Szkolenie pt.: „Technika CRISPR/Cas9: zaawansowana edycja genomu”

6 czerwca 2024 roku

9:00-14:00

Szkolenie jest dedykowane naukowcom oraz pracownikom badawczym, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w obszarze zaawansowanej techniki CRISPR/Cas9. Program szkoleniowy obejmuje nie tylko fundamentalne aspekty tej metody, ale również prezentuje szerokie spektrum możliwości, jakie stwarza. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę nie tylko na temat projektowania, lecz także praktycznej realizacji eksperymentów, mających na celu uzyskanie komórek z knock-outem genu.

Główne punkty merytoryczne szkolenia:

 1. Wprowadzenie.
 2. CRISPR/Cas9 – mechanizm działania.
 3. Różne oblicza i zastosowania CRISPR.
 4. Zróbmy knock-out – projektowanie sgRNA, metody wprowadzania do komórek, weryfikacja wydajności edycji.
 5. Wysokoprzepustowe badania przesiewowe CRISPR/Cas9 – przykłady, zastosowania, wybór lub projektowanie biblioteki, przygotowanie do eksperymentu, eksperyment krok po kroku, kluczowe elementy, analiza wyników.
 6. Case study – omówienie dwóch-trzech eksperymentów zgłoszonych przez uczestników.
O prowadzącej:
Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk – dr hab. n. med. i n. o zdr., profesor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Stopień doktora n. med. uzyskała w 2012 r., a stopień dr hab. n. med. i n. o zdr. w 2019 r. W latach 2015-2016 odbyła staż podoktorski w University Medical Center Groningen w Holandii, w grupie prof. Anke van den Berg. Od 2018 r. kieruje Samodzielną Grupą Badawczą Funkcji Niekodujących Części Genomu w IGC PAN. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół funkcjonalnej charakterystyki różnych niekodujących sekwencji genomu (miRNA, lncRNA, eRNA, wzmacniacze transkrypcji, promotory genu i miejsca wiązania czynników transkrypcyjnych) w podstawowych procesach komórkowych oraz w patogenezie nowotworów. Kierowała grantami z MNiSW, NCN, FNP. Ma bogate doświadczenie w technice CRISPR/Cas9, którą rutynowo stosuje w swoich projektach (knockout genów, wycinanie większych fragmentów DNA, wyciszanie ekspresji genów, blokowanie i mutageneza sekwencji niekodujących, projektowanie i klonowanie bibliotek sgRNA, wysokoprzepustowe badania przesiewowe CRISPR/Cas9).

Szkolenie odbędzie się 6 czerwca 2024 roku w godzinach 9:00-14:00.

Forma szkolenia: on-line.

Rejestracja

II tura rejestracji uczestnictwa trwa do 23 kwietnia 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 28 maja 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 6 czerwca 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 7 czerwca 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 1300 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1400 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1500 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 26.03.2024 r.
1300 zł brutto
od 27.03.2024 r. do 23.04.2024 r.
1400 zł brutto
od 24.04.2024 r. do 28.05.2024 r.
1500 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: crispr cas9 + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas