Szkolenie pt.: „Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas – metody analityczne w praktyce”

27 września 2024 roku

9:00-15:00

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy, przygotowaliśmy szkolenie, będące praktycznym przewodnikiem po chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Treści przedstawione na szkoleniu będą skoncentrowane wokół praktycznych aspektów pracy z aparatem GC-MS oraz projektowaniu i przeprowadzaniu analiz. W trakcie kursu, Uczestniczki i Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami związanymi z aparaturą, teorią chromatografii, analizą jakościową i ilościową oraz metodami analitycznymi. Dodatkowo w trakcie szkolenia uczestnicy będą opracowywali w grupach metody analityczne dla indywidualnych case study, dzięki czemu zdobyta wiedza i umiejętności będą mogły być wykorzystane w codziennej pracy.

Celem szkolenia jest zbudowanie podstaw do samodzielnego obsługiwania aparatury i projektowania rzeczywistych metod analitycznych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych analizą związków lotnych, szczególnie pochodzących z żywności i innych matryc naturalnych. Treści zawarte w szkoleniu będą użyteczne zarówno w badaniach akademickich, jak i oznaczeniach w przemyśle.

1. Części aparatu i związane z nimi parametry.
2. Podstawy teorii chromatografii.
3. Metody analityczne – cel analizy a dobór parametrów.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie analizy jakościowej.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie analizy ilościowej.
6. Część praktyczna – przygotowanie teoretycznych założeń analizy w oparciu o określone case study.

O prowadzącym

dr hab. inż. Jacek Łyczko, prof. UPWr, ukończył studia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2017 roku. W tymże roku rozpoczął w Katedrze Chemii, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności macierzystej Uczelni studia doktoranckie. Stopień doktora w dyscyplinie technologii żywności i żywienia uzyskał w 2021 roku, zaś habilitację w 2024 roku. Obecnie, dr hab. inż. Jacek Łyczko jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Chemii Żywności i Biokatalizy UPWr.

Jego zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami analityki chemicznej, w szczególności chromatografii, głównie w odniesieniu do żywności i jej jakości. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim analizą olejków eterycznych i profili aromatycznych ziół, przypraw oraz roślin farmakopealnych, a także oceną wpływu procesu suszenia na jakość roślin. W ramach tych zagadnień odbył kursy dotyczące analizy chromatograficznej w Polsce, Niemczech i Japonii. Pełnił funkcję kierownika projektu Jakość zapachowa ziół jako efekt korelacji pomiędzy składem związków lotnych a materią roślinną – określona na przykładzie roślin z rodzaju Mentha, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu PRELUDIUM-18. Obecnie jest kierownikiem projektu Nowej generacji środki regulujące apetyt – użyteczne w opiece długoterminowej oraz kontroli masy ciała finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Lider XI.

Szkolenie odbędzie się  27 września 2024 roku w godzinach 9:00-15:00.

Forma szkolenia: on-line.

Rejestracja

I tura rejestracji uczestnictwa trwa do 23 lipca 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 19 września 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 27 września 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 30 września 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 800 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 900 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 950 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 23.07.2024 r.
800 zł brutto
od 24.07.2024 r. do 29.08.2024 r.
900 zł brutto
od 30.08.2024 r. do 19.09.2024 r.
950 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: GC-MS + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

  • podstawę prawną,
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • datę i nazwę szkolenia,
  • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
  • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas