Szkolenie pt.: „Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna – barwienie, detekcja, analiza, kompromisy”

19, 26 czerwca i 3 lipca 2024 roku

18:30-20:30

Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna stanowi atrakcyjne oraz popularne narzędzie wykorzystywane w badaniach naukowych. Różnorodność technik oraz szeroki zakres możliwości, jakie oferują, sprawiają, że ich wykorzystanie stanowi często wyzwanie. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i prowadzących badania obrazowania, proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego zaprezentowana zostanie kompleksowa wiedza dotycząca obrazowania z użyciem mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej. Szkolenie opiera się na wiedzy teoretycznej oraz międzynarodowym doświadczeniu Pani dr Agnieszki Pierzyńskiej-Mach, które zdobyła w uznanych europejskich instytucjach badawczych.

Szkolenie polecane jest zarówno pracownikom naukowym, naukowo-technicznym, jak i doktorantom, którzy mieli już styczność z technikami mikroskopii świetlnej czy fluorescencyjnej (nawet na podstawowym poziomie). Uczestnictwo w szkoleniu dostarczy praktycznej wiedzy osobom biorącym w nim udział, gotowej do zastosowania w codziennej pracy naukowej, a możliwość zadawania pytań pozwoli na rozwinięcie interesujących wątków.

Główne zagadnienia szkolenia:
– Przegląd historii mikroskopii świetlnej w naukach przyrodniczych oraz jej osiągnięcia
– Zalety zastosowania mikroskopii fluorescencyjnej
– Metody barwienia i detekcji w mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej
– Obrazowanie żywych komórek: minimalizacja uszkodzeń, kontrola warunków
– Kompromisy obrazowania mikroskopowania
– Podstawy technik mikroskopii fluorescencyjnej superrozdzielczej i ich zastosowanie
– Analiza obrazu mikroskopowego (cele, programy, podejście ilościowe)
– Dobre praktyki przy przygotowaniu obrazów mikroskopowych do publikacji i prezentacji
– Wybór odpowiedniej techniki badawczej

Formularz zgłoszenia zawiera pytania, których odpowiedzi posłużą do dostosowania programu szkolenia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników.

O prowadzącej:

Dr Agnieszka Pierzyńska-Mach pełni rolę Imaging Scientist w Centrum Bioobrazowania i Optyki na Wydziale Nauk o Życiu na Politechnice Federalnej w Lozannie w Szwajcarii. Z wykształcenia jest biofizyczką, która zajmuje się aplikacją technik mikroskopowych, w tym mikroskopii superrozdzielczej, do badania procesów z zakresu biofizyki komórki. Jej prace badawcze obejmują tematykę obrazowania białek jądrowych będących biomarkerami nowotworów, reorganizacji chromatyny w następstwie uszkodzeń DNA oraz procesów transportu wewnątrzkomórkowego.

Dr Agnieszka Pierzyńska-Mach ukończyła kierunek biofizyka na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2011 roku. Następnie kontynuowała studia doktoranckie w Zakładzie Biofizyki Komórki na tym samym wydziale, gdzie w 2017 roku obroniła doktorat z wyróżnieniem. Podczas studiów wielokrotnie otrzymała stypendia umożliwiające uczestnictwo w licznych wyjazdach na konferencje krajowe i międzynarodowe (m.in. w Berkeley, USA; Sydney, Australia; Konstanz, Niemcy, oraz innych miejscach), podczas których prezentowała wyniki swoich badań. W 2015 roku dr Pierzyńska-Mach ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie Zarządzania Projektami, co umożliwia jej wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy naukowca nad projektami badawczymi. Po ukończeniu studiów doktoranckich dr Pierzyńska-Mach wyjechała na staż podoktorski do Włoch (2017-2022) gdzie pracowała w dwóch instytutach badawczych – w Instytucie Technologicznym (Istituto Italiano di Tecnologia, IIT) w Genui oraz w Europejskim Instytucie Onkologii (Istituto Europeo di Oncologia) w Mediolanie. W pracy skupiała się na badaniu superrozdzielczej analizy organizacji przestrzennej biomarkeru nowotworu w modelu nowotworu piersi. W 2019 roku otrzymała prestiżowy grant z programu Horizon 2020 – Individual Fellowship Marie Sklodowska Curie Actions. W ostatnich latach, dzięki doświadczeniu w zarządzaniu projektami badawczymi, dr Pierzyńska-Mach regularnie uczestniczy przy ewaluacji projektów europejskich jako ekspert (MSCA, Horizon Europe).

Dr Pierzyńska-Mach uczestniczyła w grantach krajowych i międzynarodowych (Horizon 2020, EuroBioImaging, grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Opus z Narodowego Centrum Nauki, Studencki Projekt Badawczy przyznany z funduszu Dziekana Wydziału BBiB UJ). Jest autorką i współautorką wielu międzynarodowych publikacji naukowych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 19, 26 czerwca i 3 lipca 2024 roku w godzinach 18:30-20:30.

Forma szkolenia: on-line.

Rejestracja

III tura rejestracji uczestnictwa trwa do 13 czerwca 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 13 czerwca 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 19, 26 czerwca i 3 lipca 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 4 lipca 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 900 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1000 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1100 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 25.04.2024 r.
900 zł brutto
od 26.04.2024 r. do 21.05.2024 r.
1000 zł brutto
od 22.05.2024 r. do 13.06.2024 r.
1100 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: mikroskopia + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

  • podstawę prawną,
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • datę i nazwę szkolenia,
  • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
  • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas