Konferencję uświetniły wystąpienia Gości Honorowych:

 • dr hab. Agnieszka Hanaka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  Tytuł wystąpienia: Rośliny o właściwościach adaptogennych

 • dr n. med. Grzegorz Kania (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
  Tytuł wystąpienia: Znaczenie krocionogów (Diplopoda: Arthropoda)

Następnym punktem wydarzenia były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych, wymiany doświadczeń i wyników badań z obszarów nauk przyrodniczych, jak również tych obejmujących inne pokrewne dziedziny nauki.

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Mariusz Gagoś, Katedra Biologii Komórki, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Agnieszka Hanaka, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr n. med. Grzegorz Kania, Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Link do Książki Abstraktów znajduje się tutaj.

Harmonogram Konferencji znajduje się tutaj.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Kontakt

przyrodnicza@fundacja-tygiel.pl
+48 733 933 083

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas