Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nurt katastroficzny w literaturze, kulturze i sztuce” (online)

2 grudnia 2021 roku

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Nurt katastroficzny w literaturze, kulturze i sztuce”, która odbędzie się 2 grudnia 2021 roku. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. 

Katastrofy według definicji to wydarzenia, w których ginie wiele osób lub dochodzi do dużych strat materialnych, zaburzające istniejący porządek kulturowy i społeczny. Zarówno katastrofy naturalne, jak i związane z działalnością człowieka wywołują wiele emocji: obawy, lęki i strach. Nic więc dziwnego, że katastrofizm przejawia się w literaturze, kulturze i sztuce.

Motyw katastrofy ukazany jest w wielu tekstach kultury. Uwidaczniał się głównie w sytuacjach kryzysowych dla narodu i ciężkich chwilach dla ludzkości. Akcenty katastroficzne w literaturze pojawiają się m.in. w Biblii (np. Potop czy Apokalipsa św. Jana), tekstach z czasów dwudziestolecia międzywojennego (np. twórczość W. Broniewskiego) czy współczesności (np. poezja T. Gajcego i K.K. Baczyńskiego). Motyw katastrofy używany jest również w filmach, serialach, grach komputerowych. Katastrofiści w swojej twórczości przedstawiali realny świat, kształtowali alternatywną rzeczywistość lub przewidywali nadejście rychłej katastrofy.

Jednym z elementów związanych z katastrofą są epidemie. Zarazy, które nawiedzały świat, wielokrotnie opisywane były w tekstach literackich. Obraz epidemii ukazany jest m.in. w twórczości Alberta Camusa (“Dżuma”), Daniela Defoe („Dziennik roku zarazy”) czy Andrzeja Szczypiorskiego („Msza za miasto Arras”), a także malarstwie  Pietera Bruegla („Triumf śmierci”).

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz stanu badań między uczestnikami reprezentującymi różne ośrodki akademickie i badawcze, a także popularyzacja nurtu katastroficznego jako tematu pracy naukowej.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osoby zainteresowane poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Liczymy na Państwa udział w naszym wydarzeniu i aktywny głos w dyskusji. 

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny Konferencji

 


Gośćmi Honorowymi
Konferencji będą:

dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP, Zakład Historii i Teorii Literatury, Katedra Filologii Polskiej, Akademia Pomorska w Słupsku

Tytuł wystąpienia: Spokojnie, to tylko katastrofa

 

prof. dr hab. Jerzy Fiećko, Zakład Literatury Romantyzmu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tytuł wystąpienia: Katastrofizm polskich romantyków – uwagi wstępne
 
 
prof. dr hab. Leszek Gawor, Zakład Filozofii Społecznej i Filozofii Kultury, Uniwersytet Rzeszowski
 
Tytuł wystąpienia: Projekt typologii myśli katastroficznej

 

dr Karolina Wierel, Zakład Studiów nad Kulturą i Mediami, Instytut Studiów Kulturowych, Uniwersytet w Białymstoku

Tytuł wystąpienia: Potrzeba końca. Nowa humanistyka jako odpowiedź na kryzys kultury –  perspektywa kulturoznawcza
 
 
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

prof. dr hab. Jerzy Fiećko, Zakład Literatury Romantyzmu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
prof. dr hab. Leszek Gawor, Zakład Filozofii Społecznej i Filozofii Kultury, Uniwersytet Rzeszowski
 
dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP, Zakład Historii I Teorii Literatury, Katedra Filologii Polskiej, Akademia Pomorska w Słupsku

dr Edyta Gryksa, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Karolina Wierel, Zakład Studiów nad Kulturą i Mediami, Instytut Studiów Kulturowych, Uniwersytet w Białymstoku

 

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w II turze trwa do 29 listopada 2021 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 29 listopada 2021 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 29 listopada 2021 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 29 listopada 2021 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
2 grudnia 2021 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nurt katastroficzny w literaturze, kulturze i sztuce”,
• od 6 grudnia 2021 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 13 grudnia 2021 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2022 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 29 listopada 2021 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 199 zł brutto* w I turze rejestracji oraz 229 zł brutto* w II turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 28.10.2021 r.

II tura rejestracji trwa od 29.10.2021 r. do 29.11.2021 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 189 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Katastrofy1 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Katastrofy1 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 189 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

📧 katastrofy@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas