VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności” (online)

28 października 2022 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Interdyscyplinarne ujęcie seksualności”, która odbędzie się 28 października 2022 roku w formie online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Seksualność jest pojęciem interdyscyplinarnym, które analizowane jest na płaszczyznach wielu dziedzin nauki. Choć pojęcie to używane było już w czasach starożytnych, to bez wątpienia na początku XXI wieku było postrzegane jako temat tabu. Obecnie seksualność pojawia się coraz częściej w przestrzeni publicznej, ale pozostaje pytanie czy jest to wciąż aktualne stwierdzenie? Celem Konferencji jest interdyscyplinarna wymiana wiedzy oraz stanu badań z obszaru seksualności. Uczestnictwo przedstawicieli wielu dziedzin nauki oraz różnych ośrodków akademickich i badawczych pozwoli na stworzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy psychologów, psychoterapeutów, socjologów, lekarzy, seksuologów, pedagogów oraz osoby zainteresowane tematyką poruszaną podczas Konferencji.

Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad następującymi obszarami:
– Historia seksualności,
– Edukacja seksualna dzieci i młodzieży
– Psychologiczne i filozoficzne ujęcie seksualności,
– Seksualność w sztuce i literaturze,
– Przestępstwa na tle seksualnym
– Kliniczne ujęcie seksualności
– Prawo i etyka w pracy seksuologa
– Parafilia, a upodobania seksualne

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ, Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną, Instytut Psychologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki

Tytuł wystąpienia: Satysfakcja seksualna a zaangażowanie partnerów w bliskich związkach emocjonalnych
 
 
dr hab. Aleksandra Szymków-Sudziarska, prof. SWPS, Zakład Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii w Sopocie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 
Tytuł wystąpienia: Ewolucyjne uwarunkowania różnic w psychologii seksualności kobiet i mężczyzn
 
 
prof. dr hab. Paweł Dybel, Zespół Badań nad Filozofią Hermeneutyczną, Poststrukturalizmem i Myślą Feministyczną, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 
Tytuł wystąpienia: Interdyscyplinarny wymiar współczesnej wiedzy o seksualności. Powstanie seksuologii i psychoanalizy
 
 
dr hab. Paweł Tański, prof. UMK, Katedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Tytuł wystąpienia:Seks, song i rock and roll
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

prof. dr hab. Paweł Dybel, Zespół Badań nad Filozofią Hermeneutyczną, Poststrukturalizmem i Myślą Feministyczną, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 
dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ, Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną, Instytut Psychologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki
 
dr hab. Aleksandra Szymków-Sudziarska, prof. SWPS, Zakład Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii w Sopocie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

dr hab. Paweł Tański, prof. UMK, Katedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Marzena Adamiak, Zespół Badań nad Filozofią Hermeneutyczną, Poststrukturalizmem i Myślą Feministyczną, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

dr Dorota Chimicz, Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Joanna Dec-Pietrowska, Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski
 
dr Magdalena Grabowska,  Wydział Psychologii,  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
dr Beata Zięba-Kołodziej, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Rejestracja

Rejestracja w III turze trwa do 13 października 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 21 października 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Informacje

Terminy

• do 13 października 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 21 października 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 23 października 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
28 października 2022 roku – VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności”,
• od 2 listopada 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 7 listopada 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 21 października 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 19.07.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 20.07.2022 r. do 31.08.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 01.09.2022 r. do 13.10.2022 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 299 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – 7 KIUS udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – 7 KIUS udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

📧 konferencja-seksualnosc@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas