II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Od komórki do człowieka – dyscypliny medyczne i niemedyczne” (online)

17 grudnia 2022 roku

Człowiek jest nie tylko wykonawcą wielu badań, ale często również ich obiektem. Rozwój intelektualny i technologiczny sprawił, że dostrzeżono wartość i znaczenie badań nad człowiekiem. Z drugiej strony zauważono także konieczność zmierzenia się z nieustannymi wątpliwościami i dylematami. Przekroczenie pewnych granic może doprowadzić do pogwałcenia wartości, które stanowią ważny element dla ludzkości zarówno pod kątem społecznym, prawnym, jak i etyczno-moralnym. 

Zapraszamy do udziału w ważnym interdyscyplinarnym wydarzeniu, podczas którego zostaną poruszone aspekty na każdym poziomie złożoności ciała człowieka (z uwzględnieniem zwłok i prochów). Liczymy na Państwa wystąpienia, które swoją problematyką będą mieścić się w obrębie poniższych zagadnień:

 • człowiek w badaniach podstawowych i stosowanych,
 • wykorzystanie ciała ludzkiego w celach naukowo-szkoleniowych,
 • biobanki materiału genetycznego,
 • neurologiczne kryterium śmierci,
 • status zwłok i szczątków płodowych,
 • status komórek, tkanek i narządów po śmierci człowieka,
 • komercjalizacja ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich,
 • handel komórkami, tkankami i narządami,
 • handel narządami w kontekście transplantologii ex mortuo,
 • przestępstwa znieważenia zwłok,
 • funeralistyka, w tym nowe metody grzebania ciał, 
 • szczątki ludzkie w ujęciu archeologicznym i kryminalistycznym,
 • produkty lecznicze na bazie ludzkiej krwi i ludzkiego osocza,
 • rola komisji bioetycznych,
 • relikwie i prawno-kanoniczne badanie szczątków ludzkich,
 • bioart i inne formy w sztuce,
 • problemy etyczne, regulacje prawne i postawy społeczne wobec komercjalizacji ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich.

Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń, a także identyfikacja kluczowych problemów związanych z badaniami nad człowiekiem. W imieniu Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Od komórki do człowieka – dyscypliny medyczne i niemedyczne”, która odbędzie się 17 grudnia 2022 roku. Liczymy, że spotkanie w formie online umożliwi Państwu uczestnictwo niezależnie od okoliczności pandemicznych czy codziennych obowiązków. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i nadsyłania zgłoszeń. 

HARMONOGRAM

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr n. med., dr n. prawn. Łukasz B. Pilarz, Oddział Otolaryngologii, Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. w Gliwicach

Tytuł wystąpienia: Bioart a prawo własności intelektualnej, czyli czy tkanki ludzkie mogą być utworem?
 
 

dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL, Katedra Prawa Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tytuł wystąpienia: Przedmiot ochrony przestępstwa znieważenia zwłok
 

dr n. med. Rafał Skowronek, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Tytuł wystąpienia: Współczesna medycyna sądowa jako przykład dziedziny pomostowej między medycyną, biologią i prawem

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL, Katedra Prawa Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 
dr n. farm. Sławomir Białek, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Zakład Biochemii i Farmakogenomiki, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
dr Karol Juszka, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 
dr n. med., dr n. prawn. Łukasz B. Pilarz, Oddział Otolaryngologii, Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. w Gliwicach

dr n. med. Rafał Skowronek, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w przedłużonej turze trwa do 8 grudnia 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 9 grudnia 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 8 grudnia 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 9 grudnia 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• do 11 grudnia – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• 17 grudnia 2022 rokuII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od komórki do człowieka – dyscypliny medyczne i niemedyczne„,
• od 20 grudnia 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 4 stycznia 2023 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 9 grudnia 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie pliku w formacie: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG lub/i JPG. Maksymalny rozmiar jednego pliku to 100 MB. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Jeżeli prezentacja ma zawierać film lub materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik w formacie MP4 lub MP3. Jest także możliwość, aby udostępnić materiał z platformy Youtube lub Vimeo.
Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe).
Z racji na ograniczenia skrzynek pocztowych, zalecamy wysłanie większych plików poprzez chmurę np. Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, WeTransfer, itp. w przypadku przekroczenia przez załącznik 25MB.
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji lub 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
Opłata za publikację rozdziału
do 13.09.2022 r.
249 zł brutto
299 zł brutto
od 14.09.2022 r. do 25.10.2022 r.
279 zł brutto
299 zł brutto
od 26.10.2022 r. do 08.12.2022 r.
299 zł brutto
299 zł brutto

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 299 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Czlowiek2 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Czlowiek2 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

czlowiek@fundacja-tygiel.pl
+48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas