VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia” (online)

19 maja 2023 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia”, która odbędzie się 19 maja 2023 roku. Ze swojej strony pragniemy zapewnić wszystkim uczestnikom wydarzenia, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Zjawisko przestępczości jest obecne w każdym społeczeństwie. Choć w ciągu lat jego struktura ewoluowała, a przestępczość zmieniała swój charakter to niezmienne zostało, że stanowi ona zagrożenie. Należy więc poddać analizie zachowania jednostki społecznej, zastanowić się nad motywami przestępstw oraz przyczynami przestępczości. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa jedna z nowych dziedzin psychologii stosowanej – psychologia kryminalistyczna. 

Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiana wiedzy oraz doświadczeń między uczestnikami, a także prezentacja własnych wyników badań uzyskanych w ramach prac dyplomowych i doktorskich.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów kryminalistyki, kryminologii, psychokryminalistyki, psychologii, prawa, a także kryminologów, psychologów oraz wszystkie osoby zainteresowane poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

HARMONOGRAM

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr Krzysztof Nowakowski, Katedra Psychologii Sądowej i Psychokryminologii, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie

Tytuł wystąpienia: Na ile przydatne w prognozie kryminologicznej są czynniki osobowościowe?
 
 
 
 
 

dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS, Kierownik Szkoły Doktorskiej APS, Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej, Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 
Tytuł wystąpienia: Sprawcy, ofiary i świadkowie. Profile gotowości do agresji młodzieży szkolnej
 
 
 
 

dr hab. Przemysław Piotrowski, prof. UJ, Zakład Psychologii Sądowej i Kryminologii, Instytut Psychologii Stosowanej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Tytuł wystąpienia: Science of art in prison. O naukowo zaplanowanych zmianach instytucji penitencjarnych
 
 
 
 

dr hab. Piotr Herbowski, prof. Uniwersytetu SWPS, Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 
Tytuł wystąpienia: Czy okazanie jest wartościowym dowodem sprawstwa?
 
 
 


 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Piotr Herbowski, prof. Uniwersytetu SWPS, Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 
dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 
dr hab. Przemysław Piotrowski, prof. UJ, Zakład Psychologii Sądowej i Kryminologii, Instytut Psychologii Stosowanej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 
dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS, Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej, Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 
dr Stefan Florek, Zakład Psychologii Sądowej i Kryminologii, Instytut Psychologii Stosowanej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 
dr Andrzej Gawliński, Katedra Kryminologii i Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
dr Karol Juszka, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 
dr Krzysztof Nowakowski, Katedra Psychologii Sądowej i Psychokryminologii, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie
 
dr Arkadiusz P. Szajna, Kolegium Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 
dr Emilia Truskolaska, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

 

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w przedłużonej turze trwa do 11 maja 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 12 maja 2023 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 11 maja 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 12 maja 2023 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 17 maja 2023 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 19 maja 2023 roku – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia” (online),
• od 23 maja 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 29 maja 2023 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 15 września 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 12 maja 2023 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 299 zł brutto* w I turze rejestracji, 349 zł brutto* w II turze rejestracji lub 399 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
Opłata za publikację rozdziału
do 28.02.2023 r.
299 zł brutto
349 zł brutto
od 01.03.2023 r. do 28.03.2023 r.
349 zł brutto
349 zł brutto
od 29.03.2023 r. do 11.05.2023 r.
399 zł brutto
349 zł brutto

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 349 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – CRIME 6 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – CRIME 6 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 349 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

crime@fundacja-tygiel.pl
+48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas