Szkolenie pt.: „Hodowle zwierzęcych komórek 3D – aspekty praktyczne”

25 października 2024 roku
9:00-15:00

Zapraszamy do udziału w opracowanym poniżej szkoleniu z obszaru hodowli komórkowych 3D. Inicjatywa ma na celu dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności. Hodowle komórkowe w geometrii 3D stanowią ważny obszar badań, który ma ogromne znaczenie dla medycyny i biotechnologii. To szkolenie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.

Podczas pierwszej sekcji szkolenia, uczestnicy będą mieli możliwość poznania korzyści płynących z wykorzystania modelu hodowli 3D, jak również poznania charakterystyki sferoidów i ich roli w badaniach naukowych. W sekcji drugiej skupimy się na praktycznych aspektach pracy z hodowlami 3D, włączając przygotowanie sferoidów z komórek macierzystych, techniki obrazowania żywych komórek oraz metody utrwalania i barwienia sferoidów. Trzecia sekcja szkolenia będzie poświęcona analizie i publikacji wyników uzyskanych z wykorzystaniem hodowli 3D.

Program szkolenia:

SEKCJA 1. Wprowadzenie
1. Trójwymiarowe hodowle komórkowe. Korzyści wykorzystania modelu 3D w odniesieniu do standardowych technik hodowlanych.
2. Właściwości komórek w hodowli trójwymiarowej.
3. Techniki hodowli sferoidów.
4. Zastosowanie sferoidów w badaniu chorób człowieka.

SEKCJA 2. Jak zacząć pracę z hodowlami 3D?
1. Przygotowanie sferoidów z komórek macierzystych metodą kropli wiszącej, z wykorzystaniem płytek typu ULAP oraz na żelach agarozowych. Demonstracja.
2. Obrazowanie żywych komórek. Demonstracja.
3. Utrwalenie i barwienie sferoidów. Demonstracja.
4. Badanie oddziaływań między komórkami w układzie 3D. Demonstracja.
5. Pytania i odpowiedzi.

SEKCJA 3. Jak publikować wyniki uzyskane z wykorzystaniem hodowli 3D?
1. Analiza wzrostu sferoidów.
2. Analiza żywotności sferoidów.
3. Analiza cytotoksyczności związków chemioterapeutycznych in vitro.
4. Pytania i odpowiedzi.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie jest szczególnie polecane osobom, które planują badania lub już rozpoczęły pracę w warunkach hodowli komórkowych 3D, jak również do osób, które chciałyby usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu.

Prowadząca:

Dr hab. Kamila Duś-Szachniewicz – Doktor habilitowany nauk medycznych, od 2016 r. adiunkt w Katedrze Patologii Klinicznej i Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Opiekun Pracowni Biologii Molekularnej oraz Laboratorium Hodowli Komórkowych.
Laureatka licznych stypendiów naukowych, w tym Stypendium Ministra dla Doktorantów za wybitne osiągniecia na rok akademicki 2014/2015, Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP (2018), ministerialnego Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców (2023).
Autorka 25 oryginalnych publikacji naukowych, 26 doniesień zjazdowych oraz czterech patentów i zgłoszeń patentowych.
Kierownik grantu LIDERV Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz kierownik z ramienia partnera konsorcjum grantu OPUS14 Narodowego Centrum Nauki pt. Opracowanie multifunkcjonalnych szczypiec optycznych i mikrorobotów do badania wpływu zlokalizowanej hipertermii na komórki i sferoidy nowotworowe uzyskane z hodowli pierwotnych (UMO 2017/27/B/ST7/0125).
Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu opracowania modeli 3D nowotworów człowieka, w tym chorób hematologicznych, proteomiki klinicznej oraz zastosowanie szczypiec optycznych w biologii molekularnej i medycynie.

Szkolenie odbędzie się 25 października 2024 roku w godzinach 09:00-15:00.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Rejestracja

II tura rejestracji uczestnictwa trwa do 24 września 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 17 października 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 25 października 2024 roku – termin szkolenia,
• od 28 października 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 800 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 850 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 900 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 18.07.2024 r.
800 zł brutto
od 19.07.2024 r. do 24.09.2024 r.
850 zł brutto
od 25.09.2024 r. do 17.10.2024 r.
900 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: HOD 3D + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

  • podstawę prawną,
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • datę i nazwę szkolenia,
  • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
  • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty za uczestnictwo w szkoleniu w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas