Szkolenie pt.: „Bazy patentowe – do czego się przydają i jak z nich korzystać w działalności naukowej”

24 maja 2023 roku
10:00-12:00

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Publikacje patentowe to bardzo dobre źródło wiedzy naukowo-technicznej, które może być wykorzystywane w codziennej pracy nie tylko przez osoby zajmujące się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej.

Szkolenie skierowane jest do każdego pracownika naukowego, doktoranta i studenta, zainteresowanego zapoznaniem się z praktycznymi aspektami korzystania z baz patentowych. Zostaną zaprezentowane nieodpłatne bazy patentowe oraz omówione rodzaje i metodyki ich przeszukań.

Omawiane zagadnienia:
• Przydatność baz patentowych w prowadzeniu badań naukowych, w tym w określaniu stanu techniki, w pisaniu publikacji naukowych i przygotowywaniu wniosków grantowych.
• Klasyfikacje patentowe.
• Bazy danych Urzędu Patentowego RP – bazy wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych.
• Espacenet – baza dokumentów patentowych z całego świata.
• Ćwiczenia praktyczne – w tym sposoby formułowania zapytań oraz stosowanie operatorów w ogólnodostępnych bazach patentowych.

Szkolenie odbędzie się 24 maja 2023 r. w godzinach 10:00-12:00.

Prowadząca: dr Renata Bartoszewicz, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z nauk przyrodniczych realizowała na Wydziale Biologii UJ. Jeszcze w czasie studiów doktoranckich rozpoczęła współpracę z Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ. Swoją przygodę z transferem technologii kontynuuje do dziś. Obecnie jest brokerem technologii oraz koordynatorem sekcji ds. Transferu Technologii i Współpracy Z Gospodarką, zespołu w CTT CITTRU UJ odpowiedzialnego za procedury patentowe, komercjalizację wyników badań oraz współpracę z biznesem. Jest laureatką programu „Broker Innowacji” z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody za najwięcej wdrożonych z sukcesem uniwersyteckich technologii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje doświadczenie budowała również jako ekspert Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Podkarpackiego Centrum Innowacji sp. z o.o. o. Od kilku lat prowadzi szkolenia w zakresie ochrony własności intelektualnej, oceny i analizy aplikacyjnych projektów oraz szeroko rozumianej komercjalizacji wyników badań. Jest członkiem ASTP – europejskiego stowarzyszenia osób zajmujących się transferem technologii.

Rejestracja

Późna tura rejestracji uczestnictwa trwa do 18 kwietnia 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Szkolenie jest organizowane przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL we współpracy z INNOAGH sp. z o.o.

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na:
• uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny,
• uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów szkolenia.

Wymagania techniczne

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.
 • wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 18 kwietnia 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 24 maja 2023 roku – termin szkolenia,
• od 26 maja 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 450 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji lub 550 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 14.03.2023 r.
450 zł brutto
od 15.03.2023 r. do 18.04.2023 r.
550 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: BP 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas