II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zachowania ekonomiczne współczesnego społeczeństwa” (online)

8 kwietnia 2022 roku

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Zachowania ekonomiczne współczesnego społeczeństwa”, która odbędzie się 8 kwietnia 2022 roku. Z uwagi na obecną sytuacje spotkanie przybierze formę online. Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań, stworzenie przestrzeni do dyskusji oraz zwrócenie uwagi na problemy współczesnego społeczeństwa z perspektywy ekonomicznej i społecznej.  Dzięki obecności osobistości ze świata nauki, praktyków, a także młodych ludzi odznaczających się wybitnymi osiągnięciami, wydarzenie może być wyjątkowo inspirujące dla uczestników.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie następującej problematyki:

– Zachowania konsumentów, konsumpcja gospodarstw domowych

– Cnoty konsumenta 

– Konsumpcjonizm, a kapitał ludzki i społecznie cenione dobra

– Pojęcie dobrobytu i poziomu życia

– Problem ekskluzji społecznej

– Decyzje konsumenckie, a marketing 

– Społeczna odpowiedzialność biznesu

– Ekologiczne skutki nowoczesnych trendów ekonomicznych 

Rozwój technologiczny i informacyjny pociągnął za sobą zmiany w zachowaniach konsumenckich.  Zmienił się  sposób  korzystania z zasobów oraz ich ponownego wykorzystywania. Cnoty konsumenta, którymi była oszczędność i wstrzemięźliwość zostały zastąpione przez rozrzutność i orientację na mięć. Coraz bardziej istotna jest rola pieniądza, dostęp do informacji, posiadanie bogactwa i prestiżu. Konsumenci dostrzegają jednak, że muszą integrować się z otoczeniem, a poza posiadaniem dóbr materialnych kluczowy jest także kapitał ludzki przejawiający się wiedzą, zdrowiem, umiejętnościami i zdolnościami. Znaczące staje się upowszechnianie  faktów na temat zachowań konsumenckich oraz wyjaśnianie przyczyn zmian poziomu konsumpcji. Współczesne trendy ekonomiczne rodzą problemy społeczne, w konsekwencji ważne jest, by szukać rozwiązań wspomagających wyrównywanie szans i nierówności. Stan posiadania daje satysfakcję, a wzrost gospodarczy nie będzie istniał bez dynamicznie rozwijającej się konsumpcji. Dlatego podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa coraz częściej w swoich przedsięwzięciach uwzględniają interesy społeczne i działania na rzecz ochrony przyrody.

Konferencja służyć będzie wymianie poglądów i wyników badań naukowych. Przyczyni się do analizy trendów rynkowych na różnych płaszczyznach, a  także do pogłębienia wiedzy na temat społecznych i ekonomicznych procesów związanych z konsumpcją.  Liczymy na szerokie zainteresowanie organizowanym wydarzeniem i liczną obecność osób, które zajmują się wskazaną tematyką.

HARMONOGRAM

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Konsumpcja a paradoksy technologii
 
 
dr Dominika Jakubowska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
Tytuł wystąpienia: Nowe trendy konsumenckie jako wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw

Do Grona Komitetu Naukowego należą:

prof. dr hab. Anna Olejniczuk-MertaKatedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 
dr hab. Katarzyna Włodarczyk, prof. US, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 
dr Alicja Antas-JaszczukWydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr Arkadiusz BabczukKatedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Piotr Idrian, Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu, Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

dr Dominika JakubowskaWydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Agnieszka Roguska, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa trwa do 30 marca 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 1 kwietnia 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 24 marca 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 1 kwietnia 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 5 kwietnia 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
8 kwietnia 2022 roku – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zachowania ekonomiczne współczesnego społeczeństwa”,
• od 11 kwietnia 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 18 kwietnia 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 15 września 2022 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 1 kwietnia 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji lub 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
Opłata za publikację rozdziału
do 27.01.2022 r.
249 zł brutto
299 zł brutto
od 28.01.2022 r. do 17.02.2022 r.
279 zł brutto
299 zł brutto
od 18.02.2022 r. do 24.03.2022 r.
299 zł brutto
299 zł brutto

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 299 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Ekonomiczne2 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Ekonomiczne2 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 249 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

ekonomiczne@fundacja-tygiel.pl
+48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas