Warsztat pt.: „Bioinformatyka dla biologów: analiza profilu transkryptomicznego uzyskanego metodą wysokoprzepustowego sekwencjonowania (NGS) przy użyciu GALAXY”

24-25 listopada 2023 roku

09:00-14:00

W proponowanej edycji warsztatów skupimy się na danych pochodzących z analizy RNASeq. Zostanie zaprezentowany workflow analityczny począwszy od oceny jakości odczytów, poprzez przyrównanie odczytów do sekwencji referencyjnej a skończywszy na analizie różnic w liczbie odczytów dla poszczególnych genów pomiędzy różnymi grupami próbek.

Warsztaty dedykowane są dla osób reprezentujących nauki przyrodnicze i medyczne, które w swoich badaniach naukowych przeprowadzają analizy z użyciem danych. W szczególności polecamy udział biologom, biotechnologom, mikrobiologom, diagnostom laboratoryjnym i pokrewnym specjalistom.

Program warsztatów opiera się na prezentacji „na żywo” analizy na prawdziwych danych naukowych z użyciem narzędzi GALAXY – bezpłatnego rozwiązania, którego użycie nie wymaga umiejętności programistycznych. Po warsztacie uczestnicy otrzymają komplet danych do własnoręcznej analizy w ramach zadania domowego.

Harmonogram warsztatów:

Dzień 1:

1. Techniki wysokoprzepustowego sekwencjonowania (wykład),
2. Wprowadzenie do analizy RNASeq. (wykład),
3. Prezentacja GALAXY (usegalaxy.org),
4. Przygotowanie danych RNASeq do analizy (warsztaty).

Dzień 2:

1. Zastosowanie narzędzia HISAT2 (warsztaty),
2. Ścieżka postępowania podczas analizy RNASeq (warsztaty).
3. Wstęp do identyfikacji ścieżek metabolicznych (warsztaty).
4. Na co zwrócić uwagę podczas publikacji danych z RNASeq (dyskusja).

Opis platformy GALAXY:

Platforma GALAXY jest opensource’owym narzędziem do analizy danych pochodzących z eksperymentów biologicznych. Platforma ta daje użytkownikowi możliwość swobodnego wyboru oraz konfiguracji narzędzi analitycznych. Jest alternatywą dla drogich narzędzi komercyjnych, jak np. Statistica, CLC Genomic Workbench, NextGene i wiele innych.

W związku z tym, że platforma GALAXY jest narzędziem z otwartą licencją, każde z wysokorozwiniętych naukowo państw posiada swoją dystrybucję serwisu GALAXY dopasowaną do potrzeb swojego regionu (wersja: amerykańska, japońska, francuska, australijska, chińska, niemiecka itp.). Każda z tych dystrybucji różni się doborem różnych zestawów narzędzi analitycznych dostosowanych do konkretnej grupy zainteresowań naukowych. Podczas warsztatu będziemy korzystać z zasobów wersji amerykańskiej. Już niedługo Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN udostępni polską wersję tego narzędzia.

Każdy potencjalny użytkownik dystrybucji platformy GALAXY otrzymuje przypisane do siebie konto, w którym może umieszczać pliki z danymi. Następnie, korzystając z wyszukiwarki, może dobierać narzędzia analityczne wg swojego zapotrzebowania. Może również wykorzystywać opublikowane lub projektować własne algorytmy postępowania z danymi. Dzięki takiemu podejściu otrzymujemy uniwersalne narzędzie do obróbki danych biologicznych.

Korzyść dla użytkownika jest podwójna. Dzięki GALAXY może korzystać z nowoczesnych i stale aktualizowanych narzędzi do analizy danych oraz wykorzystywać moc obliczeniową serwera, na którym platforma jest zainstalowana.

Warsztaty odbędą się w dniach 24-25 listopada 2023 roku w godzinach 9:00-14:00.  

Forma szkolenia: on-line.

Profil uczestnika: biolog, biotechnolog, mikrobiolog, diagnosta laboratoryjny lub pokrewny. 

Prowadzący:

Dr hab. Łukasz Łaczmański, prof. IITD PAN jest absolwentem biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2003 roku obronił doktorat w Zakładzie Biofizyki Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie pracował jako diagnosta laboratoryjny. W latach 2006-2016 zorganizował i prowadził Laboratorium Endokrynologii Molekularnej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Od 2016 roku jest samodzielnym pracownikiem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, a od 2019 roku kieruje nowo utworzonym Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki.

Zajmuje się propagowaniem nowoczesnych metod molekularnych, takich jak wysokoprzepustowe sekwencjonowanie materiału genetycznego (NGS) w diagnostyce medycznej.

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa trwa do 16 listopada 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 16 listopada 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 24-25 listopada 2023 roku – termin wydarzenia,
• od 27 listopada 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników warsztatu wynosi 1450 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1550 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1700 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 05.09.2023 r.
1450 zł brutto
od 06.09.2023 r. do 03.10.2023 r.
1550 zł brutto
od 04.10.2023 r. do 16.11.2023 r.
1700 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: BDB trankryptomika + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata warsztatowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

  • podstawę prawną,
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • datę i nazwę warsztatu,
  • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
  • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty warsztatowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Warsztatu dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas