VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów” (online)

18 maja 2023 roku

Biopolimery to naturalne związki produkowane przez zwierzęta, rośliny oraz drobnoustroje. Wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu i medycyny. Ze względu na ich atrakcyjne właściwości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zapotrzebowanie na materiały polimerowe stawia nowe wyzwania dla inżynierów i naukowców.

Wciąż powiększający się problem z zaleganiem odpadów spowodował, że biodegradowalne biopolimery coraz częściej stają się alternatywą dla jeszcze do niedawna powszechnie stosowanego, trudnego w utylizacji plastiku.

Biopolimery znalazły zastosowanie również w medycynie regeneracyjnej. Cechy, takie jak biokompatybilność, biozgodność oraz biofunkcjonalność sprawiły, że niektóre z nich są obiecującym biomateriałem do produkcji nowoczesnych opatrunków i implantów.

Możliwości wynikające z syntezy nowych biopolimerów sprawiają, że ciągle trwają poszukiwania nowych, posiadających pożądane cechy. Doniesienia o potencjalnych zastosowaniach biomateriałów w systemach dostarczania leków, technologii komórek macierzystych, inteligentnych materiałach reagujących na temperaturę czy drukowaniu 3D pokazują, jak ogromne możliwości wykazuje ta grupa związków.

Celem Konferencji jest wymiana aktualnej wiedzy, najnowszych doniesień oraz odkryć związanych z biopolimerami. Poruszymy tematy związane z metodami syntezy, analizy, modyfikacji, jak również możliwości bieżącego i potencjalnego wykorzystania polimerów.

Ze względu na szerokie możliwości zastosowania biopolimerów, do udziału w Konferencji zapraszamy specjalistów z zakresu ochrony środowiska, inżynierii materiałowej i tkankowej, biochemików, biotechnologów, jak również lekarzy oraz farmaceutów. Wierzymy, że interdyscyplinarny wymiar tej konferencji przyczyni się do wymiany zdań wśród specjalistów z różnych obszarów, co wpłynie na powstanie oraz realizację nowych pomysłów, a także pozwoli na owocną współpracę.

Zagadnienia tematyczne:
· Nowoczesne biopolimery
· Biopolimery jako biomateriały w inżynierii tkankowej
· Polimery w produkcji inteligentnych materiałów
· Nanotechnologia polimerów
· Polimery biodegradowalne
· Biopolimery w problemach środowiskowych
· Potencjalne zastosowania biopolimerów

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

HARMONOGRAM

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

 

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr hab. Łukasz John, prof. UWr – absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (2004), gdzie uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk chemicznych (2008) oraz stopień doktora habilitowanego (2018). Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się na chemii związków krzemu w kontekście syntezy funkcjonalnych organiczno–nieorganicznych materiałów hybrydowych (bazujących głównie na wielościennych oligomerycznych silseskwioksanach POSS, silseskwioksanach typu double–decker DDSQ i polisiloksanach) oraz nowej klasy ligandów dla chemii koordynacyjnej. Jego prace naukowe wielokrotnie nagradzane były promocją artykułu na okładkach czasopism, m.in. Inorganic Chemistry Frontiers, Dalton Transactions, Chemistry – A European Journal czy New Journal of Chemistry. W latach 2009–2010, dzięki stypendium Rządu Francuskiego, odbył staż podoktorski w Uniwersytecie Blaise Pascal w Clermont–Ferrand (Francja) w grupach badawczych prof. Jean–Marie Nédéleca i prof. Edouarda Jallota. Obecnie kieruje Zespołem Chemii Biomateriałów w macierzystej jednostce. Laureat licznych nagród naukowych i wyróżnień, m.in. dwukrotnie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, SCOPUS Perspektywy Young Researcher Award, Narodowego Centrum Nauki (granty SONATA, OPUS), Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. W latach 2011–2012 był członkiem Rady Młodych Naukowców w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jako promotor pomocniczy wypromował dwóch doktorów (2017, 2016), a obecnie sprawuje opiekę nad sześcioma Kandydatkami do stopnia naukowego.

Tytuł wystąpienia: Funkcjonalizowane silseskwioksany jako źródło nowych materiałów
 

prof. dr hab. inż. Marcin Henryk Struszczyk, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi

Tytuł wystąpienia: Specjalne zastosowanie biopolimerów – wykorzystanie zaskakujących własności
 
 
 
 
 
 

dr hab. Dominik Gront, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Tytuł wystąpienia: Projektowanie sztucznych białek – metody i zastosowania
 
 
 
 
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Dominik Gront, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Łukasz John, prof. ucz., Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 
prof. dr hab. inż. Marcin Henryk Struszczyk, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi
 
dr inż. Aleksandra Korbut, Katedra Inżynierii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
 
dr Agnieszka Richert, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji trwa do 11 maja 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 12 maja 2023 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 11 maja 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 12 maja 2023 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 16 maja 2023 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy z uczestnikami (szczegóły wkrótce),
• 18 maja 2023 roku – VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów” (online),
• od 23 maja 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 29 maja 2023 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 15 września 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 12 maja 2023 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 299 zł brutto* w I turze rejestracji, 349 zł brutto* w II turze rejestracji lub 399 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
Opłata za publikację rozdziału
do 28.02.2023 r.
299 zł brutto
349 zł brutto
od 01.03.2023 r. do 28.03.2023 r.
349 zł brutto
349 zł brutto
od 29.03.2023 r. do 11.05.2023 r.
399 zł brutto
349 zł brutto

Opłata za publikację rozdziału wynosi 349 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – POLIMERY 7 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – POLIMERY 7 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 349 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

biopolimery@fundacja-tygiel.pl
+48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas