Warsztat pt.: „Wykorzystanie hydrożeli w hodowlach 3D komórek ludzkich i zwierzęcych”

26 kwietnia 2024 roku

9:00-13:00

Zapraszamy do udziału w warsztacie dotyczącym praktycznych aspektów wykorzystania hydrożeli w hodowlach komórkowych. Głównym celem inicjatywy jest dostarczenie uczestnikom wiedzy praktycznej opartej na wielu latach doświadczeń i pracy naukowej w tym obszarze. Warsztat jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.

Hydrożele znajdują coraz szersze zastosowanie i stają się coraz bardziej popularne w hodowli 3D, w której istotnym problemem jest mała powtarzalność wyników, niska przepustowość oraz wysokie koszty.
Warsztat składa się z dwóch części: krótkiego wprowadzenia teoretycznego – omówienie metody hodowli sferoidów w oparciu o tzw. hydrożelowe rusztowania (ang. scaffolds) oraz praktyczną z wykorzystaniem filmów i wizualizacji wraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na istotne kwestie w zakresie pracy laboratoryjnej.

Uczestnikom warsztatów zostaną przedstawione protokoły wykorzystywane w laboratorium hodowli komórkowej (wraz ze szczegółowym omówieniem), tak aby mogli samodzielnie rozpocząć pracę z hodowlami 3D wykorzystując hydrożele.

Zakres tematyczny warsztatów:
– hydrożele w hodowli komórek 3D – wprowadzenie teoretyczne
– przygotowanie matryc na bazie trzech popularnych hydrożeli: agaroza, Matrigel, metylcelluloza
– wysiew i hodowla 3D komórek mezenchymalnych oraz komórek nowotworowych na hydrożelu
– analiza żywotności sferoidów
– analiza cytotoksyczności leków
– utrwalenie i barwienie sferoidów na hydrożelu
– obrazowanie sferoidów oraz opracowanie wyników
– odpowiedzi na pytania uczestników

dr hab. Kamila Duś-Szachniewicz – doktor habilitowana nauk medycznych i nauk o zdrowiu, od 2016 r. adiunkt w Katedrze Patologii Klinicznej i Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Opiekunka Pracowni Biologii Molekularnej oraz Laboratorium Hodowli Komórkowych.
Laureatka licznych stypendiów naukowych, w tym Stypendium Ministra dla Doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015, Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP (2018), ministerialnego Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców (2023).

Absolwentka programu doktoranckiego Towarzystwa Maxa-Plancka w Instytucie Biochemii w Martinsried.

Autorka 25 oryginalnych publikacji naukowych, 26 doniesień zjazdowych oraz czterech patentów i zgłoszeń patentowych.

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu opracowania modeli 3D nowotworów człowieka, w tym chorób hematologicznych, proteomiki klinicznej oraz zastosowanie szczypiec optycznych w biologii molekularnej i medycynie.

Warsztat odbędzie się 26 kwietnia 2024 roku w godzinach 9:00-13:00.

Forma warsztatu: on-line.

Rejestracja

III tura rejestracji uczestnictwa trwa do 18 kwietnia 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 18 kwietnia 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 26 kwietnia 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 29 kwietnia 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników warsztatu wynosi 750 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 800 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 850 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 20.02.2024 r.
750 zł brutto
od 21.02.2024 r. do 19.03.2024 r.
800 zł brutto
od 20.03.2024 r. do 18.04.2024 r.
850 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: hydrozel3D+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata za udział w warsztacie zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

  • podstawę prawną,
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • datę i nazwę warsztatu,
  • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
  • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty za udział w warsztacie w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Warsztatu dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas