Szkolenie pt.: „Biotechnologia roślin – metodyka, kierunki badań i aplikacje”

12 stycznia 2023 roku
09:00-16:30

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chciałyby rozpocząć lub już rozpoczęły prace w zakresie biotechnologii roślin, jak również do osób, które chciałyby usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę. Ze szkolenia skorzystają zarówno studenci każdego stopnia, pracownicy naukowi, jak i niezależni badacze. Zdobyta wiedzy pozwoli uczestnikom na samodzielne przeprowadzenie doświadczeń z zakresu biotechnologii roślin, które mogą przyczynić się do powstania prac dyplomowych, artykułów naukowych lub innych publikacji. Szkolenie jest wprowadzeniem i usystematyzowaniem wiedzy na poziomie akademickim z obszaru biotechnologii roślin. Przygotowane zostało w oparciu o wiedzę teoretyczną, bogate doświadczenie Prowadzących, a także aktualne trendy dotyczące tej problematyki naukowej. Podczas szkolenia zostanie poruszone wiele zagadnień pod kątem praktycznym, w sposób dostosowany do formuły online.

Plan szkolenia:

 • Moduł I, dr Inga Kwiecień

Biotechnologia roślin – informacje podstawowe, metodyka, główne kierunki badawcze, znaczenie praktyczne badań

 • Moduł II, dr hab. Agnieszka Szopa, prof. UJ

Produkcja bioaktywnych związków w roślinnych kulturach in vitro

 • Moduł III, prof. dr hab. Halina Ekiert

Badania z zakresu inżynierii genetycznej

 • Moduł IV, dr Agnieszka Szewczyk

Mikropropagacja roślin

Harmonogram szkolenia (12 stycznia 2023 r.)

Moduł I – 9:00-10:30 

Moduł II – 10:45-12:15 

Moduł III – 13:00-14:30 

Moduł IV – 14:45-16:15

Efekty szkolenia:

 • Moduł I. Biotechnologia roślin – informacje podstawowe, metodyka, główne kierunki badawcze, znaczenie praktyczne badań – zawiera wiedzę dotyczącą: zakładania kultur in vitro, stosowanych podłoży hodowlanych, regulatorów wzrostu i rozwoju roślin oraz ich wpływu na procesy różnicowania, typów kultur in vitro (w tym kultur bioreaktorowych) oraz głównych kierunków badań w biotechnologii roślin;
 • Moduł II. Produkcja bioaktywnych związków w roślinnych kulturach in vitro – zawiera wiedzę dotyczącą: sposobów uzyskiwania wysokiej wydajności endogennej produkcji bioaktywnych związków w roślinnych kulturach in vitro, produktów o znaczeniu leczniczym, kosmetycznym i składników suplementów diety otrzymywanych na skalę przemysłową oraz wiedzę dotyczącą procesów biotransformacji w kulturach in vitro, w tym typy wykorzystywanych reakcji biochemicznych, warunki przebiegu procesów, typy bioreaktorów, procesy opracowane w skali przemysłowej;
 • Moduł III. Badania z zakresu inżynierii genetycznej – zawiera wiedzę dotyczącą: mechanizmu transformacji genetycznej roślin z wykorzystaniem Agrobacterium sp., warunków prowadzenia kultur korzeni transgenicznych (tzw. kultury „hairy roots”), bioaktywnych związków otrzymywanych na skalę pozalaboratoryjną w tym modelu oraz wiedzę o roślinach transgenicznych o znaczeniu spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, o roślinnych szczepionkach, o najnowszym kierunku badań w inżynierii genetycznej – biosyntezie kombinatoryjnej i bioinżynierii;
 • Moduł IV. Mikropropagacja roślin – zawiera wiedzę dotyczącą sposobów mikropropagacji roślin (w tym o organogenezie i somatycznej embriogenezie), gatunków roślin leczniczych, kosmetycznych, ozdobnych, użytkowych mnożonych in vitro, znaczenia mikropropagacji w ochronie gatunkowej roślin.

Rejestracja

Wczesna rejestracja uczestnictwa trwa do 8 grudnia 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na:
• uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny,
• uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów szkolenia.

Wymagania techniczne

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.
 • wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 20 grudnia 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 12 stycznia 2023 roku – termin szkolenia,
• od 16 stycznia 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 750 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji oraz 900 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Wczesna tura rejestracji trwa do 8 grudnia 2022 r.

Późna tura rejestracji trwa od 9 grudnia 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: BR 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas