Warsztat pt.: „Bioinformatyka dla biologów – wykorzystanie danych pochodzących z wysokoprzepustowego sekwencjonowania (NGS) do analizy składu mikrobiomów”

17-18 listopada 2023 roku

09:00-14:00

Pojawienie się technik opartych na wysokoprzepustowym sekwencjonowaniu (NGS) wprowadziło zupełnie nowe możliwości analizy mikrobiomu zarówno występującego w organizmach żywych, jak i środowiskowego. Analiza sekwencji 16S rRNA daje informację nie tylko o obecności w badanym materiale poszczególnych jednostek taksonomicznych ale również o ich obfitości. Poszerzona analiza bioinformatyczna w oparciu o dane taksonomiczne umożliwia identyfikację potencjalnych metabolitów uwalnianych przez różne bakterie do środowiska. W ten aspekt wpisuje się tematyka proponowanego warsztatu. Dotyczy zagadnień związanych z przygotowaniem próbek do analizy składu mikrobiomu oraz doborem odpowiednich odczynników jak również ścieżki analitycznej (bioinformatycznej) opartej na najbardziej znanym i obowiązującym narzędziu: QIIME2. Uczestnicy zapoznają się z problemem oceny jakości badanych próbek, metodami oceny alfa i beta różnorodności. Na zakończenie zostanie pokazana metoda oceny potencjalnych metabolitów. W trakcie warsztatu zostanie przeprowadzona analiza danych pochodzących z realnych zasobów prowadzącego.

Zagadnienia:
1. Podstawy analizy mikrobiomów (wykład).
2. Miary różnorodności mikrobiomu (alfa i beta diversity) – wykład.
3. Wprowadzenie do narzędzia QIIME2 (warsztaty).
4. Jak interpretować dane z mikrobiomu? (warsztaty)
5. Metody wizualizacji danych (warsztaty).
6. Wykorzystanie narzędzi bioinformatycznych (picrust2) do identyfikacji metabolitów
mikrobiomu (warsztaty).

Warsztaty odbędą się w dniach 17-18 listopada 2023 roku w godzinach 9:00-14:00.  

Forma szkolenia: on-line.

Prowadzący:

Dr hab. Łukasz Łaczmański, prof. IITD PAN jest absolwentem biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2003 roku obronił doktorat w Zakładzie Biofizyki Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie pracował jako diagnosta laboratoryjny. W latach 2006-2016 zorganizował i prowadził Laboratorium Endokrynologii Molekularnej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Od 2016 roku jest samodzielnym pracownikiem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, a od 2019 roku kieruje nowo utworzonym Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki.

Zajmuje się propagowaniem nowoczesnych metod molekularnych, takich jak wysokoprzepustowe sekwencjonowanie materiału genetycznego (NGS) w diagnostyce medycznej.

Rejestracja

II tura rejestracji uczestnictwa trwa do 26 września 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w warsztacie poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet (uczestnikom rekomendujemy aby podczas warsztatu korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w warsztacie bez posiadania kamery internetowej, zalecany jest sprawny mikrofon,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 26 października 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 17-18 listopada 2023 roku – termin wydarzenia,
• od 20 listopada 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników warsztatu wynosi 1450 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1550 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1700 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 31.08.2023 r.
1450 zł brutto
od 01.09.2023 r. do 26.09.2023 r.
1550 zł brutto
od 27.09.2023 r. do 26.10.2023 r.
1700 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: BDB mikrobiomy + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata warsztatowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę warsztatu,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty warsztatowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Warsztatu dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas