Szkolenie pt.: „Hodowle zwierzęcych komórek 3D – aspekty praktyczne”

1 grudnia 2023 roku
9:00-15:00

Zapraszamy do udziału w opracowanym poniżej szkoleniu z obszaru hodowli komórkowych 3D. Inicjatywa ma na celu dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności. Hodowle komórkowe w geometrii 3D stanowią ważny obszar badań, który ma ogromne znaczenie dla medycyny i biotechnologii. To szkolenie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.

Podczas pierwszej sekcji szkolenia, uczestnicy będą mieli możliwość poznania korzyści płynących z wykorzystania modelu hodowli 3D, jak również poznania charakterystyki sferoidów i ich roli w badaniach naukowych. W sekcji drugiej skupimy się na praktycznych aspektach pracy z hodowlami 3D, włączając przygotowanie sferoidów z komórek macierzystych, techniki obrazowania żywych komórek oraz metody utrwalania i barwienia sferoidów. Trzecia sekcja szkolenia będzie poświęcona analizie i publikacji wyników uzyskanych z wykorzystaniem hodowli 3D.

Program szkolenia:

SEKCJA 1. Wprowadzenie
1. Trójwymiarowe hodowle komórkowe. Korzyści wykorzystania modelu 3D w odniesieniu do standardowych technik hodowlanych.
2. Właściwości komórek w hodowli trójwymiarowej.
3. Techniki hodowli sferoidów.
4. Zastosowanie sferoidów w badaniu chorób człowieka.

SEKCJA 2. Jak zacząć pracę z hodowlami 3D?
1. Przygotowanie sferoidów z komórek macierzystych metodą kropli wiszącej, z wykorzystaniem płytek typu ULAP oraz na żelach agarozowych. Demonstracja.
2. Obrazowanie żywych komórek. Demonstracja.
3. Utrwalenie i barwienie sferoidów. Demonstracja.
4. Badanie oddziaływań między komórkami w układzie 3D. Demonstracja.
5. Pytania i odpowiedzi.

SEKCJA 3. Jak publikować wyniki uzyskane z wykorzystaniem hodowli 3D?
1. Analiza wzrostu sferoidów.
2. Analiza żywotności sferoidów.
3. Analiza cytotoksyczności związków chemioterapeutycznych in vitro.
4. Pytania i odpowiedzi.

Do kogo skierowane jest szkolenie?
Szkolenie jest szczególnie polecane osobom, które planują badania lub już rozpoczęły pracę w warunkach hodowli komórkowych 3D, jak również do osób, które chciałyby usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu.

Prowadząca:

Dr Kamila Duś-Szachniewicz – Doktor nauk medycznych, od 2016 r. adiunkt w Katedrze Patologii Klinicznej i Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Opiekun Pracowni Biologii Molekularnej oraz Laboratorium Hodowli Komórkowych.
Laureatka licznych stypendiów naukowych, w tym Stypendium Ministra dla Doktorantów za wybitne osiągniecia na rok akademicki 2014/2015, Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP (2018), ministerialnego Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców (2023).
Autorka 25 oryginalnych publikacji naukowych, 26 doniesień zjazdowych oraz czterech patentów i zgłoszeń patentowych.
Kierownik grantu LIDERV Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz kierownik z ramienia partnera konsorcjum grantu OPUS14 Narodowego Centrum Nauki pt. Opracowanie multifunkcjonalnych szczypiec optycznych i mikrorobotów do badania wpływu zlokalizowanej hipertermii na komórki i sferoidy nowotworowe uzyskane z hodowli pierwotnych (UMO 2017/27/B/ST7/0125).
Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu opracowania modeli 3D nowotworów człowieka, w tym chorób hematologicznych, proteomiki klinicznej oraz zastosowanie szczypiec optycznych w biologii molekularnej i medycynie.

Szkolenie odbędzie się 1 grudnia 2023 roku w godzinach 09:00-15:00.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Rejestracja

II tura rejestracji uczestnictwa trwa do 26 września 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na:
• uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny,
• uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów szkolenia.

Wymagania techniczne

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.
 • wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 8 listopada 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 1 grudnia 2023 roku – termin szkolenia,
• od 2 grudnia 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 750 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 800 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 850 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 01.08.2023 r.
750 zł brutto
od 02.08.2023 r. do 26.09.2023 r.
800 zł brutto
od 27.09.2023 r. do 08.11.2023 r.
850 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: HOD 3D 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty za uczestnictwo w szkoleniu w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas