Warsztat pt.: „Jak z sukcesem pisać wnioski badawcze w konsorcjach do programów krajowych – programy NCBR i NCN”

21 i 28 listopada 2023 roku
10:00-13:00

Przedmiot warsztatu:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami pisania wniosków badawczych w ramach konsorcjów do programów krajowych. Zagadnienia warsztatu skoncentrują się na omówieniu strategii i praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia skutecznych wniosków konsorcjalnych, uwzględniających współpracę między partnerami projektu, zarządzanie zespołem, wyznaczanie celów i harmonogramu, planowanie budżetu, oraz tworzenie odpowiednich struktur wniosku z uwzględnieniem wymogów programu. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę praktyczną i narzędzia, które pomogą im w skutecznym udziale w projektach konsorcjalnych.

W kontekście projektów NCBiR, szczególna uwaga będzie poświęcona programowi NutriTech. Program ten jest skierowany do polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw, które mogą uzyskać wsparcie w rozwoju w obszarze związanym z żywieniem człowieka. W ramach szkolenia zostaną przedstawione kluczowe aspekty współpracy naukowców reprezentujących jednostki naukowe z przedsiębiorstwami, które pełnią rolę lidera konsorcjum. Omówione zostaną załączniki oraz dokumenty wymagane na etapie składania wniosku.

Grupa docelowa:

Warsztat jest skierowany do młodych naukowców, doktorantów oraz studentów zainteresowanych udziałem w projektach badawczych w ramach konsorcjów do programów krajowych. Zarówno osoby, które mają już doświadczenie w pracy w konsorcjach, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym modelem współpracy, znajdą wartość w tej szkoleniowej sesji.

Wartość dla uczestników:

Uczestnicy warsztatu uzyskają praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego pisania wniosków badawczych w ramach konsorcjów do programów krajowych. Będą mogli poznać kluczowe czynniki sukcesu w pracy w zespole konsorcjalnym, jak również uniknąć pułapek i trudności związanych z tym modelem współpracy. Warsztat zapewni praktyczne wskazówki i narzędzia, które pomogą uczestnikom w tworzeniu spójnych, konkurencyjnych i innowacyjnych wniosków badawczych. Ponadto, będzie stanowił okazję do nawiązania kontaktów i współpracy z innymi uczestnikami, co może prowadzić do potencjalnych partnerstw w przyszłych projektach badawczych.

Osoby prowadzące warsztat:

Maciej Spychalski jest związany z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Absolwent studiów magisterskich na kierunkach Biotechnologia oraz Prawo. Posiada bogate osiągnięcia naukowe, będąc autorem 10 publikacji z dziedzin chemii, rolnictwa i biologii. Aktywnie uczestniczył w projektach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). Jako członek zespołu zajmującego się przygotowywaniem projektów, angażuje się w zdobywanie funduszy na rozwój nauki i przedsiębiorstw zarówno w Polsce, jak i za granicą.
W ramach prowadzonych badań współpracuje z 20 polskimi i zagranicznymi firmami specjalizującymi się w nawozach i środkach ochrony roślin. Ponadto, nawiązał współpracę z ponad 20 uczelniami i instytutami badawczymi. Jest cenionym ekspertem w dziedzinie agrochemii i przyczynia się do rozwijania innowacyjnych rozwiązań w tej branży. Posiada również praktyczne doświadczenie zdobyte podczas dwuletniej pracy w Kancelariach Prawnych oraz współpracy z firmami działającymi w sektorze prawniczym. Obecnie aktywnie zaangażowany jest w komercjalizację produktów z branży Agro opracowanych w ramach działań Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jego wiedza i umiejętności stanowią wartościowy wkład w przemysł rolniczy, przyczyniając się do jego rozwoju i wzrostu efektywności.

Dr Rafał Kukawka zdobywał swoje doświadczenie pracując w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz w startupie Innosil. W trakcie swojej kariery objął stanowisko kierownika dwóch projektów naukowych, a także brał udział w pisaniu i składaniu wielu projektów, z których 10 otrzymało finansowanie. Jego obszarem działania jest planowanie i prowadzenie badań B+R, redagowanie publikacji naukowych, składanie zgłoszeń patentowych oraz sprawozdawczość i rozliczanie projektów. Jego opracowana technologia deatramentyzacji nadruku folii PE/PET została sprzedana zewnętrznej firmie.
Jest cenionym autorem, mającym na swoim koncie 17 publikacji z wysokim Impact Factor (IF). Jego prace zostały zacytowane 182 razy, a jego indeks Hirscha wynosi 11 (wg Web of Science). Ponadto, jest autorem lub współautorem ponad 60 wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dzięki udziałowi w projektach związanych z ochroną roślin współpracuje z renomowanymi jednostkami, takimi jak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet w Neapolu oraz Politechnika Drezdeńska.

Eksperci Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Warsztat odbędzie się w dniach 21 i 28 listopada 2023 roku w godzinach 10:00-13:00.

Uczestnicy warsztatu po jego zakończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztacie.

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa trwa do 16 listopada 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 16 listopada 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 21 i 28 listopada 2023 roku – termin warsztatu,
• od 29 listopada 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników warsztatu wynosi 900 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1000 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1100 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 20.07.2023 r.
900 zł brutto
od 21.07.2023 r. do 10.10.2023 r.
1000 zł brutto
od 11.10.2023 r. do 16.11.2023 r.
1100 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: KPK 1+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata za uczestnictwo w warsztacie zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

  • podstawę prawną,
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • datę i nazwę warsztatu,
  • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
  • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty za uczestnictwo w warsztacie w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Warsztatu dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas