Szkolenie pt.: „Biosensory: podstawy, zastosowania i trendy rozwoju”

21 i 28 czerwca 2024 roku

9:00-16:00

Szkolenie stanowi kompleksowy kurs, który wprowadza uczestników w świat podstawowych oraz zaawansowanych zagadnień związanych z dynamicznie rozwijającym się obszarem technologii jakim jest diagnostyka molekularna z wykorzystaniem biosensorów. Na szkoleniu omówione zostaną podstawy funkcjonowania biosensorów, w tym różnorodne metody detekcji molekularnej, aż po zaawansowane narzędzia diagnostyczne w oparciu o przetworniki optyczne i elektrochemiczne. Przedstawione zostaną dalsze trendy rozwojowe, uwzględniające rosnącą rolę nanotechnologii, miniaturyzację, aplikacje dla Internetu Rzeczy, przedyskutowane będą istniejące wyzwania o charakterze naukowym i technologicznym.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat budowy biosensorów, ich działania oraz metody ich doskonalenia, włączając w to strategie immobilizacji receptorów oraz zastosowanie nowoczesnych technologii materiałowych. Kurs pozwoli również na zapoznanie się z aspektami projektowania i obsługi elementów elektronicznych biosensorów, uwzględniając powtarzalność wyników, pochodzenie interferencji sygnałów, rozwój matryc biosensorycznych oraz wykorzystanie układów przepływowych.

Szkolenie jest adresowane do osób, które prowadzą lub planują prowadzić badania naukowe i wdrożeniowe w obszarze diagnostyki molekularnej, chcą poszerzyć i ukierunkować wiedzę związaną z metodami materiałowymi i technikami wytwarzania biosensorów, metodami rozpoznania molekularnego, poznać możliwości i ograniczenia biosensorów. Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe problemy związane z wytwarzaniem, detekcją czy podnoszeniem gotowości technologicznej. Program został przygotowany bazując na bogatym doświadczeniu akademickim i praktycznym prowadzących szkolenie. Podczas szkolenia przewidziany jest panel dyskusyjny, w ramach którego możliwe będzie głębsze omówienie zagadnień interesujących uczestników.

 1. Podstawy fizykochemiczne, biochemiczne i technologiczne biosensorów
  • Podstawowa charakterystyka biosensorów
  • Biosensory katalityczne i powinowactwa
  • Narzędzia rozpoznania molekularnego: optyczne, elektrochemiczne, inne
  • Metody immobilizacji receptorów
  • Aspekty nanotechnologii
 2. Biosensory z przetwornikami optycznymi
  • Techniki odbiciowe i interferencyjne
  • Techniki fluorescencyjne i luminescencyjne
  • Powierzchniowy rezonans plazmonowy
  • Przetworniki: kropki kwantowe i kryształy fotoniczne
 3. Biosensory z przetwornikami elektrochemicznymi
  • Detekcja: pomiary stałoprądowe i przemiennoprądowe, monitoring in-situ
  • Przetworniki: metale szlachetne, przewodzące tlenki i elektrody węglowe
  • Strategie poprawy wydajności przetworników
  • Druk offset i technologie addytywne 
  • Molekularnie nadrukowywane polimery 
 4. Projektowanie i oprzyrządowanie w biosensorach
  • Interferencje i szum – źródła i zapobieganie
  • Aspekty transportu masy
  • Układy przepływowe i mikroprzepływowe
  • Matryce biosensoryczne
  • Sensory akustyczne, fotoakustyczne i grawimetryczne
 5. Pytania i odpowiedzi oraz case study

O prowadzących

Dr hab. inż. Jacek Ryl uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna w 2018 roku. Od 2021 roku zatrudniony w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Elektrochemii i Fizykochemii Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej. W pracy naukowej skupia się na zagadnieniach związanych z sensorami elektrochemicznymi, korozją i degradacją materiałów funkcjonalnych, opisem niestacjonarnych procesów elektrodowych i fizykochemii powierzchni. Obecnie prowadzi badania w obszarze wykorzystania nanomateriałów oraz technologii addytywnych w diagnostyce molekularnej. Kierował i koordynował projekty naukowe (NCN Sonata, Sonata Bis, Opus, Iuventus+, KBN). Jest wielokrotnym laureatem wielu Nagród Rektora za osiągnięcia naukowe i nagród dla młodych naukowców. Otrzymał stypendium MniSzW (2017) oraz nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (2019). Jest autorem lub współautorem ponad 50 ekspertyz i analiz dla partnerów przemysłowych oraz licznych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Pełni funkcję redaktora naczelnego w Green Biomaterials oraz członka rad redakcyjnych w Frontiers in Chemistry i Molecules. Jest autorem ponad 200 publikacji JCR (H index = 34, I-10 index 122).

Dr hab. inż. Robert Bogdanowicz obronił pracę doktorską z wyróżnieniem z zakresu spektroskopowego obrazowania wzbudzenia plazmy mikrofalowej na Politechnice Gdańskiej w roku 2009. Następnie odbywał dwuletni staż podoktorski w Universitat Greifswald. Jego obecne domeny badań to selektywna synteza diamentu oraz nanodiamentów jak i domieszkowanie nanokrystalicznego diamentu na potrzeby optoelektrochemiczych nanoczujników środowiskowych oraz biochemicznych. W latach 2011-2022 był kierownikiem programów LIDER NCBiR oraz Sonata NCN oraz otrzymał stypendium MNiSzW dla młodych naukowców. W 2015 roku był laureatem stypendium Senior Fulbright Scholar Program w California Institute of Technology (Caltech). Kieruje grupą badawczą zajmującą się syntezą hybrydowych, półprzewodnikowych materiałów węglowych oraz heterostruktur diamentowo-grafenowych do zastosowań w emisji polowej, superkondensatorach oraz biosensoryce (www.diamondized.eu). Był kierownikiem i koordynatorem projektów Sonata, Sonata Bis i Opus NCN, Techmatstrateg NCBiR, NCN Covid Szybka Ścieżka, OPUS LAP oraz Team-Net FNP. Całkowita ilość publikacji 194. (H index = 31, I-10 index 87).

Szkolenie odbędzie się w dniach 21 i 28 czerwca 2024 roku w godzinach 9:00-16:00.

Forma szkolenia: on-line.

Rejestracja

III tura rejestracji uczestnictwa trwa do 13 czerwca 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 13 czerwca 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 21 i 28 czerwca 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 1 lipca 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 900 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1000 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1100 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 25.04.2024 r.
900 zł brutto
od 26.04.2024 r. do 21.05.2024 r.
1000 zł brutto
od 22.05.2024 r. do 13.06.2024 r.
1100 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: biosensory + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas