Szkolenie pt.: „Język angielski w publikacjach naukowych – jak skutecznie konstruować poprawne językowo artykuły”

5 spotkań w dniach:

I grupa -> 19 i 26 stycznia 2023 roku oraz 2, 9 i 16 lutego 2023 roku
II grupa ->20 i 27 stycznia 2023 roku oraz 3, 10 i 17 lutego 2023 roku
18:00-19:45

Do kogo jest skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób, które przygotowują publikacje naukowe w języku angielskim w obszarze nauk medycznych i przyrodniczych. Aby artykuł został przyjęty w anglojęzycznym, renomowanym i liczącym się czasopiśmie naukowym musi nie tylko przedstawiać wartościowe merytorycznie treści, ale również charakteryzować się odpowiednią konstrukcją i poprawnością językową. Tekst powinien być zwięzły i posiadać logiczną strukturę. Język artykułu musi być precyzyjny, poprawny pod względem gramatycznych i leksykalnym. Należy pamiętać, że sukces składa się z wielu elementów – zaczyna się od tytułu, który ma wiernie odzwierciedlać treści, a jednocześnie zachęcać czytelników do lektury. Podobnie słowa kluczowe i abstrakt decydują o pierwszym i czasem kluczowym wrażeniu. 

Podczas szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia na temat odpowiedniej struktury (rozkładu treści) artykułu naukowego. Uczestnicy poznają wyrażenia językowe i struktury gramatyczne cechujące dyskurs naukowy, a także zdobędą umiejętność formułowania tytułu, doboru słów kluczowych oraz tworzenia abstraktu. Praktyczne ćwiczenia wprowadzą w opis danych liczbowych i tendencji ustalonych podczas prowadzonych badań. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną także bazy danych, z których można korzystać, poszukując informacji naukowych i językowych.

Szkolenie merytoryczne, zwięzłe, łączące teorię z praktyką.

Kolejne spotkania będą poświęcone następującym zagadnieniom:

– struktura tekstu naukowego IMRAD (metody pracy: prezentacja, analiza przykładowego tekstu),

– rejestr, styl, frazeologia, terminologia specjalistyczna  (metoda pracy: prezentacja, ćwiczenia leksykalne),

– tytuł, abstrakt, dobór słów kluczowych – czyli jak zwrócić uwagę czytelnika  (metody pracy, prawidłowe formułowanie tytułu, analiza abstraktów, samodzielne  tworzenie abstraktów),

– analiza i opis danych (metody pracy: prezentacja, ćwiczenia leksykalne),

– bazy danych, czytelnie medyczne, biblioteki cyfrowe, korpusy językowe (metody pracy: prezentacja, samodzielne poszukiwanie źródeł).

Język szkolenia: język polski i język angielski

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Odbiorcy: osoby prowadzące badania w obszarze nauk medycznych i przyrodniczych z zamiarem upowszechniania wyników w anglojęzycznych czasopismach naukowych

Czas szkolenia: 10 godzin dydaktycznych – 5 spotkań w dniach:

I grupa -> 19 i 26 stycznia 2023 roku oraz 2, 9 i 16 lutego 2023 roku w godzinach 18:00-19:45 (z przerwą);

II grupa -> 20 i 27 stycznia 2023 roku oraz 3, 10 i 17 lutego 2023 roku w godzinach 18:00-19:45 (z przerwą).

Prowadząca: dr Dorota Gonigroszek, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu humanistyki medycznej i językoznawstwa, pracownik dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej zainteresowania badawcze obejmują językoznawstwo kognitywne i korpusowe, komunikację medyczną, akwizycję języka, dydaktykę języków obcych, nauczanie języków specjalistycznych.

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa trwa do 12 stycznia 2023 roku.

Zgłoszenia udziału do I grupy (spotkania 19 i 26 stycznia 2023 roku oraz 2, 9 i 16 lutego 2023 roku) należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia udziału do II grupy (spotkania 20 i 27 stycznia 2023 roku oraz 3, 10 i 17 lutego 2023 roku) należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na:
• uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny,
• uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów szkolenia.

Wymagania techniczne

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.
 • wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 12 stycznia 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 19 i 26 stycznia 2023 roku oraz 2, 9 i 16 lutego 2023 roku – terminy spotkań I grupy,
• 20 i 27 stycznia 2023 roku oraz 3, 10 i 17 lutego 2023 roku – terminy spotkań II grupy,
• od 20 lutego 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 1100 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji*, opłata we wczesnej turze wynosiła 900 zł brutto (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
od 15.11.2022 r. do 15.12.2022 r.
900 zł brutto
od 16.12.2022 r. do 12.01.2023 r.
1100 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: JAWP 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas