Szkolenie pt.: „Cytometria przepływowa – kompendium dla przedstawicieli nauk biomedycznych”

19-20 września 2024 roku

9:00-16:00

Szkolenie będzie poświęcone cytometrii przepływowej w różnych jej aspektach. W trakcie spotkań odbywających się on-line uczestnicy zostaną zaznajomieni z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obsługi, użytkowania, kierunków i sposobów wykorzystania cytometrii przepływowej w badaniach biomedycznych. Cytometria przepływowa służy zindywidualizowanej ocenie komórek pod względem ich immunofenotypu oraz stanu funkcjonalnego. Możliwości badania komórek w oparciu o zastosowanie specyficznych przeciwciał skojarzonych z fluorochromami skierowanych przeciwko prezentowanym antygenom różnicowania daje badaczom potężne narzędzie do szybkiej, precyzyjnej i wiarygodnej analizy. Równie istotna jest możliwość oceny komórek pod względem wykonywania naturalnych dla nich czynności, zarówno ex vivo, jak i w ściśle kontrolowanych warunkach laboratoryjnych in vitro, czemu służy stale rozszerzająca się gama dostępnych komercyjnie testów funkcjonalnych. Rozwój cytometrii przepływowej łączy się nierozerwalnie z postępem technologicznym, który zależy od nowoczesnych aparatów, ale także możliwości analizy danych uzyskanych w trakcie odczytu.

Szkolenie polecane jest osobom realizującym się zawodowo w obszarze nauk biomedycznych: lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, biotechnologów, biologów, etc.

Główne zagadnienia:

 1. Antygeny różnicowania i przeciwciała
 2. Dobór fluorochromów i kompensacja
 3. Kontrola jakości badań cytometrycznych
 4. Podstawy i strategia oceny immunofenotypu
 5. Podstawy oceny czynnościowej komórek i dobór odpowiednich testów
 6. Omówienie wybranych przypadków klinicznych poddanych ocenie immunofenotypowej
 7. Możliwości wykorzystania cytometrii przepływowej w badaniach biomedycznych
 8. Przegląd dostępnego oprogramowania i wykorzystanie baz danych w analizie cytometrycznej

Prowadzący:

Dr hab. n. med. inż. Mariusz Kaczmarek, profesor UMP – biotechnolog, diagnosta laboratoryjny, immunolog, ekspert w dziedzinie cytometrii przepływowej. Absolwent biotechnologii Akademii Rolniczej w Poznaniu (1998). Od 2009 roku posiada stopień doktora nauk medycznych, a od 2019 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z Medycznej Genetyki Laboratoryjnej. Od 2019 roku jest kierownikiem Pracowni Terapii Genowej w Zakładzie Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Od 2020 roku zatrudniony na stanowisku profesora uczelnianego w Zakładzie Immunologii Nowotworów Katedry Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W latach 1998-2020 był pracownikiem Zakładu Immunologii, Katedry Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W latach 1999-2006 był zatrudniony w Pracowni Immunodiagnostyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Poznaniu. W 2003 roku uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Legitymuje się dwudziestopięcioletnim stażem w pracy dydaktycznej. Uczestniczył w realizacji licznych projektów badawczych z zakresu onkologii i immunoonkologii. Jest współautorem patentu na wynalazek (Sposób otrzymywania preparatu przeciwdrobnoustrojowego). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na różnych aspektach immunologii oraz mikrośrodowiska nowotworu, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji pomiędzy komórkami nowotworowymi i komórkami układu odpornościowego, nowotworowymi komórkami macierzystymi, immunologicznymi punktami kontrolnymi, możliwościami rozwoju immunoterapii nowotworów, a także ocena możliwości wprowadzania innowacyjnych terapeutyków, substancji leczniczych i materiałów do zastosowań biomedycznych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 19 i 20 września roku w godzinach 9:00-16:00.

Forma szkolenia: on-line.

Rejestracja

II tura rejestracji uczestnictwa trwa do 29 sierpnia 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 12 września 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 19, 20 września 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 23 września 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 1600 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1700 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1800 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 11.07.2024 r.
1600 zł brutto
od 12.07.2024 r. do 29.08.2024 r.
1700 zł brutto
od 30.08.2024 r. do 12.09.2024 r.
1800 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: cytometria przepływowa + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas