VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym” (online)

19 listopada 2022 roku

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym”, która odbędzie się 19 listopada 2022 roku w formie online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego oraz Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa w Konferencji trwa do 9 listopada 2022 roku

Bezpieczeństwo jest elementarną oraz podstawową potrzebą każdego człowieka, która dziś, w XXI wieku gwarantuje stabilizację, niezależność, integralność, możliwość przetrwania, rozwoju czy też realizację własnych interesów. Bezpieczeństwo umożliwia prawidłowy rozwój społeczny, ochronę przed zagrożeniami, a jego uzupełnieniem jest porządek publiczny. Koniec XX wieku zaowocował w zmiany zachodzące na wielu płaszczyznach, które pozwoliły spojrzeć na bezpieczeństwo w różnych ujęciach i wymiarach. Pojawiły się nowe zagrożenia, a przed podmiotami zostały postawione nowe wyzwania. Jak współcześnie rozumiane jest bezpieczeństwo narodowe? Czy bezpieczeństwo w ujęciu przedmiotowym poszerzy jeszcze swój zakres? Pytań i hipotez jest wiele, dlatego podczas nadchodzącej Konferencji będziemy mogli przedstawić i wysłuchać prac dotyczących m.in. bezpieczeństwa narodowego oraz stosunków międzynarodowych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pasjonatów nauk politycznych, społecznych i nauk pokrewnych oraz osoby zarządzających bezpieczeństwem. Wierzymy, że Konferencja przyczyni się do wymiany wiedzy, inspiracji, czy też nawiązania nowej współpracy.

Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad następującymi obszarami:

– aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego,
– zagrożenia wojskowe i niewojskowe bezpieczeństwa,
– bezpieczeństwo narodowe czy międzynarodowe?,
– strategie bezpieczeństwa narodowego,
– ochrona ludności i obrona cywilna,
– służby specjalne,
– infrastruktura krytyczna,
– bezpieczeństwo społeczne w czasach pandemii,
– systemy ratownicze,
– cyberterroryzm i cyberzagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego,
– bioterroryzm,
– międzynarodowa przestępczość zorganizowana,
– prawo międzynarodowe publiczne,
– regionalne i międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa,
– bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.

Zapraszamy do zgłaszania prac naukowych, zarówno przeglądowych, jak i badawczych.
Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę wiedzy, doświadczeń i refleksji.

HARMONOGRAM

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

 

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr hab. Andrzej Młynarski, prof. UJK, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Tytuł wystąpienia: Opcja europejska czy transatlantycka? Wizja Konrada Adenauera czy Charlesa de Gaulle 'a?
 

dr Mariusz Sokołowski, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Tytuł wystąpienia: Pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem – w poszukiwaniu granicy uprawnień służb
 
 
dr Piotr Obacz, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
 
Tytuł wystąpienia: Państwo, bezpieczeństwo oraz porządek międzynarodowy oparty na wartościach w obecnych burzliwych czasach
 
 
dr hab. Wojciech Kotowicz, Katedra Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
Tytuł wystąpienia: Obwód kaliningradzki jako wyzwanie dla bezpieczeństwa Europy
 
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Wojciech Kotowicz, Katedra Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Andrzej Młynarski, prof. UJK, Zakład Stosunków Międzynarodowych,  Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
dr Dariusz Jurczak, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych, Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, Olsztyńska Szkoła Wyższa
 
dr Jarosław Kardaś, Zakład Pozaeuropejskich Studiów Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
dr Piotr Obacz, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
 
dr Ewelina Panas, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Mariusz Sokołowski, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Swoboda, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa w Konferencji trwa do 9 listopada 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 10 listopada 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie;
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 27 października 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 10 listopada 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 12 listopada 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 19 listopada 2022 roku – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym”,
• od 21 listopada 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 28 listopada 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 10 listopada 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 26.07.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 27.07.2022 r. do 15.09.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 16.09.2022 r. do 27.10.2022 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 299 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – BEZPIECZEŃSTWO 6 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – BEZPIECZEŃSTWO 6 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? bezpieczenstwo@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas