Szkolenie pt.: „Klonowanie molekularne w ujęciu praktyczno-technicznym”

15 listopada 2024 roku

9:00-15:00

Szkolenie ,,Klonowanie molekularne w ujęciu praktyczno-technicznym” ma na celu przybliżenie tematyki klonowania molekularnego oraz poszerzenie warsztatu uczestników o różne podejścia stosowane we współczesnej inżynierii genetycznej – w oparciu o zoptymalizowane protokoły. Prowadzące szkolenie mają bardzo bogate doświadczenie praktyczne, które z pewnością pozwoli na przekazanie wiedzy o wysokim stopniu aplikacyjności.

Udział w szkoleniu polecamy osobom, które prowadzą lub planują prowadzić badania z wykorzystaniem technik klonowania molekularnego oraz zainteresowanych poszerzeniem swojego warsztatu z zakresu inżynierii genetycznej. Program został przygotowany na podstawie wiedzy teoretycznej oraz własnego doświadczenia Prowadzących.

Program szkolenia

  1. Wykorzystanie i zastosowanie klonowania molekularnego. 
  2. Omówienie metod i materiałów związanych z tematyką klonowania molekularnego (m.in. wektorów, mechaniki procesu klonowania, metod wprowadzania obcego DNA do komórek, metod selekcji transformantów oraz potwierdzania uzyskanych transformantów). 
  3. Praca z bazami danych (m.in. sekwencje, plazmidy). 
  4. Metody klonowania oraz transformacji. 
  5. Case study (planowanie eksperymentów mających na celu m.in. nadprodukcję biała w E.coli czy Arabidopsis). 

O prowadzących:

Dr Agata Motyka-Pomagruk (Numer ORCID – 0000-0001-7717-8251)

Zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie nauk biologicznych. Współautorka 35 publikacji naukowych z listy JCR (m.in. opublikowanych w BMC Genomics, Chemical Engineering Journal, Biotechnology and Bioengineering, Scientific Reports, New Biotechnology, International Journal of Molecular Sciences, Journal of Environmental Chemical Engineering, Plant Disease, Frontiers in Microbiology, Annals of Applied Biology, Carbohydrate Research, European Journal of Plant Pathology) oraz 4 rozdziałów w książkach zagranicznych (Springer, Intech), kierownik projektu Preludium 11 (NCN) oraz 3 projektów realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim, wykonawca w 22 projektach finansowanych przez NCN, NCBiR, MNiSW czy UE. Odbyła zagraniczne staże naukowe w INSA (Lyon, Francja), Uniwersytecie we Florencji (Włochy) oraz NIBIO (AS, Norwegia), a także krajowe na Politechnice Wrocławskiej czy w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Współautorka wdrożenia, 5 patentów krajowych oraz 7 kolejnych zgłoszeń patentowych (w tym dwóch zagranicznych EPO i PCT), stypendystka MEiN w konkursie dla wybitnych młodych naukowców (2023), nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską (2020), uzyskała dwukrotnie (2019, 2021) wyróżnienie w konkursie o nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców, Nagrodę od Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego za dorobek publikacyjny (2018), zwyciężczyni II edycji konkursu Young Fahrenheit (2023), współautorka wynalazków: nagrodzonego w IX edycji konkursu Eureka! Dziennika Gazety Prawnej (2022), wyróżnionego w VII edycji konkursu Eureka! (2020), nagrodzonego Srebrnym medalem na International Warsaw Invention Show (2022), wyróżnionego Nagrodą specjalną od Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego w XII konkursie Student-Wynalazca (2022), uhonorowanego Nagrodą Specjalną od Prezes Urzędu Patentowego RP w X konkursie Student-Wynalazca (2020) oraz laureatka Nagród Rektora UG (2018, 2023). Współautorka i autorka 85 doniesień konferencyjnych, w tym prezentowanych na licznych konferencjach zagranicznych (m.in. w USA, Chinach, Włoszech, Francji, Hiszpanii czy Belgii). Miała znaczący udział, jako Kierownik ds. Jakości i z-ca Kierownika ds. Jakości Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego, w uzyskaniu akredytacji PCA na System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 17025, w certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z ISO 14001 oraz w rozszerzeniu akredytacji w zakresie elastycznym dla metody multipleks PCR i PCR w tej Jednostce. Edytorka we Frontiers in Microbiology, edytorka gościnna w Agronomy, recenzentka publikacji w czasopismach indeksowanych w Web of Science. Zaangażowana w aktywności popularyzujące naukę.

Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim: biotechnologię (w tym inżynierię genetyczną), mikrobiologię środowiskową, przemysłową i kliniczną, bioinformatykę, ochronę środowiska, jak również analizę i wizualizację danych biologicznych.

Mgr Izabela Perkowska (Numer ORCID – 0000-0001-9094-9217)

Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego studiów I i II stopnia. W 2020 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Międzyuczelnianej Szkole Doktorskiej Biotechnologii UG i GUM. Od 2013 roku związana z Zakładem Ochrony i Biotechnologii Roślin, gdzie realizowała praktyki, pracę licencjacką, magisterską i doktorat. Wykonawca w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium BIS 1, OPUS 8, Preludium 7), Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (Polonium) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Brała udział w licznych stażach naukowych (łącznie 9 miesięcy) w Laboratorium Agronomii i Środowiska (University of Lorraine, Nancy, Francja), gdzie prowadziła badania naukowe uwzględniające wykorzystanie metod klonowania, nadprodukcji białek w systemach heterologicznych, transformacji bakterii i roślin oraz metabolomicznych. Odbyła także 3-miesięczne staże w Netherlands Institute od Ecology (NIOO-KNAW, Wageningen, Holandia) oraz w firmie J.S. Hamilton S.A. (Gdynia, Polska), a także miesięczny staż w Zakładzie Genetyki i Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Państwowej Akademii Nauk. Współautorka 3 publikacji naukowych z listy JCR (FEMS Microbiology Ecology, Molecules, International Journal of Molecular Sciences). Współautorka i autorka 22 doniesień konferencyjnych, prezentowanych w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Portugalia i Włochy). Brała udział w licznych certyfikowanych szkoleniach (m.in. Analiza danych RNA-seq, UPLC/HPLC w praktyce, Wymagania norm ISO, Analiza danych sekwencjonowania nowej generacji, Analiza proteomiczna z wykorzystaniem spektrometrii mas). Zaangażowana w popularyzację nauki poprzez udział w przygotowaniu Letniej Szkoły Biotechnologii, Nocy Biologów, wystaw z cyklu ART+SCIENCE MEETING i Pikniku Naukowego. 

Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest szeroko rozumiana biotechnologia i genetyka roślin, dotycząca przede wszystkim biosyntezy roślinnych metabolitów wtórnych – naturalnych, czynnych biologicznie związków, biorących udział w odpowiedzi roślin na stresy środowiskowe. W prowadzonych przez siebie badaniach niejednokrotnie z powodzeniem optymalizowała i stosowała narzędzia biologii molekularnej w celu nadprodukcji białek w systemach bakteryjnych, konstruowała stabilne linie mutantów Arabidopsis czy przeprowadzała transformację przejściową tytoniu.  

Szkolenie odbędzie się 15 listopada 2024 roku w godzinach 9:00-15:00.

Forma szkolenia: on-line.

Rejestracja

I tura rejestracji uczestnictwa trwa do 5 września 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 7 listopada 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 15 listopada 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 18 listopada 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 1200 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1300 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1400 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 05.09.2024 r.
1200 zł brutto
od 06.09.2024 r. do 10.10.2024 r.
1300 zł brutto
od 11.10.2024 r. do 07.11.2024 r.
1400 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: klonowanie + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

  • podstawę prawną,
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • datę i nazwę szkolenia,
  • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
  • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas