Szkolenie pt.: „Hodowle komórek 3D w biologii medycznej”

11 marca 2023 roku
09:00-17:00

Szkolenie stanowi wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy na poziomie akademickim w zakresie pracy z hodowlami komórkowymi w geometrii trójwymiarowej (3D). Zostało przygotowane w oparciu o bogate, międzynarodowe doświadczenie Prowadzącej zdobyte w Holandii, Stanach Zjednoczonych, czy Kanadzie. Podczas szkolenia zostaną poruszone zarówno kwestie różnic między hodowlami komórek 2D a 3D w kontekście wad, zalet i możliwości, jak również ich zastosowania w pracy naukowo-badawczej. Praktyczne aspekty związane z prowadzeniem hodowli, niezbędnym wyposażeniem laboratoryjnym, czy też najczęstszymi błędami i wyzwaniami zostaną przedstawione w sposób umożliwiający zastosowanie podczas badań i doświadczeń w laboratorium hodowli komórkowych. W trakcie szkolenia poruszone zostaną aspekty praktyczne i naukowe dotyczące dalszego rozwoju hodowli 3D na poziomie laboratoryjnym i transferu wiedzy do technologii medycznej i farmaceutycznej. 

Uczestnicy podczas rejestracji mają możliwość wskazania, jakie zagadnienia merytoryczne są dla nich najbardziej istotne. Formuła szkolenia umożliwi także interakcję pomiędzy Uczestnikami i Prowadzącą. 

Plan merytoryczny szkolenia:

 1. Hodowle komórkowe 2D vs. 3D
 2. Historyczny pogląd rozwoju technik hodowli komórkowych 3D
 3. Obecne trendy w technikach hodowli komórkowych 3D
 4. Bioinżynieria tkanek
 5. Rodzaje bioreaktorów
 6. Analiza biochemiczna hodowli komórkowych 3D
 7. Analiza analityczna hodowli komórkowych 3D
 8. Zastosowanie hodowli komórkowych 3D w diagnostyce i terapii
 9. Medycyna spersonalizowana vs. hodowle komórkowe 3D

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie jest szczególnie polecane osobom, które planują badania lub już rozpoczęły pracę w warunkach hodowli komórkowych 3D, jak również do osób, które chciałyby usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu. 

Dodatkowe informacje:

Po zakończonym szkoleniu Uczestnikom zostanie udostępniona prezentacja w formacie .pdf. Ponadto, każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo wraz z opisem zakresu merytorycznego przedstawionego w trakcie spotkania.

Szkolenie odbędzie się 11 marca 2023 roku w godzinach 09:00-17:00.

Prowadząca:

Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR uzyskała doktorat na Politechnice Warszawskiej. Praca wówczas wykonana rozbudziła zainteresowanie wykorzystania metod analitycznych w diagnostyce medycznej. W wyniku przeprowadzonych  prac okazało się że  NMR to wygodne narzędzie do ilościowego i jakościowego oznaczenia aminokwasów w płynach ustrojowych możliwe do wykorzystania w diagnostyce wielu chorób. Badania związane z pracą doktorską były realizowane we współpracy z jednostką badawczo-rozwojową Ministerstwa Zdrowia, z Instytutem Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Swoją metodę zastosowała w badaniach składu moczu noworodków – w ocenie bloków genetycznych w przemianach metabolicznych aminokwasów. Na uwagę zasługuje również oryginalna praca prowadzona na Leiden University (Holandia) z zakresu biochemii, która dotyczyła analizy strukturalnej białek w ciele stałym. W roku 2015 uzyskała habilitację w naukach medycznych (z biologii medycznej) na I Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. 

Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR otrzymała liczne granty Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Stypendium Europejskiego Komitetu Badań Naukowych w Brukseli, Stypendium Narodowego Instytutu Zdrowia w USA, kilkakrotne stypendia Narodowego Komitetu Badań Naukowych w Ottawie (Kanada), granty Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Institute) w USA i Kanadzie oraz grant IDEA dla młodych naukowców od fundacji kanadyjskiej Canadian Breast Cancer Research Alliance w Toronto. oraz grant Narodowego centrum Nauki. Należy do nielicznej grupy naukowców w Polsce posiadających umiejętności warsztatowe zastosowania techniki hiperpolaryzacji jąder 13C w modelach in vivo wykorzystywanej do badań metabolizmu guzów nowotworowych. Pracę nad nowymi systemami dostarczania leków do komórek nowotworowych jajnika OVCAR-5 prowadziła intensywnie w The City University of New York w czasie współpracy z Harvard Medical School w Bostonie. Zarówno w czasie edukacji w Polsce, jak i wielokrotnego pobytu w Holandii, Kanadzie i USA odniosła wiele sukcesów badawczych. Praca na uczelniach w Rzeszowie, Warszawie, Leiden, Baltimore, Bethesdzie, Bostonie, Ottawie, Edmonton, Calgary, Houston, Nowym Jorku i Atlancie ugruntowała jej pozycję w badaniach zastosowania MRI i NMR na poziomie in vitro oraz ex vivo. Dodatkowo posiada certyfikaty szkoleń w dziedzinie zaawansowanego NMR i MRI prowadzonych przez siedzibę BRUKER Biospin Billerica w Bostonie USA.

Posługując się skomplikowaną aparaturą i właściwie dobranymi metodami, proponuje w swych opracowaniach nowe nieinwazyjne metody obrazowania terapii antynowotworowych. Wykazała, że pochodne fluorowe Trastuzumabu (powszechnie stosowanego leku) skuteczniej niż sam Trastuzumab niszczą komórki nowotworowe raka piersi. To osiągnięcie stanowiło podstawę do aplikacji grantowej z programu OPUS-13. Od 2017 do 2020 roku pełniła funkcję Pełnomocnika UR ds. Współpracy Międzynarodowej i jest koordynatorem Programu Erasmus+. W roku 2019 uzyskała Nagrodę Rektora UR II stopnia za utworzenie English Division. Od roku 2019 jest Pełnomocnikiem Rektora UR do spraw rekrutacji na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim. Obecnie jest dyrektorem Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Praca naukowa dotyczy bioinżynierii hodowli komórkowej i zastosowania metod analitycznych w diagnostyce i terapii w chorobach nowotworowych. Jest autorka 15 książek wydanych w USA, dwóch w Polsce oraz dwóch skryptów dla studentów w dziedzinie biochemii. Jest opiekunem naukowym 6 przewodów doktorskich z czego 5 zostało już ukończonych. Sprawuje opiekę nad Studenckim Kołem Naukowym Biochemików URCell  gdzie studenci osiągają sukcesy na poziomie krajowym i zagranicznym. Była opiekunem naukowym  dwóch laureatek grantu Najlepsi z Najlepszych 4.0.

Aktywnie włącza się w działalność komercjalizacyjną i wdrożeniową, a także jest współautorem zgłoszeń patentowych w Polsce i USA.

Rejestracja

Wczesna tura rejestracji uczestnictwa trwa do 7 lutego 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na:
• uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny,
• uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów szkolenia.

Wymagania techniczne

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.
 • wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 1 marca 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 11 marca 2023 roku – termin szkolenia,
• od 14 marca 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 850 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji oraz 950 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
od 22.12.2022 r. do 07.02.2023 r.
850 zł brutto
od 08.02.2023 r. do 01.03.2023 r.
950 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: H3D 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas