II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zachowania ekonomiczne współczesnego społeczeństwa” (online)

8 kwietnia 2022 roku

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Zachowania ekonomiczne współczesnego społeczeństwa”, która odbędzie się 8 kwietnia 2022 roku. Z uwagi na obecną sytuacje spotkanie przybierze formę online. Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań, stworzenie przestrzeni do dyskusji oraz zwrócenie uwagi na problemy współczesnego społeczeństwa z perspektywy ekonomicznej i społecznej.  Dzięki obecności osobistości ze świata nauki, praktyków, a także młodych ludzi odznaczających się wybitnymi osiągnięciami, wydarzenie może być wyjątkowo inspirujące dla uczestników.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie następującej problematyki:

– Zachowania konsumentów, konsumpcja gospodarstw domowych

– Cnoty konsumenta 

– Konsumpcjonizm, a kapitał ludzki i społecznie cenione dobra

– Pojęcie dobrobytu i poziomu życia

– Problem ekskluzji społecznej

– Decyzje konsumenckie, a marketing 

– Społeczna odpowiedzialność biznesu

– Ekologiczne skutki nowoczesnych trendów ekonomicznych 

Rozwój technologiczny i informacyjny pociągnął za sobą zmiany w zachowaniach konsumenckich.  Zmienił się  sposób  korzystania z zasobów oraz ich ponownego wykorzystywania. Cnoty konsumenta, którymi była oszczędność i wstrzemięźliwość zostały zastąpione przez rozrzutność i orientację na mięć. Coraz bardziej istotna jest rola pieniądza, dostęp do informacji, posiadanie bogactwa i prestiżu. Konsumenci dostrzegają jednak, że muszą integrować się z otoczeniem, a poza posiadaniem dóbr materialnych kluczowy jest także kapitał ludzki przejawiający się wiedzą, zdrowiem, umiejętnościami i zdolnościami. Znaczące staje się upowszechnianie  faktów na temat zachowań konsumenckich oraz wyjaśnianie przyczyn zmian poziomu konsumpcji. Współczesne trendy ekonomiczne rodzą problemy społeczne, w konsekwencji ważne jest, by szukać rozwiązań wspomagających wyrównywanie szans i nierówności. Stan posiadania daje satysfakcję, a wzrost gospodarczy nie będzie istniał bez dynamicznie rozwijającej się konsumpcji. Dlatego podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa coraz częściej w swoich przedsięwzięciach uwzględniają interesy społeczne i działania na rzecz ochrony przyrody.

Konferencja służyć będzie wymianie poglądów i wyników badań naukowych. Przyczyni się do analizy trendów rynkowych na różnych płaszczyznach, a  także do pogłębienia wiedzy na temat społecznych i ekonomicznych procesów związanych z konsumpcją.  Liczymy na szerokie zainteresowanie organizowanym wydarzeniem i liczną obecność osób, które zajmują się wskazaną tematyką.

HARMONOGRAM

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Konsumpcja a paradoksy technologii
 
 
dr Dominika Jakubowska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
Tytuł wystąpienia: Nowe trendy konsumenckie jako wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw

Do Grona Komitetu Naukowego należą:

prof. dr hab. Anna Olejniczuk-MertaKatedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 
dr hab. Katarzyna Włodarczyk, prof. US, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 
dr Alicja Antas-JaszczukWydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr Arkadiusz BabczukKatedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Piotr Idrian, Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu, Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

dr Dominika JakubowskaWydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Agnieszka Roguska, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa trwa do 30 marca 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 1 kwietnia 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 24 marca 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 1 kwietnia 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 5 kwietnia 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
8 kwietnia 2022 roku – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zachowania ekonomiczne współczesnego społeczeństwa”,
• od 11 kwietnia 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 18 kwietnia 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 15 września 2022 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 1 kwietnia 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 27.01.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 28.01.2022 r. do 17.02.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 18.02.2022 r. do 24.03.2022 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 299 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Ekonomiczne2 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Ekonomiczne2 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 249 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? ekonomiczne@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas