II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nurt katastroficzny w literaturze, kulturze i sztuce” (online)

21 kwietnia 2023 roku

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Nurt katastroficzny w literaturze, kulturze i sztuce”, która odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku w formie online. 

HARMONOGRAM

Katastrofy według definicji to wydarzenia, w których ginie wiele osób lub dochodzi do dużych strat materialnych, zaburzające istniejący porządek kulturowy i społeczny. Zarówno katastrofy naturalne, jak i związane z działalnością człowieka wywołują wiele emocji: obawy, lęki i strach. Nic więc dziwnego, że katastrofizm przejawia się w literaturze, kulturze i sztuce.

Motyw katastrofy ukazany jest w wielu tekstach kultury. Uwidaczniał się głównie w sytuacjach kryzysowych dla narodu i ciężkich chwilach dla ludzkości. Akcenty katastroficzne w literaturze pojawiają się m.in. w Biblii (np. Potop czy Apokalipsa św. Jana), tekstach z czasów dwudziestolecia międzywojennego (np. twórczość W. Broniewskiego) czy współczesności (np. poezja T. Gajcego i K.K. Baczyńskiego). Motyw katastrofy używany jest również w filmach, serialach, grach komputerowych. Katastrofiści w swojej twórczości przedstawiali realny świat, kształtowali alternatywną rzeczywistość lub przewidywali nadejście rychłej katastrofy.

Jednym z elementów związanych z katastrofą są epidemie. Zarazy, które nawiedzały świat, wielokrotnie opisywane były w tekstach literackich. Obraz epidemii ukazany jest m.in. w twórczości Alberta Camusa (“Dżuma”), Daniela Defoe („Dziennik roku zarazy”) czy Andrzeja Szczypiorskiego („Msza za miasto Arras”), a także malarstwie  Pietera Bruegla („Triumf śmierci”).

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz stanu badań między uczestnikami reprezentującymi różne ośrodki akademickie i badawcze, a także popularyzacja nurtu katastroficznego jako tematu pracy naukowej.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osoby zainteresowane poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Liczymy na Państwa udział w naszym wydarzeniu i aktywny głos w dyskusji. 

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny Konferencji

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

prof. dr hab. Teresa Wilkoń, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tytuł wystąpienia: Nurt katastroficzny w koncepcjach estetyczno-filozoficznych oraz w twórczości
literackiej poetów dwudziestolecia międzywojennego

dr hab. Małgorzata Nieszczerzewska, prof. UAM Zakład Kulturowych Studiów Miejskich, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tytuł wystąpienia: Katastrofa „nasza” i „obca”. Powojenne ruiny Warszawy i Wrocławia we wspomnieniach mieszkańców

prof. dr hab. Kazimierz BraunProfesor Emeritus, State University of New York, USA

Tytuł wystąpienia: Katastrofa polskiego ziemiaństwa w latach 1944-1945
 
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. Małgorzata Nieszczerzewska, prof. UAM, Zakład Kulturowych Studiów Miejskich, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Ksenia Olkusz, Ośrodek Badawczy Facta Ficta
 
prof. dr hab. Teresa Wilkoń, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
dr Edyta Gryksa, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
dr Ewa Modzelewska-Opara, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 
dr Joanna Sikorska, Laboratorium Edukacyjnych Zastosowań Informatyki, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
dr Iwona Steczko, Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w przedłużonej turze trwa do 13 kwietnia 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 14 kwietnia 2023 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 13 kwietnia 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 14 kwietnia 2023 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 19 kwietnia 2023 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
21 kwietnia 2023 roku – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nurt katastroficzny w literaturze, kulturze i sztuce”,
• od 28 kwietnia 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 4 maja 2023 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 15 września 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 14 kwietnia 2023 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 299 zł brutto* w I turze rejestracji, 349 zł brutto* w II turze rejestracji lub 399 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
Opłata za publikację rozdziału
do 26.01.2023 r.
299 zł brutto
349 zł brutto
od 27.01.2023 r. do 21.02.2023 r.
349 zł brutto
349 zł brutto
od 22.02.2023 r. do 13.04.2023 r.
399 zł brutto
349 zł brutto

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 349 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Katastrofy2 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Katastrofy2 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 349 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

katastrofy@fundacja-tygiel.pl
+48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas