Szkolenie pt.: „Biotechnologia roślin – metodyka, kierunki badań i aplikacje”

9 marca 2023 roku
09:00-16:30

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chciałyby rozpocząć lub już rozpoczęły prace w zakresie biotechnologii roślin, jak również do osób, które chciałyby usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę. Ze szkolenia skorzystają zarówno studenci każdego stopnia, pracownicy naukowi, jak i niezależni badacze. Zdobyta wiedzy pozwoli uczestnikom na samodzielne przeprowadzenie doświadczeń z zakresu biotechnologii roślin, które mogą przyczynić się do powstania prac dyplomowych, artykułów naukowych lub innych publikacji. Szkolenie jest wprowadzeniem i usystematyzowaniem wiedzy na poziomie akademickim z obszaru biotechnologii roślin. Przygotowane zostało w oparciu o wiedzę teoretyczną, bogate doświadczenie Prowadzących, a także aktualne trendy dotyczące tej problematyki naukowej. Podczas szkolenia zostanie poruszone wiele zagadnień pod kątem praktycznym, w sposób dostosowany do formuły online.

Plan szkolenia:

 • Moduł I, dr Inga Kwiecień

Biotechnologia roślin – informacje podstawowe, metodyka, główne kierunki badawcze, znaczenie praktyczne badań

 • Moduł II, dr hab. Agnieszka Szopa, prof. UJ

Produkcja bioaktywnych związków w roślinnych kulturach in vitro

 • Moduł III, prof. dr hab. Halina Ekiert

Badania z zakresu inżynierii genetycznej

 • Moduł IV, dr Agnieszka Szewczyk

Mikropropagacja roślin

Harmonogram szkolenia (9 marca 2023 r.)

Moduł I – 9:00-10:30 

Moduł II – 10:45-12:15 

Moduł III – 13:00-14:30 

Moduł IV – 14:45-16:15

Efekty szkolenia:

 • Moduł I. Biotechnologia roślin – informacje podstawowe, metodyka, główne kierunki badawcze, znaczenie praktyczne badań – zawiera wiedzę dotyczącą: zakładania kultur in vitro, stosowanych podłoży hodowlanych, regulatorów wzrostu i rozwoju roślin oraz ich wpływu na procesy różnicowania, typów kultur in vitro (w tym kultur bioreaktorowych) oraz głównych kierunków badań w biotechnologii roślin;
 • Moduł II. Produkcja bioaktywnych związków w roślinnych kulturach in vitro – zawiera wiedzę dotyczącą: sposobów uzyskiwania wysokiej wydajności endogennej produkcji bioaktywnych związków w roślinnych kulturach in vitro, produktów o znaczeniu leczniczym, kosmetycznym i składników suplementów diety otrzymywanych na skalę przemysłową oraz wiedzę dotyczącą procesów biotransformacji w kulturach in vitro, w tym typy wykorzystywanych reakcji biochemicznych, warunki przebiegu procesów, typy bioreaktorów, procesy opracowane w skali przemysłowej;
 • Moduł III. Badania z zakresu inżynierii genetycznej – zawiera wiedzę dotyczącą: mechanizmu transformacji genetycznej roślin z wykorzystaniem Agrobacterium sp., warunków prowadzenia kultur korzeni transgenicznych (tzw. kultury „hairy roots”), bioaktywnych związków otrzymywanych na skalę pozalaboratoryjną w tym modelu oraz wiedzę o roślinach transgenicznych o znaczeniu spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, o roślinnych szczepionkach, o najnowszym kierunku badań w inżynierii genetycznej – biosyntezie kombinatoryjnej i bioinżynierii;
 • Moduł IV. Mikropropagacja roślin – zawiera wiedzę dotyczącą sposobów mikropropagacji roślin (w tym o organogenezie i somatycznej embriogenezie), gatunków roślin leczniczych, kosmetycznych, ozdobnych, użytkowych mnożonych in vitro, znaczenia mikropropagacji w ochronie gatunkowej roślin.

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa trwa do 6 marca 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na:
• uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny,
• uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów szkolenia.

Wymagania techniczne

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.
 • wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 6 marca 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 9 marca 2023 roku – termin szkolenia,
• od 13 marca 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 750 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji lub 900 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
od 22.12.2022 r. do 02.02.2023 r.
750 zł brutto
od 03.02.2023 r. do 06.03.2023 r.
900 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: BR 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas