Warsztat pt.: „Jak z sukcesem aplikować o indywidualne granty w programach krajowych – programy NCBR i NCN”

7 i 14 listopada 2023 roku
10:00-14:00

Przedmiot warsztatu:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi umiejętnościami i strategiami skutecznego aplikowania o indywidualne granty w ramach programów krajowych. Tematyka warsztatów skupi się na omówieniu kluczowych elementów procesu aplikacyjnego, takich jak przygotowanie wniosku, wybór właściwego programu grantowego, dostosowanie projektu do wymogów programu, planowanie budżetu, oraz prezentowanie własnych osiągnięć naukowych i badawczych w sposób atrakcyjny dla komisji oceniającej. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę praktyczną i narzędzia, które pomogą im w skutecznym pozyskiwaniu finansowania na swoje badania i projekty.

Grupa docelowa:

Warsztat jest skierowany do badaczy, doktorantów oraz studentów zainteresowanych aplikowaniem o indywidualne granty w programach krajowych. Zarówno osoby początkujące w tym obszarze, jak i ci, którzy już mają pewne doświadczenie w aplikowaniu o granty, znajdą wartość w tej szkoleniowej sesji.

Wartość dla uczestników:

Uczestnicy warsztatu zyskają konkretną wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do skutecznego aplikowania o indywidualne granty w programach krajowych. Będą mogli zrozumieć proces aplikacyjny od podstaw, uniknąć częstych błędów i nieefektywnych strategii, oraz zdobyć praktyczne wskazówki, które zwiększą ich szanse na sukces. Warsztat zapewni również okazję do wymiany doświadczeń i networkingu z innymi uczestnikami, co może prowadzić do potencjalnych partnerstw badawczych i współpracy.

Osoby prowadzące warsztat:

Maciej Spychalski jest związany z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Absolwent studiów magisterskich na kierunkach Biotechnologia oraz Prawo. Posiada bogate osiągnięcia naukowe, będąc autorem 10 publikacji z dziedzin chemii, rolnictwa i biologii. Aktywnie uczestniczył w projektach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). Jako członek zespołu zajmującego się przygotowywaniem projektów, angażuje się w zdobywanie funduszy na rozwój nauki i przedsiębiorstw zarówno w Polsce, jak i za granicą.
W ramach prowadzonych badań współpracuje z 20 polskimi i zagranicznymi firmami specjalizującymi się w nawozach i środkach ochrony roślin. Ponadto, nawiązał współpracę z ponad 20 uczelniami i instytutami badawczymi. Jest cenionym ekspertem w dziedzinie agrochemii i przyczynia się do rozwijania innowacyjnych rozwiązań w tej branży. Posiada również praktyczne doświadczenie zdobyte podczas dwuletniej pracy w Kancelariach Prawnych oraz współpracy z firmami działającymi w sektorze prawniczym. Obecnie aktywnie zaangażowany jest w komercjalizację produktów z branży Agro opracowanych w ramach działań Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jego wiedza i umiejętności stanowią wartościowy wkład w przemysł rolniczy, przyczyniając się do jego rozwoju i wzrostu efektywności.

Dr Rafał Kukawka zdobywał swoje doświadczenie pracując w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz w startupie Innosil. W trakcie swojej kariery objął stanowisko kierownika dwóch projektów naukowych, a także brał udział w pisaniu i składaniu wielu projektów, z których 10 otrzymało finansowanie. Jego obszarem działania jest planowanie i prowadzenie badań B+R, redagowanie publikacji naukowych, składanie zgłoszeń patentowych oraz sprawozdawczość i rozliczanie projektów. Jego opracowana technologia deatramentyzacji nadruku folii PE/PET została sprzedana zewnętrznej firmie.
Jest cenionym autorem, mającym na swoim koncie 17 publikacji z wysokim Impact Factor (IF). Jego prace zostały zacytowane 182 razy, a jego indeks Hirscha wynosi 11 (wg Web of Science). Ponadto, jest autorem lub współautorem ponad 60 wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dzięki udziałowi w projektach związanych z ochroną roślin współpracuje z renomowanymi jednostkami, takimi jak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet w Neapolu oraz Politechnika Drezdeńska.

Eksperci Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Warsztat odbędzie się w dniach 7 i 14 listopada 2023 roku w godzinach 10:00-14:00.

Uczestnicy warsztatu po jego zakończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztacie.

Rejestracja

II tura rejestracji uczestnictwa trwa do 26 września 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na:
• uczestnictwo w warsztacie poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny,
• uczestnictwo w warsztacie bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów warsztatu.

Wymagania techniczne

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.
 • wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 19 października 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 7 i 14 listopada 2023 roku – termin warsztatu,
• od 15 listopada 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników warsztatu wynosi 950 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1100 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1200 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 18.07.2023 r.
950 zł brutto
od 19.07.2023 r. do 26.09.2023 r.
1100 zł brutto
od 27.09.2023 r. do 19.10.2023 r.
1200 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: GPK 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata za udział w warsztacie zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę warsztatu,
 • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty za uczestnictwo w warsztacie w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Warsztatu dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas