Szkolenie pt.: „Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSCs) – przewodnik praktyczny i możliwości aplikacyjne”

17 i 24 października 2024 roku

9:00-12:00

Zapraszamy do uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu poświęconemu tematyce indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSCs) i ich wykorzystaniu w badaniach naukowych. Komórki iPSCs stanowią rewolucyjne narzędzie biotechnologiczne, dające szerokie możliwości zarówno w badaniach podstawowych, jak i aplikacyjnych.

Bazując na technologii iPSC, można pozyskać cenny materiał pochodzący od konkretnego dawcy lub pacjenta dotkniętego określoną chorobą. Co więcej, takie komórki można zróżnicować w pożądaną linię komórkową – np. neurony lub kardiomiocyty i wykorzystać jako platformę do testowania nowych leków, analiz toksykologicznych lub innych badań molekularnych i funkcjonalnych. Komórki te dają również nadzieję na potencjalne aplikacje medyczne, np. w naprawie uszkodzonych tkanek.
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać kluczowe aspekty pracy z komórkami iPSCs, w tym zagadnieniami dotyczącymi hodowli, reprogramowania i różnicowania tych komórek. Szkolenie wsparte będzie prezentacją konkretnych protokołów i przykładów wykorzystania tych komórek jako modeli do badań chorób genetycznych i cywilizacyjnych.

W formularzu zgłoszeniowym znajdują się pytania do uczestników, a udzielone odpowiedzi posłużą w dostosowaniu omawianego zakresu szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do pracowników naukowych i doktorantów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu wykorzystania komórek iPSCs w badaniach naukowych oraz chcących poszerzyć warsztat badawczy o techniki i protokoły dedykowane do pracy z tymi komórkami.  

Program szkolenia

 1. Komórki macierzyste – rodzaje i przykłady zastosowania w medycynie regeneracyjnej 
 2. Komórki iPSCs:
  • Odkrycie na miarę Nagrody Nobla
  • Cechy charakterystyczne – markery pluripotencji 
  • Hodowla komórek iPSCs – aspekty praktyczne (protokoły do standardowej hodowli oraz w celu uzyskania pojedynczych klonów, bankowanie i rozmrażanie). 
 3. Reprogramowanie komórek somatycznych
  • Przegląd metod i wydajności
  • Reprogramowanie komórek krwi z wykorzystaniem wektora Sendai – protokół „krok po kroku”
 4. Różnicowanie komórek iPSCs (neurony i kardiomiocyty – „bijące serca” in vitro)
 5. Medycyna spersonalizowana z wykorzystaniem komórek iPSCs
  • Platformy do testowania nowych leków 
  • Organoidy
  • Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe pochodzące z komórek iPSCs – terapeutyki nowej generacji
 6. Modyfikacje genetyczne komórek iPSCs
  • Wektory wirusowe i systemy niewirusowe
  • Edycja genomu w komórkach iPSCs z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9
  • Genotypowanie i analiza pojedynczych klonów
 7. Aspekty etyczne

O prowadzącej: 

Dr Sylwia Bobis-Wozowicz jest adiunktem w Zakładzie Biologii Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2010 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej badania koncentrują się na wykorzystaniu potencjału terapeutycznego komórek macierzystych i pęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz innowacyjnych metodach edycji genomu.

Dr Bobis-Wozowicz zdobyła doświadczenie badawcze podczas staży doktorskich i podoktorskich, w Smurfit Institute of Genetics w Trinity College, Dublin, Irlandia; Giving for Living Research Center, University of Manchester, Manchester, UK; Institute of Experimental Hematology, Hannover Medical School w Niemczech oraz University Medical Center Freiburg, w Niemczech. Jest współautorką 30 prac badawczych oraz laureatką wielu nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe, w tym Stypendium dla Najlepszych Doktorantów, Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców, Nagrody Rektora UJ. Pełniła funkcjękierownika grantów badawczych finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (Homing Plus), Narodowe Centrum Nauki (Sonata) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Tango). Efektem jej pracy są również dwa zgłoszenia patentowe w zakresie innowacyjnych technologii biomedycznych.

Dr Bobis-Wozowicz jest aktywnym członkiem kilku międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, w tym International Society for Stem Cell Research (ISSCR), a także recenzentką w wielu renomowanych czasopismach naukowych, w tematyce komórek macierzystych, medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej. Ma bogate doświadczenie w pracy z komórkami macierzystymi, w tym z indukowanymi pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi (iPSCs), które wykorzystuje do modelowania chorób cywilizacyjnych i genetycznych oraz projektowania terapeutyków nowej generacji.

Więcej informacji na stronach:
ZBK UJ: https://zbk.wbbib.uj.edu.pl/zespol/pracownicy/sylwia-bobis-wozowicz
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sylwia-bobis-wozowicz-43998629/
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sylwia-Bobis-Wozowicz
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-cdnkBsAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Szkolenie odbędzie się w dniach 17 i 24 października 2024 roku w godzinach 9:00-12:00.

Forma szkolenia: on-line.

Rejestracja

I tura rejestracji uczestnictwa trwa do 24 lipca 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 10 października 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 17 i 24 października 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 25 października 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 900 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1000 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1100 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 24.07.2024 r.
900 zł brutto
od 25.07.2024 r. do 26.09.2024 r.
1000 zł brutto
od 27.09.2024 r. do 10.10.2024 r.
1100 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: iPSCs + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas