Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Od komórki do człowieka – dyscypliny medyczne i niemedyczne” (online)

16 grudnia 2021 roku

Człowiek jest nie tylko wykonawcą wielu badań, ale często również ich obiektem. Rozwój intelektualny i technologiczny sprawił, że dostrzeżono wartość i znaczenie badań nad człowiekiem. Z drugiej strony zauważono także konieczność zmierzenia się z nieustannymi wątpliwościami i dylematami. Przekroczenie pewnych granic może doprowadzić do pogwałcenia wartości, które stanowią ważny element dla ludzkości zarówno pod kątem społecznym, prawnym, jak i etyczno-moralnym. 

Zapraszamy do udziału w ważnym interdyscyplinarnym wydarzeniu, podczas którego zostaną poruszone aspekty na każdym poziomie złożoności ciała człowieka (z uwzględnieniem zwłok i prochów). Liczymy na Państwa wystąpienia, które swoją problematyką będą mieścić się w obrębie poniższych zagadnień:

 

 

 

 • człowiek w badaniach podstawowych i stosowanych,
 • wykorzystanie ciała ludzkiego w celach naukowo-szkoleniowych,
 • biobanki materiału genetycznego,
 • neurologiczne kryterium śmierci,
 • status zwłok i szczątków płodowych,
 • status komórek, tkanek i narządów po śmierci człowieka,
 • komercjalizacja ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich,
 • handel komórkami, tkankami i narządami,
 • handel narządami w kontekście transplantologii ex mortuo,
 • przestępstwa znieważenia zwłok,
 • funeralistyka, w tym nowe metody grzebania ciał, 
 • szczątki ludzkie w ujęciu archeologicznym i kryminalistycznym,
 • produkty lecznicze na bazie ludzkiej krwi i ludzkiego osocza,
 • rola komisji bioetycznych,
 • relikwie i prawno-kanoniczne badanie szczątków ludzkich,
 • bioart i inne formy w sztuce,
 • problemy etyczne, regulacje prawne i postawy społeczne wobec komercjalizacji ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich.

 

Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń,  a także identyfikacja kluczowych problemów związanych z badaniami nad człowiekiem. W imieniu Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Od komórki do człowieka – dyscypliny medyczne i niemedyczne”, która odbędzie się 16 grudnia 2021 roku. Liczymy, że spotkanie w formie online umożliwi Państwu uczestnictwo niezależnie od okoliczności pandemicznych czy codziennych obowiązków. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i nadsyłania zgłoszeń. 

HARMONOGRAM

 


Gośćmi Honorowymi
 Konferencji będą:

dr n. med., dr n. prawn. Łukasz Pilarz – Oddział Otolaryngologii, Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. w Gliwicach, autor książki pt.:„Prawo międzynarodowe i krajowe wobec komercjalizacji ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich”

Tytuł wystąpienia: Szczątki ludzkie jako muzealia – aspekty prawno-administracyjne i cywilistyczne

 

 

dr hab. inż. Renata Włodarczyk, prof. CB, Wydział Bezpieczeństwa Szczecińskiej Wyższej Szkoły Collegium Balticum

Tytuł wystąpienia: Opinie medyków sądowych w sprawach związanych ze zmianami termicznymi człowieka

 

 

dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, prof. Uczelni, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Tytuł wystąpienia: Zmiany przepisów regulujących przeprowadzanie eksperymentów medycznych

 

 

 

dr hab. Marcin Woźniak, prof. UMK, Katedra Medycyny Sądowej, Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł wystąpienia: Winny czy niewinny? Badania DNA jako narzędzie Wymiaru Sprawiedliwości

 

 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, prof. UŁ i prof. UM w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
 
dr hab. inż. Renata Włodarczyk, prof. CB, Wydział Bezpieczeństwa Szczecińskiej Wyższej Szkoły Collegium Balticum
 
dr hab. Marcin Woźniak, prof. UMK, Katedra Medycyny Sądowej, Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
dr Laura Bandura-Morgan, Zakład Filozofii i Bioetyki, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
dr Karol Juszka, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 
dr n. med., dr n. prawn. Łukasz Pilarz, Oddział Otolaryngologii, Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. w Gliwicach
 
dr n. med. Rafał Skowronek, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w II turze trwa do 13 grudnia 2021 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 14 grudnia 2021 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 13 grudnia 2021 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 14 grudnia 2021 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 15 grudnia 2021 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 16 grudnia 2021 rokuOgólnopolska Konferencja Naukowa „Od komórki do człowieka – dyscypliny medyczne i niemedyczne„,
• od 20 grudnia 2021 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 10 stycznia 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2022 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 14 grudnia 2021 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 199 zł brutto* w I turze rejestracji oraz 229 zł brutto* w II turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa od 17.10.2021 r. do 18.11.2021 r.

II tura rejestracji trwa od 19.11.2021 r. do 13.12.2021 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 189 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Czlowiek1 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Czlowiek1 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 189 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

📧 czlowiek@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas