Szkolenie pt.: „Od naturalnych inspiracji do syntetycznych rozwiązań – praktyczne zastosowanie biomateriałów”

5-6 czerwca 2024 roku

10:00-16:00

Przedmiotem szkolenia jest kompleksowe zwrócenie uwagi na zagadnienie biomateriałów, począwszy od wprowadzenia w tematykę, aż po zaawansowaną problematykę badawczą, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowań w medycynie.

Podczas prezentacji omówione zostaną takie polimery, jak kolagen, chityna oraz alginat. Przedstawione zostaną nie tylko ich zalety, ale także ograniczenia w zastosowaniu medycznym, w tym regeneracji tkanki i dostarczaniu leków.

Dodatkowo, uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi rodzajami tworzyw sztucznych stosowanych jako biomateriały, ich właściwościami i zastosowaniami w medycynie, w tym porównaniem do biomateriałów naturalnych. Uwaga zostanie skupiona także na innowacyjnych zastosowaniach biomateriałów, takich jak nanotechnologia i inżynieria tkankowa, oraz zaprezentuje nowe kierunki badań i potencjalne odkrycia.

Sesja warsztatowa umożliwi uczestnikom zdobycie praktycznego doświadczenia w projektowaniu własnego biomateriału, co przyczyni się do lepszego zrozumienia poruszonej problematyki i umiejętności praktyczne w tej dziedzinie. Dyskusja i studia przypadków umożliwią pogłębienie wiedzy i rozważenie wyzwań oraz przyszłych perspektyw związanych z wykorzystaniem biomateriałów naturalnych i sztucznych​​.

Program szkolenia:

Sesja 1: Wprowadzenie do biomateriałów
Część 1: Podstawy biomateriałów
Wprowadzenie do biomateriałów: definicja i klasyfikacja.
Historia i rozwój biomateriałów w medycynie.
Podstawowe właściwości i wymagania biomateriałów.
Część 2: Biomateriały pochodzenia naturalnego
Charakterystyka biomateriałów naturalnych: zalety i ograniczenia.
Przykłady biomateriałów naturalnych: kolagen, chityna, alginat
Zastosowania w medycynie: od regeneracji tkanki do dostarczania leków.
Część 3: Dyskusja i studia przypadków
Analiza studiów przypadków zastosowania biomateriałów naturalnych.
Dyskusja: wyzwania i perspektywy przyszłości w wykorzystaniu biomateriałów naturalnych.

Sesja 2: Tworzywa sztuczne i zastosowania kliniczne
Część 1: Tworzywa sztuczne jako biomateriały
Rodzaje tworzyw sztucznych używanych jako biomateriały
Właściwości i zastosowania tworzyw sztucznych w medycynie
Porównanie z biomateriałami naturalnymi
Część 2: Zaawansowane aplikacje i innowacje
Innowacyjne zastosowania biomateriałów: od nanotechnologii do inżynierii tkankowej.
Przyszłość biomateriałów: nowe kierunki i potencjalne odkrycia.
Wpływ technologii na rozwój biomateriałów.
Część 3: Warsztat i dyskusja
Warsztat: Projektowanie własnego biomateriału (ćwiczenie grupowe).
Dyskusja: Podsumowanie i odpowiedzi na pytania.

O prowadzącym:

Dr hab. Andrzej Swinarew, profesor Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, jest specjalistą w dziedzinie inżynierii materiałowej i biomedycznej. Jego kariera naukowa odznacza się znaczącym wkładem w rozwój i aplikację biomateriałów polimerowych w medycynie. Prof. Swinarew skupia się na nowatorskich metodach diagnostycznych chorób, takich jak nadciśnienie płucne, nowotwory dróg oddechowych oraz astma, wykorzystując w tym celu porowate materiały węglowe. Jego praca ma praktyczne zastosowanie w badaniach klinicznych i diagnozowaniu chorób. Prof. Swinarew jest również zaangażowany w projekty badawcze wspierane przez krajowe i międzynarodowe granty, współpracując z różnymi instytucjami naukowymi i medycznymi. Pełni rolę opiekuna naukowego dla wielu doktorantów i studentów podyplomowych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami naukowców. Jego praca nie tylko przyczynia się do rozwoju naukowego, ale ma także realny wpływ na poprawę jakości życia w społeczeństwie. Oprócz znaczących osiągnięć w rozwoju i aplikacji biomateriałów polimerowych w medycynie, prof. Swinarew jest autorem licznych patentów oraz publikacji naukowych. Jego dorobek patentowy obejmuje 56 patentów oraz 23 zgłoszenia patentowe, skupiające się na nowatorskich rozwiązaniach w dziedzinie biomateriałów i ich zastosowaniach medycznych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2024 roku w godzinach 10:00-16:00.

Forma szkolenia: on-line.

Rejestracja

III tura rejestracji uczestnictwa trwa do 28 maja 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 28 maja 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 5 i 6 czerwca 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 7 czerwca 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 1200 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1300 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1400 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 23.04.2024 r.
1200 zł brutto
od 24.04.2024 r. do 14.05.2024 r.
1300 zł brutto
od 15.05.2024 r. do 28.05.2024 r.
1400 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: biomaterialy + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

  • podstawę prawną,
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • datę i nazwę szkolenia,
  • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
  • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas