IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Emocje – źródło, znaczenie, konsekwencje” (online)

26 stycznia 2023 roku

Szanowni Państwo!

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Emocje – źródło, znaczenie, konsekwencje”, która odbędzie się 26 stycznia 2023 roku w formie online. Ze swojej strony pragniemy zapewnić wszystkim uczestnikom wydarzenia, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej wymiany doświadczeń.

Emocje są subiektywnym stanem, z którym łączą się również doznania cielesne, reakcje mimiczne, myśli oraz zachowania. Towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów i stanowią ważną część codziennego doświadczenia, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Każdy z nas ich doświadcza, czasem emocji przyjemnych, czasem wręcz przeciwnie. Emocje i uczucia mogą być związane ze strachem, złością, radością lub smutkiem. Są one potrzebne m.in. podczas podejmowania decyzji czy komunikacji i budowania relacji z innymi. Ponadto, motywują do działania i informują, że dzieje się w naszym życiu coś ważnego.

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji, podczas której poruszymy zagadnienia dotyczące emocji. Celem wydarzenia będzie dyskusja, wymiana poglądów i prezentacja wyników badań związanych z psychologią oraz socjologią emocji. Do udziału zachęcamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych zajmujących się rozpoznawaniem, wyrażaniem i rozumieniem emocji, a także ich regulacją oraz znaczeniem w różnorodnych kontekstach.

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

HARMONOGRAM

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny Konferencji


Gośćmi Honorowymi
 Konferencji będą:

dr hab. Adriana Schetz, prof. US, Instytut Filozofii i Kognitywistyki, Uniwersytet Szczeciński

Tytuł wystąpienia: Poznawcze i pozapoznawcze funkcje emocji
 
 
dr Agnieszka Jaros, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki
 
Tytuł wystąpienia: Uczucia w sytuacjach granicznych – znaczenie i ich konsekwencje w narracjach byłych wychowanek placówek resocjalizacyjnych
 
 
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, prof. UW, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 
Tytuł wystąpienia:Różne oblicza optymizmu i postrzegania pozytywów
 
 
dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK, Katedra Kognitywistyki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 
Tytuł wystąpienia: Filozoficzna perspektywa emocji w praktyce psychoterapii poznawczo-behawioralnej
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK, Katedra Kognitywistyki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
dr hab. Adriana Schetz, prof. US, Instytut Filozofii i Kognitywistyki, Uniwersytet Szczeciński
 

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, prof. UW, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

 
dr Elżbieta Januszewska, Katedra Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
dr Agnieszka Jaros, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki
 
dr Karolina Ludwikowska-Świeboda, Katedra Psychologii Emocji i Osobowości, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 
dr Marta Mikołajczyk, Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w III turze trwa do 19 stycznia 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 20 stycznia 2023 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 19 stycznia 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 20 stycznia 2023 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 21 stycznia 2023 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 26 stycznia 2023 rokuIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Emocje – źródło, znaczenie, konsekwencje”,
• od 30 stycznia 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 6 lutego 2023 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 15 września 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 20 stycznia 2023 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 279 zł brutto* w I turze rejestracji, 299 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 349 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 22.11.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 23.11.2022 r. do 20.12.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 21.12.2022 r. do 19.01.2023 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 349 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Emocje4 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Emocje4 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 349 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? emocje@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas