Warsztat pt.: „Międzynarodowe granty indywidualne w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie”

24-25 października 2023 roku
10:00-14:00

Do kogo skierowany jest warsztat?

Warsztat skierowany jest do naukowców do 8 lat po uzyskaniu stopnia doktora, zainteresowanych rozwijaniem niezależnej kariery naukowej w najlepszych, światowych jednostkach naukowych i sektorze pozaakademickim.

Informacje o warsztacie:

Program Marie Skłodowskiej-Curie oferuje granty dla indywidualnych naukowców, finansując prace badawczo-szkoleniowe prowadzone w Europie, jak i krajach pozaeuropejskich. Projekty wspierają rozwój naukowców w każdej dyscyplinie i mogą dotyczyć badań podstawowych, a także wdrożeniowych. Podstawowym wymogiem jest rozwój kariery naukowej oparty na międzynarodowej mobilności.

Warsztaty zakładają przekazanie praktycznej, uniwersalnej oraz bazowej wiedzy nt. sposobów pozyskiwania indywidualnych projektów badawczych, struktur, założeń przydatnych przy tworzeniu indywidualnych grantów krajowych i europejskich.

Zajęcia składają się z dwóch części:

W programie:

 • Zapoznanie z ofertą MSCA w szczególności pakiet grantów indywidualnych;
 • Wniosek i jego elementy;
 • Wybór Hosta i opiekuna naukowego projektu;
 • Strategiczne podejście do pisania projektu, zbiór niezbędnych informacji;
 • Określanie celu projektu;
 • Opracowanie planu rozpowszechniania, wykorzystywania i promocji rezultatów pracy w projekcie;
 • Open access i open science;
 • Etyka i kwestie równości płci;
 • Język projektu, sposoby zrozumiałego i zwięzłego przekazywania informacji;
 • Dobre praktyki i know-how z zakresu pisania indywidualnych grantów badawczych i okołonaukowych;
 • Najczęściej spotykane słabe i mocne strony składanych projektów, w oparciu o doświadczenia prowadzących.

Osoby prowadzące warsztat:

Izabela Stelmaszewska-Patyk – ekspertka ds. programów ramowych UE z wieloletnim doświadczeniem. Trener w zakresie pozyskiwania grantów na rozwój kariery naukowej, tworzenia projektów szkoleniowo – badawczych. Jako konsultantka bierze aktywny udział w pracy z naukowcem metodą Design Thinking w procesie przejścia od pomysłu do projektu. Przygotowuje naukowca do podjęcia pracy z wnioskiem począwszy od analizy i zrozumienia zasad, założeń oraz tematów konkursowych. Pokazuje jakie są realne szanse w konkurowaniu o najlepsze granty europejskie. Zatrudniona w Fundacji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2001 r., na stanowisku Starszego Konsultanta projektów europejskich.

Paweł Kaczmarek – ekspert ds. programów ramowych UE z 10-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Trener naukowców w zakresie m.in. sztuki tworzenia wniosków grantowych i rozwoju karier. Interesują go determinanty rozwoju współczesnej, międzysektorowej kariery naukowej. Nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytania: co robić? a czego nie…?, żeby wzmacniać potencjał zawodowy początkujących badaczy. Począwszy już od studentów myślących o doktoracie i dalszej przyszłości zawodowej w sektorze nauki.

Eksperci Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Warsztat odbędzie się w dniach 24-25 października 2023 roku w godzinach 10:00-14:00.

Uczestnicy warsztatu po jego zakończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztacie.

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa trwa do 19 października 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 12 października 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 24-25 października 2023 roku – termin warsztatu,
• od 26 października 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników warsztatu wynosi 700 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 800 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 900 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 20.07.2023 r.
700 zł brutto
od 21.07.2023 r. do 20.09.2023 r.
800 zł brutto
od 21.09.2023 r. do 12.10.2023 r.
900 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: GI 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata za uczestnictwo w warsztacie zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę warsztatu,
 • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty za uczestnictwo w warsztacie w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Warsztatu dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas